Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Lisans Programı - SAY

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı; her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde "uzman" ve "yönetici" pozisyonlarında görev alabilecek elemanla...

Detaylar

633

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO)
Lisans Programı - SAY

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı; her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde "uzman" ve "yönetici" pozisyonlarında görev alabilecek elemanla...

Detaylar

182

Adli Bilimler
Lisans Programı - SAY

Adli Bilimler, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, suç ve suçlunun saptanması ve kanıt...

Detaylar

250

Adli Bilişim Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızı etkisi altına aldığı bu dönemde bilgi güvenliği ve digital suçların da yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur. İşte Adli Bi...

Detaylar

360

Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızı etkisi altına aldığı bu dönemde bilgi güvenliği ve digital suçların da yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur. İşte Adli Bi...

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı; ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve...

Detaylar

103

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı; ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve...

Aile ve Tüketici Bilimleri
Lisans Programı - EA

Aile ve Tüketici Bilimleri Programı; yerel, ulusal ve evrensel düzeyde birey, aile ve kurumların fiziksel, ekonomik ve psikolojik değişimini ve mevcut kaynakları...

Aktüerya Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Aktüerya Bilimleri Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uyg...

Aktüerya Bilimleri (YO)
Lisans Programı - SAY

Aktüerya Bilimleri Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uyg...

Alman Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Alman Dili ve Edebiyatı Programı; Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında dilbilim ve edebiyat çerçevesinde araştırmalar yapmayı...

Almanca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Almanca Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Almanca Öğretmenliği programı Almanca eğitim veren okullarda bu eğitimi verecek öğretmenleri yetiştirmeyi, ayrıca öğretmenlik formasyonuna ve Alman Dil ve Edebiy...

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı; Amerikan İngilizcesini hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, Amerikan Kültürü, Tarihi, Edebiyatı...

Antrenörlük Eğitimi
Lisans Programı - EA

Antrenörlük; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesyoloji, spor psikolojisi, istatistik, spor branşlarının taktiksel gelişimi, sosyal ve sağlık bilimleri ...

Detaylar

103

Antrenörlük Eğitimi (YO)
Lisans Programı - EA

Antrenörlük; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesyoloji, spor psikolojisi, istatistik, spor branşlarının taktiksel gelişimi, sosyal ve sağlık bilimleri ...

Antropoloji
Lisans Programı - EA

Antropoloji, toplumun oluşumunu, gelişimini, farklılaşmasını, değişimini ve kültürden kaynaklanan sorunları ilkel toplumdan günümüz çağdaş toplum ve kültürüne uz...

Arap Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Arap Dili ve Edebiyatı Programı; Arapçaya hâkim, Arapça - Türkçe çeviri yapabilen, Arap Edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Arap Dili ve Edebiyatı (UÖ)
Lisans Programı - DİL

Arap Dili ve Edebiyatı Programı; Arapçaya hâkim, Arapça - Türkçe çeviri yapabilen, Arap Edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Arapça Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Arapça Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak Arapça Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Arkeoloji
Lisans Programı - EA

Arkeoloji; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal öz...

Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Lisans Programı - SÖZ

Arkeoloji ve Sanat Tarihi; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplum...

Arnavut Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Arnavut Dili ve Edebiyatı programı; Arnavut dilini öğrenmeyi ve öğrencilerini Arnavut kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı amaçlar....

Astronomi ve Uzay Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı; evrendeki güneş, yıldızlar, galaksiler gibi gök cisimleri ve olaylarının niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve kon...

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
Lisans Programı - EA

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü, ayakkabıya dair; girişten tasarım süreçlerine, biyomekaniğe, en iyi uygulamalara, trend ve piyasa analizlerine kadar ayakkab...

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Programı; Azerbaycan Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi, sosyo-kültürel yapıları, uluslararası ilişkileri konularında uzmanlaşm...

Bahçe Bitkileri
Lisans Programı - SAY

Bahçe Bitkileri Programı; bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, kor...

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Programı; iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ü...

Bankacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Detaylar

100

Bankacılık ve Finans
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Detaylar

105

Bankacılık ve Sigortacılık
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans, sigortacılık ve para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi, banka ve sigortacılığın temel ilke v...

Bankacılık ve Sigortacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans, sigortacılık ve para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi, banka ve sigortacılığın temel ilke v...

Basım Teknolojileri (YO)
Lisans Programı - SAY

Basım Teknolojileri, basım üretim sistemleri üzerinde gerekli bilgilere hakim, gerektiği zaman ortaya çıkan problemlerin analizlerini gerçekleştirebilen ve basım...

Basın ve Yayın
Lisans Programı - SÖZ

Basın ve Yayın Programı; basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık alanlarında- yani doğrudan doğruya kitle ile iletişim halinde olunan ala...

Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Lisans Programı - DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı; İngiliz Dili, Edebiyatı ve Kültürünü, düşünce tarihinin belirli dönemleri içerisinde göstererek, bu dönemlerde yaratılan edeb...

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini bilen, öğretim y...

Detaylar

132

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (YO)
Lisans Programı - EA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini bilen, öğretim y...

Beslenme ve Diyetetik
Lisans Programı - SAY

Beslenme ve Diyetetik Programı; beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin bilinmesi, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi ile ilgili çalışm...

Detaylar

177

Beslenme ve Diyetetik (YO)
Lisans Programı - SAY

Beslenme ve Diyetetik Programı; beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin bilinmesi, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi ile ilgili çalışm...

Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünün amacı öğrencilerin gelecek hayatlarında bulunacakları iş yerlerinin bilgi güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilecek kişiler...

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (YO)
Lisans Programı - SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünün amacı öğrencilerin gelecek hayatlarında bulunacakları iş yerlerinin bilgi güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilecek kişiler...

Bilgi ve Belge Yönetimi
Lisans Programı - EA

Bilgi ve Belge Yönetimi Programı; bilgi veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleşt...

Bilgisayar Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Bilimleri, bilgisayarların ve hesaplama sistemlerinin incelendiği akademik bir disiplindir. Elektrik ve bilgisayar mühendislerinin aksine, bilgisayar ...

Bilgisayar Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Mühendisliği Programı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırma...

Detaylar

873

Bilgisayar Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Mühendisliği Programı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırma...

Bilgisayar Mühendisliği (UÖ)
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Mühendisliği Programı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırma...

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı; önde gelen bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlayıp, bunları, kullanıcılara rekabet etme avantajı sağ...

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrencilere yol göstere...

Bilim Tarihi
Lisans Programı - EA

Bilim Tarihi Programının amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişi...

Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı; organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanmış bilgisayar mü...

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı; organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanmış bilgisayar mü...

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı; bilgi işlem ve teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimseler...

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YO)
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı; bilgi işlem ve teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimseler...

Bitki Koruma
Lisans Programı - SAY

Bitki Koruma Programı; bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü...

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programının amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerl...

Biyoenformatik ve Genetik
Lisans Programı - SAY

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü, biyoinformatik ve genetik araştırmaların faydalı yönünü yerine getirmeye yardımcı olan, elde edilen verilerin anlamlandırılması...

Biyokimya
Lisans Programı - SAY

Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedi...

Biyoloji
Lisans Programı - SAY

Biyoloji, canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Biyoloji Program...

Biyoloji Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Biyoloji Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel lise ve dengi okullarda görev yapacak Biyoloji Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Biyomedikal Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip e...

Biyomedikal Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip e...

Biyomühendislik
Lisans Programı - SAY

Biyomühendislik, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen teknikler v...

Biyosistem Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Biyosistem Mühendisliği; mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Biyosistem Mühen...

Biyoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir barçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir...

Boşnak Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Boşnak Dili ve Edebiyatı programı; Boşnak dilini öğrenmeyi ve öğrencilerini Boşnak kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı amaçlar....

Bulgar Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Bulgar Dili ve Edebiyatı Programı; Bulgar Dilini öğretmek, Bulgar Edebiyatını, Bulgaristan Kültürünü tanıtmak, Bulgaristan Tarihi hakkında bilgiler vermeyi amaçl...

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Cevher Hazırlama Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Cevher Hazırlama Mühendisliği Programı, zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren, söz konusu işlemlerle ...

Coğrafya
Lisans Programı - SÖZ

Coğrafya Programı; doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, sağladığı olanakları, doğal ortamla insanın kurduğu ilişkileri, nüfusun ekonomik etkinliklerin ...

Coğrafya (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Coğrafya Programı; doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, sağladığı olanakları, doğal ortamla insanın kurduğu ilişkileri, nüfusun ekonomik etkinliklerin ...

Coğrafya Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Coğrafya Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapacak Coğrafya Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Lisans Programı - SÖZ

Çağdaş Türk Lehçeleri Programı; çok geniş bir alana yayılmış olan Türk Dili konuşan halkların, edebiyatları, tarihleri, sosyo-kültürel yapıları, uluslararası ili...

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Programı; Çağdaş Yunancayı yabancı dil olarak temel dil becerileri boyutunda öğretmek ve Çağdaş Yunan Edebiyatının edebi dönemleri...

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Lisans Programı - EA

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı; işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası plan...

Çerkez Dili ve Kültürü
Lisans Programı - SÖZ

Çerkez Dili ve Kültürü, Kafkas ülkelerinden birçoğunun resmi dili olan Çerkez dilinde yer alan eserlere ek olarak Kafkasya’nın kültürü üzerine araştırmalar gerçe...

Çeviribilimi
Lisans Programı - DİL

Çeviribilim; çevirinin teorisi, tanımı ve uygulaması ile ilgilenen akademik bir disiplindir. Çeviribilim bölümü, çeviriyi sadece kültürlerarası aktarım olarak de...

Çevre Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullar...

Çin Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Çin Dili ve Edebiyatı Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları ye...

Çince Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Çizgi Film ve Animasyon
Lisans Programı - SÖZ

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; hem geleneksel (yani elle çizilmiş) hem de dijital animasyonu içeren animasyon ve tasarımın temel becerilerini öğreten akademik b...

Çocuk Gelişimi
Lisans Programı - EA

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden geli...

Detaylar

143

Çocuk Gelişimi (YO)
Lisans Programı - EA

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden geli...

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı; denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişk...

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (YO)
Lisans Programı - SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı; denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişk...

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Lisans Programı - EA

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı; deniz taşımacılığının işletme ve yönetim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. ...

Deri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Deri Mühendisliği Programı; Türk Deri Endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR-GE çalışmaları yapabilecek, sektörün sor...

Dijital Oyun Tasarımı
Lisans Programı - SAY

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü; yeni teknoloji ürünleri ile birlikte her geçen gün daha da fazla gelişim gösteren oyun sektöründe yer alacak, yaratıcılığı ile oyun...

Dil ve Konuşma Terapisi
Lisans Programı - SAY

Dil ve Konuşma Terapisi; Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapabilecek tera...

Dil ve Konuşma Terapisi (YO)
Lisans Programı - SAY

Dil ve Konuşma Terapisi; Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapabilecek tera...

Dilbilimi
Lisans Programı - DİL

Dil Bilimi Programının temel amacı, öncelikle Türkçenin bilim dili olarak doğru kullanılmasına katkıda bulunmak, terim sorunlarına eğilmek, Türkçenin kullanım al...

Diş Hekimliği
Lisans Programı - SAY

Diş Hekimliği Programı, diş sağlığının korunması, diş ve çene hastalıklarının tedavisi ile protez diş yapımı konularında diş ve ağız boşluğu hastalıklarının teda...

Detaylar

178

Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)
Lisans Programı - DİL

Çin Dili ve Edebiyatı Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları ye...

Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Programı; Rus Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirm...

Ebelik
Lisans Programı - SAY

Ebelik Programı; doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanl...

Detaylar

111

Ebelik (YO)
Lisans Programı - SAY

Ebelik Programı; doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanl...

Eczacılık
Lisans Programı - SAY

Eczacılık Programı; ilaçların özeliklerini inceleyecek, fiziksel, kimyasal ve biyolojik laboratuvarda geliştirilmesini sağlayacak ve ilaçların analiziyle ilgili ...

Detaylar

143

Egzersiz ve Spor Bilimleri
Lisans Programı - EA

Egzersiz ve Spor Bilimleri, sağlıklı insan vücudunun egzersiz sırasında nasıl çalıştığı, spor ve fiziksel aktivitenin sağlığı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak...

Ekonometri
Lisans Programı - EA

Ekonometri Programı; iktisat kanunlarının niceliksel (kantitatif) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının incelenmesi, uygun kararların alınması gi...

Ekonomi
Lisans Programı - EA

Ekonomi Programı; küreselleşmenin giderek attığı dünyada devletlerin ve şirketlerin ekonomi rantlarını takip edecek, çeşitli kurumlarda ekonomik anlamda analiz y...

Ekonomi ve Finans
Lisans Programı - EA

Ekonomi ve Finans Programı; küreselleşmenin giderek attığı dünyada devletlerin ve şirketlerin ekonomi rantlarını takip edecek, çeşitli kurumlarda ekonomik anlamd...

El Sanatları
Lisans Programı - SÖZ

El Sanatları programının amacı; taş, metal, ahşap, tezhip, katı, deri, keçe, çini süsleme konularında teknik bilgi ve becerilerle donanmış, maddi kültürümüzün ko...

El Sanatları (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

El Sanatları programının amacı; taş, metal, ahşap, tezhip, katı, deri, keçe, çini süsleme konularında teknik bilgi ve becerilerle donanmış, maddi kültürümüzün ko...

Elektrik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektrik Mühendisliği Programı elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazları...

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme s...

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme s...

Elektronik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektronik Mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme sistem ve ...

Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Lisans Programı - EA

Elektronik Ticaret ve Yönetimi, öğrencilere dijital pazarları analiz etme, anlama ve fiziksel kanallarla nasıl etkileşime girdikleri konusunda sistematik bir yak...

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektronik haberleşme mühendisliği programının amacı, telgraf, telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine k...

Endüstri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yü...

Detaylar

154

Endüstri Mühendisliği (UÖ)
Lisans Programı - SAY

Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yü...

Endüstriyel Tasarım
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ü...

Endüstriyel Tasarım (YO)
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ü...

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görsell...

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görsell...

Enerji Bilimi ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, enerji alanındaki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan eğitim ve araştırma gereksinimlerine cevap vermeyi amaçlamaktadır. B...

Enerji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Enerji Mühendisliği Programı, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji, yenilenebi...

Enerji Sistemleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji,...

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji,...

Enerji Yönetimi
Lisans Programı - EA

Enerji Yönetimi programı, enerji alanındaki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan eğitim ve araştırma gereksinimlerine cevap vermeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda...

Ergoterapi
Lisans Programı - SAY

Ergoterapi Programının temel amacı; hastalıklar, kazalar, gelişim bozuklukları nedeniyle, günlük yaşamdaki yetenekleri kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek insanlar...

Ermeni Dili ve Kültürü
Lisans Programı - DİL

Ermeni Dili ve Kültürü Programı; Ermeni Dili, Kültürü, Tarihi ve Edebiyatını tanıyan nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. ...

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programında Eski Yunan alfabesinden başlayarak hiç bilmeyenler için tasarlanmış bir sistemle Eski Yunanca öğretimi sağlanır. Eski Yu...

Fars Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Fars Dili ve Edebiyatı Programı, Hint-Avrupa Dil Ailesinden olan Fars Dili ve Edebiyatıyla İran Tarihi ve Kültürünü inceleyen ve öğreten bir anabilim dalıdır. Pr...

Farsça Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Felsefe
Lisans Programı - EA

Felsefe, düşüncenin özgürlüğünün ve ilerleyişinin garantisi olarak varlığını sürdürmektedir. Felsefe Programı; tarihsel süreç içerisinde felsefenin gelişimini in...

Felsefe Grubu Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapacak Felsefe Grubu Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Fen Bilgisi Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak Fen Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmesi hede...

Film Tasarımı ve Yazarlığı
Lisans Programı - SÖZ

Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü, ana olarak sinema sektörüne odaklanır. Bir diğer önemli olan sektör dizi sektörüdür. Bu iki sektöre kendi sanatsal bakış açıla...

Film Tasarımı ve Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Film Tasarımı ve Yönetimi programı, asıl olarak dizi, sinema ve reklamcılık sektörüne odaklanır. Bu sektörlere kendi sanatsal bakış açılarıyla katkı sunabilecek ...

Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Film Tasarımı ve Yönetimi programı, asıl olarak dizi, sinema ve reklamcılık sektörüne odaklanır. Bu sektörlere kendi sanatsal bakış açılarıyla katkı sunabilecek ...

Finans ve Bankacılık
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Finans ve Bankacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Fizik
Lisans Programı - SAY

Fizik, maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimini araştıran, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır. Fi...

Fizik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Fizik Mühendisliği Programı; doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgi...

Fizik Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Fizik Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel liselerde görev yapacak Fizik Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Lisans Programı - SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında -uzman bir he...

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YO)
Lisans Programı - SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında -uzman bir he...

Fotoğraf
Lisans Programı - SÖZ

Fotoğraf bölümünde, sanatsal bakış açısına sahip, yaratıcı, sezgileri birçok yönde gelişmiş, farklı ortamlara hızlı ayak uyduran ve uyumlu çalışan, yeni teknoloj...

Fotoğraf ve Video
Lisans Programı - SÖZ

Fotoğraf ve video bölümünde, sanatsal bakış açısına sahip, yaratıcı, sezgileri birçok yönde gelişmiş, farklı ortamlara hızlı ayak uyduran ve uyumlu çalışan, yeni...

Fotonik
Lisans Programı - SAY

Fotonik, ışığın üretilmesini, farklı ortamlarda yayılmasını, ışığın şiddeti, rengi gibi özelliklerinin değiştirilmesini veya işlenmesini ve ölçülmesini kapsayan ...

Fransız Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Fransız Dili ve Edebiyatı Programı; Fransızca konuşma ve yazmada yetkinliğe ulaşmış, Fransız Edebiyatı ve Kültürünü diğer edebiyat disiplinleri ile karşılaştırma...

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Fransızca Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Fransızca Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak Fransızca Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Lisans Programı - SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici ve şefler yetiştirmeyi am...

Detaylar

105

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici ve şefler yetiştirmeyi am...

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO)
Lisans Programı - SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici ve şefler yetiştirmeyi am...

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Lisans Programı - EA

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satışına kadar geçen süreçleri yönetmekle sorumlu olan kişidir. Bölüm, bu meslek...

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satışına kadar geçen süreçleri yönetmekle sorumlu olan kişidir. Bölüm, bu meslek...

Gazetecilik
Lisans Programı - SÖZ

Gazetecilik günümüzde birçok alanda yetkin olmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Ancak bununla birlikte gazeteciliğin değişmez ilke ve prensipleri vardı...

Gazetecilik (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Gazetecilik günümüzde birçok alanda yetkin olmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Ancak bununla birlikte gazeteciliğin değişmez ilke ve prensipleri vardı...

Geleneksel Türk Sanatları (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Geleneksel Türk Sanatları programının amacı; taş, metal, ahşap, tezhip, katı, deri, keçe, çini süsleme konularında teknik bilgi ve becerilerle donanmış, maddi kü...

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gemi İnşaatı Mühendisliği Programı; her türlü gemiyi dizayn etme becerisini kazanmış, problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağl...

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, gemilerde bulunan ana sevk sistemi ve yardımcı sistemlerin işletmeciliği ile ilgili özel bir mühendislik dalıdır. Program; ...

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Programı; denizcilik sektöründeki teknik eleman yokluğunu giderecek, Türkiye’ye kıyıları olan ülkelerle işbirliği yapılara...

Gemi ve Yat Tasarımı
Lisans Programı - SAY

Gemi ve Yat Tasarımı, disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği disip...

Genetik ve Biyomühendislik
Lisans Programı - SAY

Genetik ve Biyo Mühendislik Programı; genetik bilimini biyomühendislik metotlarıyla birleştiren bir programdır. Genetik ve biyo mühendislikte yapılan çalışmalar ...

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Lisans Programı - SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programı; genetik bilimini biyomühendislik metotlarıyla birleştiren bir programdır. Genetik ve biyo mühendislikte yapılan çalışmalar d...

Geomatik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Geomatik Mühendisliği Programı, uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün istenilen ölçekteki topoğrafik v...

Gerontoloji
Lisans Programı - SAY

Gerontoloji, yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını araştıran bilimdir. Başlıca hedefi “başarılı yaşlanma” süreçlerinin çoğalmasını sağlamaktır. Başarılı yaşlanm...

Gıda Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gıda Mühendisliği Programı; beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli besin üretecek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmele...

Gıda Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir....

Gıda Teknolojisi (YO)
Lisans Programı - SAY

Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir....

Girişimcilik
Lisans Programı - EA

Girişimcilik lisans programının amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam ile her anlamda kalkınmanın motoru olma görev...

Görsel İletişim Tasarımı
Lisans Programı - SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı Programı; öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgilerin yanı sıra, görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik bece...

Görsel Sanatlar
Lisans Programı - SÖZ

Görsel Sanatlar Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı sa...

Görsel Sanatlar (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Görsel Sanatlar Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı sa...

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Lisans Programı - SÖZ

Görsel Sanatlar Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı sa...

Grafik
Lisans Programı - EA

Grafik Tasarımı Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı ta...

Grafik Tasarımı
Lisans Programı - EA

Grafik Tasarımı Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı ta...

Grafik Tasarımı (MTOK)
Lisans Programı - EA

Grafik Tasarımı Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı ta...

Gümrük İşletme
Lisans Programı - EA

Gümrük İşletme Programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak elemanlar yetiştirmektir. ...

Gümrük İşletme (YO)
Lisans Programı - EA

Gümrük İşletme Programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak elemanlar yetiştirmektir. ...

Gürcü Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Gürcü Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin Gürcüce okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari,...

Halkbilimi
Lisans Programı - SÖZ

Halk Bilimi Programı; Türk Halkbiliminin inceleme sahasına giren maddi ve manevi (halk edebiyatı, geleneksel tiyatro, halk müziği, halk dansı, halk hekimliği, el...

Halkla İlişkiler
Lisans Programı - SÖZ

Hakla İlişkiler, kurumlarla hedefledikleri kitle arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi bu alandaki çalışmaların organize edilmesidir. Halkla İlişkiler elemanı ise,...

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ortaya konulan ürün, verilen hizmet ya da bir markanın halkla iletişiminin kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir iletişim disiplin...

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO)
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ortaya konulan ürün, verilen hizmet ya da bir markanın halkla iletişiminin kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir iletişim disiplin...

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; kurumu halka tanıtacak, kurum çalışmalarına karşı halkta ilgi ve sempati oluşturacak elemanlar yetiştirir. Kurumlar arası r...

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; kurumu halka tanıtacak, kurum çalışmalarına karşı halkta ilgi ve sempati oluşturacak elemanlar yetiştirir. Kurumlar arası r...

Harita Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Harita Mühendisliği Programı; yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı...

Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Lisans Programı - SAY

Her türlü teknolojik gelişmenin uygulama alanı bulduğu havacılıkta, gün geçtikçe performansları ve güvenirlikleri çok daha yüksek hava araçları tasarlanmaktadır....

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (YO)
Lisans Programı - SAY

Her türlü teknolojik gelişmenin uygulama alanı bulduğu havacılıkta, gün geçtikçe performansları ve güvenirlikleri çok daha yüksek hava araçları tasarlanmaktadır....

Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı; havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi...

Havacılık Yönetimi
Lisans Programı - EA

Havacılık Yönetimi, havacılık sektöründe yer alan işletmelerin; pazarlama, finans, muhasebe başta olmak üzere gerekli her türlü operasyona dayalı faaliyetin kali...

Detaylar

100

Havacılık Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Havacılık Yönetimi, havacılık sektöründe yer alan işletmelerin; pazarlama, finans, muhasebe başta olmak üzere gerekli her türlü operasyona dayalı faaliyetin kali...

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Hayvansal Üretim bölümünün amacı, besin için kullanılacak olan hayvanların uygun sayılarda ve sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlayacak ve nitelikli çalışma e...

Hemşirelik
Lisans Programı - SAY

Hemşirelik Programı; bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirecek, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen te...

Detaylar

185

Hemşirelik (YO)
Lisans Programı - SAY

Hemşirelik Programı; bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirecek, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen te...

Detaylar

107

Hidrojeoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı; içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyun...

Hindoloji
Lisans Programı - DİL

Hindoloji Anabilim dalında, Hint yarımadasının eski dillerinden olan Sanskrit dilinde verilen edebi ürünler ile bunları destekler nitelikte Eski Hint Kültür Tari...

Hititoloji
Lisans Programı - DİL

Hititoloji; M.Ö. II. (ve I.) binyılda Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve bunu yaklaşık bin yıl kadar sürdüren...

Hukuk
Lisans Programı - EA

Hukuk Programı; toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıka...

Detaylar

300

Hungaroloji
Lisans Programı - DİL

Hungaroloji Programı; Ural Dili Ailesine bağlı bir dil olan Macar Dili, Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü ile ilgili konularda eğitim ve araştırmalar yapılması için o...

İbrani Dili ve Kültürü
Lisans Programı - DİL

Lisans eğitimi süresince öğrencilerin akademik düşünce ve analiz yeteneği kazanmaları, İbraniceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme ...

İç Mimarlık
Lisans Programı - SAY

İç Mimarlık Programı; görsel iletişim esasına dayalı sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturmak, mekânsal ve çevresel düzenlemeler yaparak bunla...

Detaylar

347

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Lisans Programı - EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı; görsel iletişim esasına dayalı sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturmak, mekânsal ve çevresel düzenlem...

Detaylar

120

İktisadi ve İdari Bilimler Programları
Lisans Programı - EA

İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümü bilinçli, ilkeli, girişimci, dürüst ve ülke menfaatlerini ön planda tutan; kişilerin veya kurumların ekonomik ve id...

İktisadi ve İdari Programlar
Lisans Programı - EA

İktisadi ve İdari Programlar bölümü bilinçli, ilkeli, girişimci, dürüst ve ülke menfaatlerini ön planda tutan; kişilerin veya kurumların ekonomik ve idari işleri...

İktisat
Lisans Programı - EA

İktisat Programı; iktisadi olguları analiz edebilen, sorgulayan ve araştıran, öngörü sahibi, var olan kaynakları doğru değerlendirip en verimli şekilde kullanabi...

İlahiyat
Lisans Programı - SÖZ

İlahiyat Programı; başta İslam dini olmak üzere, diğer dinleri de bilimsel yöntemlerle inceler. Program, bu alanda medeniyetler arası ilişkilere katkıda bulunaca...

İlahiyat (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

İlahiyat Programı; başta İslam dini olmak üzere, diğer dinleri de bilimsel yöntemlerle inceler. Program, bu alanda medeniyetler arası ilişkilere katkıda bulunaca...

İletişim
Lisans Programı - SÖZ

İletişimin toplumların gündemini her geçen gün biraz daha belirlediği günümüzde, iletişim alanında uzmanlaşmış eleman ihtiyacı da artmaktadır. İletişim Programı,...

İletişim Bilimleri
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Bilimleri Bölümü Programı; sosyal sorumlulukları ve becerileri gelişmiş, ülkemizin ve dünyamızın genel ve güncel sorunlarına duyarlı, meraklı, araştırma...

İletişim Sanatları
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Sanatları Programı; reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumların halkla ilişkilerinin düzenlenmesi, iletişim ve tanıtım programlarının hazırlanması alanınd...

İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı; kurum ve kuruluşların bakış açıları paralelinde iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştir...

İletişim ve Tasarımı
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı; kurum ve kuruluşların bakış açıları paralelinde iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştir...

İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak İlköğretim Matematik Öğretmenleri...

İmalat Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü a...

İngiliz Dilbilimi
Lisans Programı - DİL

Dilin nasıl bir mekanizmaya sahip olduğu ve nasıl inceleneceğini kavratmayı amaçlayan programdır. Dilbilimciler, çok dil bilen kişiler olmak zorunda olmamakla bi...

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı; İngiliz Dili, Edebiyatı ve Kültürünü, düşünce tarihinin belirli dönemleri içerisinde göstererek, bu dönemlerde yaratılan edeb...

İngiliz Dili ve Edebiyatı (UÖ)
Lisans Programı - DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı; İngiliz Dili, Edebiyatı ve Kültürünü, düşünce tarihinin belirli dönemleri içerisinde göstererek, bu dönemlerde yaratılan edeb...

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)
Lisans Programı - DİL

İngilizce Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak İngilizce Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

İngilizce Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

İngilizce Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak İngilizce Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

İngilizce Öğretmenliği-ELT
Lisans Programı - DİL

İngilizce Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak İngilizce Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans Programı - EA

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, işletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmal...

İnsan Kaynakları Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, işletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmal...

İnşaat Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

İnşaat Mühendisliği Programı; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, proj...

İnşaat Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

İnşaat Mühendisliği Programı; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, proj...

İslam Bilimleri
Lisans Programı - SÖZ

İslami İlimler Programı, İslam Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, dinimizin herkesi kucaklayan hoşgörü ve barış anlayışı çerçevesinde, kimseyi...

İslam İktisadı ve Finans
Lisans Programı - EA

İslâm iktisadı ve finansı teorik ve pratik yönleriyle iktisadi faaliyetlerin Şer’î ilkeler çerçevesinde nasıl gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu do...

İslami İlimler
Lisans Programı - SÖZ

İslami İlimler Programı, İslam Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, dinimizin herkesi kucaklayan hoşgörü ve barış anlayışı çerçevesinde, kimseyi...

İslami İlimler (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

İslami İlimler Programı, İslam Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, dinimizin herkesi kucaklayan hoşgörü ve barış anlayışı çerçevesinde, kimseyi...

İspanyol Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

İspanyol Dili ve Edebiyatı Programı; İspanyolca dil becerilerini kazandırmanın yanı sıra İspanyol Edebiyatı ve Kültürünün kapsamlı bir şekilde öğretilmesini amaç...

İstatistik
Lisans Programı - SAY

İstatistik; toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyip, derlenen bu bilgileri istatistik tekniklerinin kullanılıp yoruml...

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Lisans Programı - SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri; toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyip, derlenen bu bilgileri istatistik teknikl...

İş Sağlığı ve Güvenliği
Lisans Programı - SAY

İş sağlığı ve güvenliği alanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önl...

İş Sağlığı ve Güvenliği (YO)
Lisans Programı - SAY

İş sağlığı ve güvenliği alanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önl...

İşletme
Lisans Programı - EA

İşletme Programı; 21. Yüzyıl'da değişen global ekonomide rekabet edebilen ve yalnızca geleceğe uyum sağlayan değil, aynı zamanda geleceği etkileyebilecek doğru s...

İşletme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

İşletme Mühendisliği Programı; işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanlar...

İtalyan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı; İtalyan Dili, Kültürü, Tarihi ve Edebiyatını tanıyan nitelikli filologlar yetiştirmeyi amaçlar....

Japon Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Japon Dili ve Edebiyatı Programı; dil, edebiyat, tarih, toplumsal örgütlenme alanları dâhil, Japon Kültürünü öğretmeyi ve incelemeyi, böylece Türkiye’de Japonya’...

Japonca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Japonca Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Japonca Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak Japonca Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Jeofizik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Jeofizik Mühendisliği Programı; petrol ve her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisle...

Jeoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji Mühendisliği P...

Kamu Yönetimi
Lisans Programı - EA

Kamu Yönetimi Programı; merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alaca...

Kamu Yönetimi (UÖ)
Lisans Programı - EA

Kamu Yönetimi Programı; merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alaca...

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Lisans Programı - SAY

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, gıda sektöründe büyük önem arz eden, ürünlerinden ve etinden faydalanılan tavuk, hindi ve ördek gibi hayvanların doğru şekilde ye...

Karşılaştırmalı Edebiyat
Lisans Programı - DİL

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı; plastik sanatları ve müziği de içine alan geniş kapsamlı bir Batı Edebiyatı ve Kültürü yanında Türk ve Dünya Edebiyatını tanıy...

Kazak Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Kazak Dili ve Edebiyatı bölümü, Kazakçayı ve Kazak edebiyatının eğitimini veren bir lisans programıdır. Bu bölüme girmek isteyen adaylar, ülkemizdeki merkezî sı...

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Lisans Programı - SAY

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, peyzaj mimarlığının kentsel tasarımla ivme kazandığı bir eğitim programı uygulamaktadır. Bölümün amacı, sıradanlaşan çevreye...

Kimya
Lisans Programı - SAY

Kimya Programında; maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilgi...

Kimya Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Kimya Mühendisliği Programı; Kimya Biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarımı, kimyasal maddelerin işlenm...

Kimya Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Kimya Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapacak Kimya Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Programı, kimya, biyoloji, matematik ve mühendislik bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir disiplindir. Kimya-Biyoloji mühendis...

Klasik Arkeoloji
Lisans Programı - EA

Klasik Arkeoloji; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yap...

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı, endüstriyel bir işletmenin üretim kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlayan “Endüstriyel Otomasyon Sistem...

Kore Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Kore Dili ve Edebiyatı Programı; Kore Dili, Kültürü, Felsefesi, Edebiyatı, Tarihi konularında bilgili filologlar yetiştirmeyi amaçlar....

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Kurgu, Ses ve Görüntü yönetmeni, görsel unsurların ön planda olduğu fotoğraf, dizi, film, reklam gibi video çekimlerinde mikrofon, ışık ve kamera kullanımını yön...

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Lisans Programı - EA

Programın amacı tasarlarken üretimini de bilen, üretirken pazarlamasını da planlayabilen yöneticilik vasıfları olan elemanlar yetiştirmek, değerli ve yarı değerl...

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Programın amacı tasarlarken üretimini de bilen, üretirken pazarlamasını da planlayabilen yöneticilik vasıfları olan elemanlar yetiştirmek, değerli ve yarı değerl...

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Lisans Programı - EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, sanat tarihi kavramı ve tarihsel ve disiplinlerarası bağlamda yer alan kültürel miras çalışmalarını destekleyen, tarihi ese...

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (YO)
Lisans Programı - EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, sanat tarihi kavramı ve tarihsel ve disiplinlerarası bağlamda yer alan kültürel miras çalışmalarını destekleyen, tarihi ese...

Kültür ve İletişim Bilimleri
Lisans Programı - SÖZ

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Programı; sosyal sorumlulukları ve becerileri gelişmiş, ülkemizin ve dünyamızın genel ve güncel sorunlarına duyarlı, meraklı,...

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lisans Programı - EA

Dünyanın giderek ekonomik, siyasi, kültürel, eğitimsel ve daha birçok acıdan küçülmesi ve bunun doğrultusunda gelişen ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ...

Kürt Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Kürt Dili ve Edebiyatı Programı; Kürtçeye hâkim, Kürtçe - Türkçe çeviri yapabilen, Kürt dil, kültür ve edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Latin Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Latin Dili ve Edebiyatı Programı; Latin Dilinin ve Latince ile yazılmış edebi eserlerin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yeti...

Leh Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Bu programda Polonya’nın resmi dili olan Leh Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapılmaktadır. Leh Dili ve Edebiyatı Pro...

Lojistik Yönetimi
Lisans Programı - EA

Lojistik Yönetimi Programı; her gün biraz daha önem kazanan taşımacılık alanında, müşteri istek ve ihtiyaçlarını ön plana alan, tedarik yönetim zincirini gerçekl...

Lojistik Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Lojistik Yönetimi Programı; her gün biraz daha önem kazanan taşımacılık alanında, müşteri istek ve ihtiyaçlarını ön plana alan, tedarik yönetim zincirini gerçekl...

Maden Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Maden Mühendisliği Programı; en geniş anlamda, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar, bu alanda yetkinle...

Makine Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Makine Mühendisliği Programı; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim...

Makine Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Makine Mühendisliği Programı; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim...

Maliye
Lisans Programı - EA

Maliye Programı; mali konularda gerekli ihtisası yapmış, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirec...

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı, ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulaması için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere kazandırm...

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekte mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır...

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Malzeme Bilimi ve teknolojileri programı, nano ölçekte bir bilim uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano...

Matematik
Lisans Programı - SAY

Matematik Programı; matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve tekn...

Matematik (UÖ)
Lisans Programı - SAY

Matematik Programı; matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve tekn...

Matematik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Matematik Mühendisliği Programı; endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapmayı amaçlar. ...

Matematik Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Matematik Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapacak Matematik Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçl...

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü matematik bilimi ile matematik bilimini en etkili şekilde kullanabilecek ve bilgisayar sistemleri ile matematiği birleşt...

Medya ve Görsel Sanatlar
Lisans Programı - SÖZ

Medya ve Görsel Sanatlar Programı, medya kuramı, medya üretimi ve medya yönetimi eğitimi arasında kurduğu denge sayesinde Türkiye’de farklılık yaratacak bir prog...

Medya ve İletişim
Lisans Programı - SÖZ

Medya ve İletişim Programı; iletişimi analitik bir düşünceyle ele alarak, iletilerin, üretim ve tüketim aşamalarını çözümlemeyi amaçlar. İletişimin tüm bu süreci...

Mekatronik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Mekatronik, en basit anlatımıyla; makine, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Mekatronik Mühendisliği ...

Mekatronik Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Mekatronik, en basit anlatımıyla; makine, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Mekatronik Mühendisliği ...

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçi...

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçi...

Meteoroloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Meteoroloji Mühendisliği Programı, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar, bu alanda uzmanlaşmış mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. ...

Mimarlık
Lisans Programı - SAY

Mimarlık Programı; her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar ve...

Detaylar

117

Moda Tasarımı
Lisans Programı - EA

Moda Tasarımı Programı; Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve yeteneğini kazanmı...

Moda Tasarımı (MTOK)
Lisans Programı - EA

Moda Tasarımı Programı; Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve yeteneğini kazanmı...

Moda Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Moda Tasarımı Programı; Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve yeteneğini kazanmı...

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Lisans Programı - SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik, tüm dünyada biyolojinin ana konusu haline gelmiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hem bilimsel hem de popüler yaşamın ilgi oda...

Detaylar

109

Moleküler Biyoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Moleküler Biyoteknoloji, tüm dünyada biyolojinin ana konusu haline gelmiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hem bilimsel hem de popüler yaşamın ilgi odağı dur...

Muhasebe ve Denetim
Lisans Programı - EA

Muhasebe ve denetim, kurumların muhasebe sistemlerini değerlendirerek, iç kontrolleri tasarlayıp izleyerek, örgütsel dolandırıcılık riskinin derecesini belirleye...

Muhasebe ve Finans Yönetimi
Lisans Programı - EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı; şirketlerin geleceğe yönelik olarak gerekli plan ve projeleri yapmasında gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlayan, konusun...

Muhasebe ve Finans Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı; şirketlerin geleceğe yönelik olarak gerekli plan ve projeleri yapmasında gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlayan, konusun...

Mühendislik Programları
Lisans Programı - SAY

Mühendislik ortak programı; Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mi...

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Lisans Programı - SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri bölümü; Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühend...

Mütercim-Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Müzecilik
Lisans Programı - EA

Müzecilik, öğrencilerine müze ve sanat dünyasında bir mesleğe hazırlanmak için tasarım ve küratörlük uygulamaları, proje yönetimi, koleksiyonlar ve sergi yönetim...

Müzik
Lisans Programı - SÖZ

Müzik, eğitimcilerin ilköğretim veya ortaöğretim müzik öğretmenleri, okul veya müzik konservatuarı topluluk müdürleri olarak kariyer için eğitildiği bir uygulama...

Nanobilim ve Nanoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Nanobilim ve Nanoteknoloji, nano ölçekte temel bir mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-m...

Nanoteknoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekte mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-mühendislik...

Nükleer Enerji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği Programı; nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçıl amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim ve araştırma yapmayı ve N...

Odyoloji
Lisans Programı - SAY

Sağlık alanı, her geçen gün yeni bir gelişme, yeni bir oluşum ve yeni meslek alanlarının görüldüğü, teknolojik gelişimden hızla etkilenen bir alan haline gelmişt...

Odyoloji (YO)
Lisans Programı - SAY

Sağlık alanı, her geçen gün yeni bir gelişme, yeni bir oluşum ve yeni meslek alanlarının görüldüğü, teknolojik gelişimden hızla etkilenen bir alan haline gelmişt...

Okul Öncesi Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçl...

Detaylar

137

Optik ve Akustik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Optik ve Akustik mühendisliğin temeli ışığı ve sesi kullanan bütün cihazların tasarlanması, analizlerin yapılması, geliştirilmesi ve araştırılması üzerine çalışm...

Organik Tarım İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Organik Tarım İşletmeciliği, zararlı organizmalar için habitatı bozmak için toprakta biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine ve toprak verimliliğinin amaçlı bakı...

Organik Tarım İşletmeciliği (YO)
Lisans Programı - EA

Organik Tarım İşletmeciliği, zararlı organizmalar için habitatı bozmak için toprakta biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine ve toprak verimliliğinin amaçlı bakı...

Orman Endüstrisi Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Orman Endüstrisi Mühendisliği Programı; orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve...

Orman Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Orman Mühendisliği Programı; bilimsel bir anlayışla ormanın sistematik olarak değerlendirilmesine, genetik ıslah ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesine, gelişti...

Ortez ve Protez
Lisans Programı - SAY

Ortez ve Protez lisans eğitimi, nörolojik veya ortopedik hastalığı olan ya da ortopedik engelli bireylerin gereksinim duydukları yardımcı ve tamamlayıcı cihazlar...

Otel Yöneticiliği (YO)
Lisans Programı - EA

Otel Yöneticiliği Programı; gelişen bir iş alanı olarak Otelcilik sektörüne hem uygulamalı hem teorik bir yaklaşımla yöneticilik yapabilecek müşteri ihtiyaçların...

Otomotiv Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uluslararası otomotiv sektöründe ve özelde Türkiye otomotiv sektöründe görülen son derece hızlı gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış gereksinimlerin ürünü olarak...

Otomotiv Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Uluslararası otomotiv sektöründe ve özelde Türkiye otomotiv sektöründe görülen son derece hızlı gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış gereksinimlerin ürünü olarak...

Özel Eğitim Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, zihin engelli bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve...

Detaylar

107

Pazarlama
Lisans Programı - EA

Pazarlama Programı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliyesi depolanması gibi konularda ihtiyaç duyul...

Pazarlama (YO)
Lisans Programı - EA

Pazarlama Programı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliyesi depolanması gibi konularda ihtiyaç duyul...

Perfüzyon
Lisans Programı - SAY

Perfüzyon, sıvının lenfatik sistemden veya kan damarlarından bir organa veya dokuya geçişini inceleyen akademik bir disiplindir. Perfüzyon taraması uygulaması, b...

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programı; yeraltındaki kayaç yapıların gözenekleri ve çatlak sistemleri içinde birikmiş olan petrol, doğalgaz, kömür gazı, buhar ...

Peyzaj Mimarlığı
Lisans Programı - SAY

Peyzaj Mimarlığı Programı; ülke gerçekleri ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizl...

Pilotaj
Lisans Programı - SAY

Pilotaj programın amacı; Ulusal ve uluslararası havacılık sektörü bünyesinde yer alan özel ve devlet tüzel paydaşlarının, havacılık bilimleri kapsamı içerisinde ...

Pilotaj (YO)
Lisans Programı - SAY

Pilotaj programın amacı; Ulusal ve uluslararası havacılık sektörü bünyesinde yer alan özel ve devlet tüzel paydaşlarının, havacılık bilimleri kapsamı içerisinde ...

Polimer Malzeme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Polimer malzeme mühendisliği; mühendislik ve temel bilimlerin ilkeleri ışığında, polimer bilimi ve teknolojisi, elastomerler, kompozit malzemeler, lif bilimi ve ...

Politika ve Ekonomi
Lisans Programı - EA

Politika ve Ekonomi programı siyaset ve ekonomi konularını eleştirel bakış açısıyla kavramayı, dünya siyasetini değerlendirmeyi ve toplumsal sorunlara kamu yarar...

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Lisans Programı - EA

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Programının; geçmiş topluluklar hakkında tarihe ışık tutacak araştırmalar yapılarak insanlık tarihine katkıda bulunacak, alan...

Psikoloji
Lisans Programı - EA

Psikoloji Programı; akıl ve davranışları inceleyebilecek, insanın davranış, duygu, düşünce bozukluklarını tespit edip bunlara çözümler üretebilecek, davranış ve ...

Detaylar

218

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Lisans Programı - EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde g...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde g...

Radyo, Televizyon ve Sinema
Lisans Programı - SÖZ

Çağımızda görsel ve işitsel iletişim, kitle iletişiminde en önemli yere sahip olmuştur. Radyo, Sinema ve Televizyon Programı, rekabetin bu alanlarda doruğa ulaşt...

Radyo, Televizyon ve Sinema (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Çağımızda görsel ve işitsel iletişim, kitle iletişiminde en önemli yere sahip olmuştur. Radyo, Sinema ve Televizyon Programı, rekabetin bu alanlarda doruğa ulaşt...

Raylı Sistemler Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümünün amacı, ülkemizin raylı sistemler teknolojileri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip yetişmiş mühendis ihtiyacını karşı...

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Lisans Programı - EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde g...

Reklam Tasarımı ve İletişimi
Lisans Programı - SÖZ

Reklâm tasarımı, dünyada ve ülkemizde hızla yükselen bir alandır. Hem iş kapasitesi hem de kazanç olarak değerlendirildiğinde çok büyük avantajlar taşıyan bir al...

Reklamcılık
Lisans Programı - SÖZ

Çağımızda reklâm bir ürünün pazarlanmasında vazgeçilemez koşul haline gelmiştir. Artık ürünlerin değil markaların konuşulduğu bir pazar söz konusudur. Bu markala...

Rekreasyon
Lisans Programı - EA

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Rekreasyon (YO)
Lisans Programı - EA

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Rekreasyon Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Rekreasyon Yönetimi (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Rekreasyon Yönetimi (YO)
Lisans Programı - SÖZ

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Rus Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Programı; Rus Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirm...

Rus Dili ve Edebiyatı (UÖ)
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Programı; Rus Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirm...

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programı Rusça eğitim veren okullarda bu eğitimi verecek öğretmenleri yetiştirmeyi, ayrıca öğretmenlik formasyonuna ve Rus Dil...

Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programı Rusça eğitim veren okullarda bu eğitimi verecek öğretmenleri yetiştirmeyi, ayrıca öğretmenlik formasyonuna ve Rus Dil...

Rusça Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Sağlık Yönetimi
Lisans Programı - EA

Sağlık Yönetimi Programı; çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar. ...

Sağlık Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Sağlık Yönetimi Programı; çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar. ...

Sanat Tarihi
Lisans Programı - SÖZ

Sanat Tarihi Programı; sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek, öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli ...

Sanat Tarihi (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Sanat Tarihi Programı; sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek, öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli ...

Sanat ve Kültür Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, geleceğin sanat yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sanat Yönetimi Programı müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ve...

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Lisans Programı - EA

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları; üniversitelerin dört yıllık bir lisans programı grubudur. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında, “bölümsüz” bir...

Sermaye Piyasası
Lisans Programı - EA

Sermaye Piyasası Programı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki fonların etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarabilecek, kalifiye e...

Sermaye Piyasası (YO)
Lisans Programı - EA

Sermaye Piyasası Programı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki fonların etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarabilecek, kalifiye e...

Seyahat İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Seyahat İşletmeciliği Programı; turistlere hizmet sunan tesislerin ve seyahat hizmetlerinin yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Lisans Programı - EA

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programı; Turizm Sektörünün seyahat işletmeciliği alanında ihtiyaç duyduğu profesyonel yönetici adaylarını ve Profesyo...

Sınıf Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Sınıf Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

104

Sigortacılık
Lisans Programı - EA

Sigortacılık Programı; sigortacılık sektörüne, teorik ve uygulamaya dönük bilgilere sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Günümüzde insanların kendileri...

Sigortacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Sigortacılık Programı; sigortacılık sektörüne, teorik ve uygulamaya dönük bilgilere sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Günümüzde insanların kendileri...

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Lisans Programı - EA

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve...

Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Lisans Programı - EA

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı; bireyler ve sektörlerde oluşacak risklere karşı bireyler ve sektör ile sigorta şirketleri arasında ilişkiyi sağlayacak, y...

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Lisans Programı - EA

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü her geçen popülaritesi artan ve sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarına uzman ve yetişmiş eleman yetiştirilmesini amaçl...

Sinema ve Dijital Medya
Lisans Programı - SÖZ

Sinema ve Dijital Medya Bölümü, sinemanın dijital medya ile olan ilişkisi konusunda eğitim veren, dört yıllık bir akademik disiplindir. ...

Sinema ve Televizyon
Lisans Programı - SÖZ

Sinema ve Televizyon Programı; sinema ve televizyon sanatı ile bu alanlardaki kullanılan tekniklere ilişkin konularda çalışacak sanat elemanları yetiştirmeyi ama...

Sinoloji
Lisans Programı - DİL

Sinoloji Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları yetiştirmektir....

Sinoloji (UÖ)
Lisans Programı - DİL

Sinoloji Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları yetiştirmektir....

Siyasal Bilimler
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi Programı; siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal kavrams...

Siyaset Bilimi
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi Programı; siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal kavrams...

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı; yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlayarak herhangi bir kamu alanın...

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı; uluslararası ilişkiler alanında uzman yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasın...

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak sosyal bilgiler öğretmenlerini yetişti...

Sosyal Hizmet
Lisans Programı - EA

Sosyal Hizmet Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katı...

Sosyal Hizmet (UÖ)
Lisans Programı - EA

Sosyal Hizmet Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katı...

Sosyal Hizmet (YO)
Lisans Programı - EA

Sosyal Hizmet Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katı...

Sosyoloji
Lisans Programı - EA

Sosyoloji Programı; toplum ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceleme, kalıplaşmış düzenliliklerden hareketle bu konulardaki toplumsal kurallara ve yasa...

Spor Yöneticiliği
Lisans Programı - EA

Spor Yöneticiliği Programı; özel yetenek sınavları ile öğrenci alan ve genellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde eğitim veren bir yükseköğretim ...

Spor Yöneticiliği (YO)
Lisans Programı - EA

Spor Yöneticiliği Programı; özel yetenek sınavları ile öğrenci alan ve genellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde eğitim veren bir yükseköğretim ...

Su Bilimleri ve Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Su Bilimleri Mühendisliği bölümünün amacı, su canlılarını iyileştirecek, üretecek, depolanması ve yetiştirilmesini sağlayacak ve meslek hayatında yeni teknolojil...

Su Ürünleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Ülkemiz, su ürünleri açısından son derece verimli ve zengin iç su kaynaklarına ve çok uzun bir sahil şeridine sahiptir. Ancak bu zenginliklerin bilimsel olmayan ...

Sümeroloji
Lisans Programı - SÖZ

Sümeroloji Programı; M.Ö.± 3300–0 tarihleri arası Anadolu ve Mezopotamya kültürlerini, çivi yazılı belgeler ışığında araştırır. Özellikle Anadolu'nun yazı ile ta...

Süryani Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü, bilimsel açıdan Batı dünyasında XVII. yüzyıldan beri büyük merak uyandıran pek çok araştırmaya konu teşkil eden ülkemizde ise n...

Süt Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Süt Teknolojisi Programı, öğrencilere süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, sü...

Şehir ve Bölge Planlama
Lisans Programı - SAY

Şehir ve Bölge Planlama Programı; şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekânsal, teknik, ekolojik, esteti...

Takı Tasarımı
Lisans Programı - EA

Takı Tasarımı Programı; kuyumculuk sektöründe istihdam edilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Programın süresi dört yıldır. Te...

Takı Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Takı Tasarımı Programı; kuyumculuk sektöründe istihdam edilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Programın süresi dört yıldır. Te...

Tapu Kadastro (YO)
Lisans Programı - EA

Tapu kadastro programı, tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları için gerekli arazi...

Tarım Ekonomisi
Lisans Programı - EA

Tarım Ekonomisi Programı genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomis...

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tarım Makineleri Programı; konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çözüm getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda ...

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (YO)
Lisans Programı - EA

Tarım İşletmeciliği Programının amacı, tarım ekonomisi, işletme, sosyal bilimler ve genel bahçe bitkileri bölümlerinin teorik ve pratik bilgilerini birleştiren,...

Tarımsal Biyoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Tarımsal biyoteknoloji, gıda üretiminde kullanılan ekinleri daha verimli kılacak ya da ürüne istenilen özellikleri kazandıracak genetik değişiklikleri sağlayan t...

Tarımsal Genetik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği programının amacı son teknolojiler ile bilimsel esaslara dayanan ziraai çalışmaların içerisinde bulunacak kişileri yetiştirip sektö...

Tarımsal Yapılar ve Sulama
Lisans Programı - SAY

Tarımsal Yapılar Ve Sulama Programı, tarım arazisinin erozyondan korunması, sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların ...

Tarih
Lisans Programı - SÖZ

Tarih Programı; İlkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte el...

Tarih Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Tarih Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel orta öğretim kurumlarında görev yapacak Tarih Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Tarih Öncesi Arkeolojisi
Lisans Programı - EA

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünün amacı insanlık tarihinde gerçekleşmiş olan bütün tarihi gelişmelere etki etmiş kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasını sağlayac...

Tarla Bitkileri
Lisans Programı - SAY

Tarla Bitkileri Programı; tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında güncel bilgiler edinebilme ve bu bilgileri uygulama yeteneği ile donatılmış, tarla bit...

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Lisans Programı - EA

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programı, yönetim biliminin özellikle sayısal yöntemlerini ön plana çıkaracak ve mezunlarının analitik yeteneklerini geliştire...

Tekstil Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tekstil Mühendisliği Programı; tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda araştırma ve eğitim yapmayı ve ...

Tekstil Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Tekstil Mühendisliği Programı; tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda araştırma ve eğitim yapmayı ve ...

Tekstil Tasarımı
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Tekstil Tasarımı (MTOK)
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Tekstil ve Moda Tasarımı
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Tekstil ve Moda Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Lisans Programı - SÖZ

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Programı’nın amacı, televizyonu meslek olarak seçen öğrencileri habercilik ve/veya programcılıkta en son profesyonel bece...

Tıp
Lisans Programı - SAY

Tıp Programı; insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirmeyi amaçlar. ...

Detaylar

192

Tıp Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tıp Mühendisliği, tıp sektöründe kullanılan malzeme, cihaz, yapay organ, sistem ve teknolojilerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile ilgilenen multidisipliner bir ç...

Detaylar

116

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Lisans Programı - SÖZ

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, tiyatro sanatının akademik yönüyle ilgili eğitim veren bir lisans programıdır. Bölüme merkezî sınav sisteminin Sözel...

Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Tohum bilimi ve teknolojisi bölümü, iklim özelliklerine duyarlı her türlü bitkinin tohum ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulm...

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Lisans Programı - SAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı; yüksek kalitede toprak ve bitki besleme bilgisi vermek, toprak bilgisi ve ziraat mühendisliğinin temel ilkelerini öğret...

Turizm İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Turizm İşletmeciliği Programı; çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, ...

Turizm İşletmeciliği (YO)
Lisans Programı - EA

Turizm İşletmeciliği Programı; çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, ...

Turizm Rehberliği
Lisans Programı - DİL

Turizm Rehberliği; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik d...

Turizm Rehberliği (YO)
Lisans Programı - DİL

Turizm Rehberliği; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik d...

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı; çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren moder...

Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Programı; Eski ve Çağdaş Türk Edebiyatını kavramış, Türk Dilinin tarihsel gelişimine ve yapısal içeriğine hâkim, doğu ve batı edebiyatları...

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapacak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini yetişti...

Türk Halkbilimi
Lisans Programı - SÖZ

Türk Halk Bilimi Programı; Türk Halkbiliminin inceleme sahasına giren maddi ve manevi (halk edebiyatı, geleneksel tiyatro, halk müziği, halk dansı, halk hekimliğ...

Türk İslam Arkeolojisi
Lisans Programı - EA

Türk İslam Arkeolojisi bölümü bir lisans programıdır ve bölümün amacı Türk İslam medeniyetlerine ait olabilecek mirasa sahip çıkacak, koruyacak, gerekli çalışmal...

Türkçe Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Türkçe Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak Türkçe Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Türkoloji
Lisans Programı - SÖZ

Türkoloji programı bir lisans programıdır ve bölümün amacı Türk dili, Türk edebiyatı ve kısmen Türk tarihi hakkında bilgi ve birikimi olacak kişileri yetiştirere...

Tütün Eksperliği (YO)
Lisans Programı - SAY

Tütün Eksperliği Programı; tütün alıcısı olan resmi ya da özel kuruluşlar tarafından önceden belirlenmiş olan standartlara uygun tütünün üretilmesinde üreticiye ...

Uçak Bakım ve Onarım
Lisans Programı - SAY

Uçak bakım ve onarım uzmanları uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Öncelikli görevleri...

Uçak Bakım ve Onarım (YO)
Lisans Programı - SAY

Uçak bakım ve onarım uzmanları uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Öncelikli görevleri...

Uçak Elektrik ve Elektroniği (YO)
Lisans Programı - SAY

Uçak Elektrik-Elektronik; sivil havacılık, askeri havacılık ve lojistik amaçlı kullanılan uçakların sahip olduğu elektrik ve elektronik bileşenleri derinlemesine...

Uçak Gövde ve Motor Bakımı
Lisans Programı - SAY

Uçak Gövde Motor Bakımı programı 4 yıllık bir lisans prıgramıdır. Havacılık sektörü içerisinde önemli bir yer sahibi olan Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü, havacıl...

Uçak Gövde ve Motor Bakımı (YO)
Lisans Programı - SAY

Uçak Gövde Motor Bakımı programı 4 yıllık bir lisans prıgramıdır. Havacılık sektörü içerisinde önemli bir yer sahibi olan Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü, havacıl...

Uçak Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uçak Mühendisliği Programı; uçak, helikopter, planör, hatta uzay mekiği gibi her türlü hava aracının tasarlanması, projelendirilmesi, üretiminin gerçekleştirilme...

Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Ukrayna Dili ve Edebiyatı programı, Ukraynaca diline hâkim, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapabilecek derecede bilgi ve donanıma sahip, aynı zamanda Ukray...

Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Lisans Programı - EA

Uluslararası ekonomik ilişkiler bölümü; ülkelerin ekonomik analizleri, küresel kurumların ticarî ve istatistik analizleri gibi konuları araştırır. Ayrıca kurum v...

Uluslararası Finans
Lisans Programı - EA

Uluslararası Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Finans ve Bankacılık
Lisans Programı - EA

Uluslararası Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Girişimcilik
Lisans Programı - EA

Ülke ekonomilerinin birbirine giderek daha fazla eklemlendiği günümüz koşullarında iş dünyasında başarılı olmak için akademik bilginin yanı sıra iş yapılan bölge...

Uluslararası İlişkiler
Lisans Programı - EA

Uluslararası İlişkiler Programı; dünyadaki sosyal ve politik gelişmeleri ayrıntılı ve tutarlı olarak algılayıp yorumlayabilecek yeterliliğe ulaşmış; iç ve dış po...

Uluslararası İşletme Yönetimi
Lisans Programı - EA

Bu programın amacı; uluslararası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik pazarlama yaklaşımları...

Uluslararası Ticaret
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Ticaret (YO)
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Ticaret ve Finans
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret ve Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Ticaret ve Finansman
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret ve Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Ticaret ve Finansman (YO)
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret ve Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Lisans Programı - EA

Bu programın amacı; uluslararası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik pazarlama yaklaşımları...

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (YO)
Lisans Programı - EA

Bu programın amacı; uluslararası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik pazarlama yaklaşımları...

Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lisans Programı - EA

Bu program; uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların...

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YO)
Lisans Programı - EA

Bu program; uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların...

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri, şirketler için üretim ve dağıtım maliyetinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan ulaştırma giderlerinin en aza indirilmesini hedef...

Urdu Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Urdu Dili ve Edebiyatı Programı; Hint-Avrupa Dil Ailesinden olan Urdu Dili ve Edebiyatıyla Pakistan-Müslüman Hindistan Tarihi ve Kültürünü inceleyen ve öğreten b...

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programı; evrendeki güneş, yıldızlar, galaksiler gibi gök cisimleri ve olaylarının niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve...

Uzay Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uzay Mühendisliği Programı; hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların izlenmesi, araçlarla haberleşme ve dünya çevresin...

Uzay ve Uydu Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uzay Mühendisliği Programı; hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların izlenmesi, araçlarla haberleşme ve dünya çevresin...

Veteriner
Lisans Programı - SAY

Veteriner Programı; evcil, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, kümes hayvanlarının sağlığının korunması için önlemler alacak, hastalıklara tanı koyacak, tıbbi ve c...

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Lisans Programı - SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü bir lisans programıdır ve bölümün amacı öğrencilere yaban hayvanlarının etolojisi, biyolojisi, ekolojisi ve genel yapıl...

Yapay Zeka Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Makineleri insan beyni gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme algoritmalarını tasarlayan kişilere yapay zeka mühendisi denir. Makineleri mantıklı ve...

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Makineleri insan beyni gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme algoritmalarını tasarlayan kişilere yapay zeka mühendisi denir. Makineleri mantıklı ve...

Yazılım Geliştirme (YO)
Lisans Programı - SAY

Yazılım geliştirme uzmanı, mühendislik prensipleri çerçevesinde yazılım sistemlerinin tasarımının yapılmasını, devamlılığını ve gerektiğinde güncellemesini yapan...

Yazılım Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Yazılım Mühendisliği Programı; bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı, yöntem, araç, teknik ve metodolojilerin geliştirilmesi ko...

Detaylar

109

Yazılım Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Yazılım Mühendisliği Programı; bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı, yöntem, araç, teknik ve metodolojilerin geliştirilmesi ko...

Yeni Medya
Lisans Programı - SÖZ

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim biçimlerinin dünyada ve Türkiye’de yaygınlık kazanması toplumsal yaşantımızda birçok değişime yol...

Yeni Medya (YO)
Lisans Programı - SÖZ

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim biçimlerinin dünyada ve Türkiye’de yaygınlık kazanması toplumsal yaşantımızda birçok değişime yol...

Yeni Medya ve İletişim
Lisans Programı - SÖZ

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim biçimlerinin dünyada ve Türkiye’de yaygınlık kazanması toplumsal yaşantımızda birçok değişime yol...

Yerel Yönetimler
Lisans Programı - EA

Yerel yönetimler, belirli bir devlet içindeki en düşük yönetim kademesi olarak var olan bir kamu yönetimi biçimini konu alan akademik bir disiplindir...

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Yiyecek- İçecek İşletmeciliği Programı; yiyecek ve içecek sektöründe gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar....

Yönetim Bilimleri Programları
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilimleri Programları, işletme ve iktisat konularının kuramsal dersleri ve uygulamaların eğitimini veren bir lisans bölümüdür. Bu bölümü seçmek isteyen a...

Yönetim Bilişim Sistemleri
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı; bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elem...

Detaylar

139

Yönetim Bilişim Sistemleri (UÖ)
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı; bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elem...

Yönetim Bilişim Sistemleri (YO)
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı; bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elem...

Yunan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Yunan Dili ve Edebiyatı Programı; Yunancayı yabancı dil olarak temel dil becerileri boyutunda öğretmek ve Yunan Edebiyatının edebi dönemleri dikkate alınarak geç...

Zaza Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Zaza Dili ve Edebiyatı Programı; Zazacaya hâkim, Zazaca - Türkçe çeviri yapabilen, Zaza dil, kültür ve edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Ziraat Mühendisliği Programları
Lisans Programı - SAY

Ziraat Mühendisliği temel olarak bitki üretimi ve hayvan yetiştiriciliğiyle ilgilenen teknolojinin önemli ölçüde yer kapladığı geniş alana yayılmış bir mühendisl...

Zootekni
Lisans Programı - SAY

Zootekni Programı; ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimliliklerinin geliştirilmesi, bu bağlamda hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayv...

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikerlerinin belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bunlar afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olarak sınıflandırılabilir. Bili...

Acil Durum ve Afet Yönetimi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikerlerinin belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bunlar afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olarak sınıflandırılabilir. Bili...

Adalet
Önlisans Programı - TYT

Adli yargı ve infaz kurumlarında hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir....

Adalet (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Adli yargı ve infaz kurumlarında hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir....

Ağız ve Diş Sağlığı
Önlisans Programı - TYT

Diş hekimlerine ağız içiyle ilgili uygulamalarda çalışma ortamını hazırlayan, ekipman sağlayan, hastayı kabul eden ve hastaya yardımcı olan, tüm klinik çalışmala...

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Alternatif enerji sistemlerinin kurulması geliştirilmesi ve işletilmesi süreçlerinde görev alacak teknikerler yetiştirir. Sektörde çalışacak, yetkin insan gücünü...

Ambalaj Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Ambalaj Tasarım Programı, ürün taşıyıcı ve koruyucu konumunda olan ambalajın ve üretici konumdaki sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu konumda tasarım ürete...

Ameliyathane Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. ...

Anestezi
Önlisans Programı - TYT

Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir....

Detaylar

117

Arıcılık
Önlisans Programı - TYT

Arılardan bal, balmumu, arısütü vb. ürünlerin elde edilmesi ve bu ürünlerin pazarlanması alanında çalışan kişidir....

Aşçılık
Önlisans Programı - TYT

Aşçılık bir önlisans programıdır ve bölümün amacı yemek kültürünü ve yemek yapmayı en iyi şekilde öğrenip meslek hayatı içerisinde öğrendiği bilgileri en etkili ...

Aşçılık (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Aşçılık bir önlisans programıdır ve bölümün amacı yemek kültürünü ve yemek yapmayı en iyi şekilde öğrenip meslek hayatı içerisinde öğrendiği bilgileri en etkili ...

Atçılık ve Antrenörlüğü
Önlisans Programı - TYT

...

Atık Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Atıkların oluşumundan yok edilmesine kadar geçen aşamalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması ve y...

Avcılık ve Yaban Hayatı
Önlisans Programı - TYT

---

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü, ayakkabıya dair; girişten tasarım süreçlerine, biyomekaniğe, en iyi uygulamalara, trend ve piyasa analizlerine kadar ayakkab...

Bağcılık
Önlisans Programı - TYT

Kaliteli üzüm yetiştirilmesi ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin üretilmesinde ziraat mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir...

Bahçe Tarımı
Önlisans Programı - TYT

Bahçe tarımı bölümü, tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi, ıslah edilmesi ve çoğaltma işlemlerinin yapılması için gerekli olan kişileri yetiştiren bir bölümdür. ...

Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir....

Bankacılık ve Sigortacılık (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir....

Basım ve Yayım Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayım...

Bilgi Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Bilgi Yönetimi bölümünün amacı işletmelerin kullandığı ya da kullanmak zorunda olduğu güncel yazılımları etkin bir şekilde kullanabilecek, firmaların sahip olduğ...

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Önlisans Programı - TYT

Bilişim teknolojileri ile sanatı bir arada işleyerek mimarlık büroları ve endüstri ürünleri üretim şirketlerinde, inşaat, otomotiv, reklam, dijital medya, yeni m...

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bilişim teknolojileri ile sanatı bir arada işleyerek mimarlık büroları ve endüstri ürünleri üretim şirketlerinde, inşaat, otomotiv, reklam, dijital medya, yeni m...

Bilgisayar Operatörlüğü
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar operatörü; toplanılan verilerin dijital ortama aktarılması ile ilgili işlerin yapıldığı pozisyonda görev yapan kişilere verilen isimdir. Bilgisayar op...

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelli)
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar operatörü; toplanılan verilerin dijital ortama aktarılması ile ilgili işlerin yapıldığı pozisyonda görev yapan kişilere verilen isimdir. Bilgisayar op...

Bilgisayar Programcılığı
Önlisans Programı - TYT

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidi...

Bilgisayar Programcılığı (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidi...

Bilgisayar Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir...

Bilgisayar Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir...

Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bir önlisans programıdır ve bölümün amacı öğrencilerin gelecek hayatlarında bulunacakları iş yerlerinin bilgi güvenliğini en iyi şeki...

Bitki Koruma (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükselt...

Biyokimya (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir. ...

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı; tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edecek, sürekl...

Boya Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Boya Teknolojisi Bölümü, boya üretimi yapan şirketlerin bölümlerine uzmanlar yetiştiren programdır. Bu departmanlar; analiz, üretim, araştırma ve satış ile ilgil...

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Önlisans Programı - TYT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları veya iş yerlerinin bütün bilgi ve belge iş...

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları veya iş yerlerinin bütün bilgi ve belge iş...

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Çocuk ıslahevi, infaz ve koruma memurları ve ya ceza infaz kurumlarında hüküm giymiş tutukluların güvenliği, barınması, ...

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Önlisans Programı - TYT

Yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanmas...

Coğrafi Bilgi Sistemleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanmas...

Çağrı Merkezi Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları müşterilere en düzgün ve iyi şekilde tanıtmak, istenile...

Çağrı Merkezi Hizmetleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları müşterilere en düzgün ve iyi şekilde tanıtmak, istenile...

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü, çay konusunda uzman ve donanımlı çay eksperi yetiştirir. ...

Çevre Koruma ve Kontrol
Önlisans Programı - TYT

Çevre koruma ve kontrol bölümü, çevre sorunları başlığının bilincinde olan, özellikle hava, toprak ve su kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden im...

Çevre Sağlığı
Önlisans Programı - TYT

İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları s...

Çevre Temizliği ve Denetimi
Önlisans Programı - TYT

Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri, endüstriyel temizlik hizmetlerinin düzenl...

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Çim alanların tesisi, bakımı, onarımı ve sürdürülebilirliğini sağlayan, arazi ölçümleri, sulama sistemleri, gübreleme, bakım onarım hastalık ve zararlılarla müca...

Çini Sanatı ve Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Çini Sanatı Ve Tasarımı bölümü nedir merak edenler için; çini sanatını devam ettirecek gelecek kuşaklara aktaracak yeni tasarımlar meydana getirecek meslek elema...

Çocuk Gelişimi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Çocuk Gelişimi Bölümü, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik,biyolojik ve duygusal evrimi konu alan ...

Çocuk Gelişimi (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Çocuk Gelişimi Bölümü, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik,biyolojik ve duygusal evrimi konu alan ...

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Çeşitli sebeplerden ötürü devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği, refakatsiz çocukların barındığı birimler ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlar ...

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Önlisans Programı - TYT

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon bölümü; bilgisayar yazılım programlarını kullanarak tasarımların üç boyutlu modelini veya nesnelerin görsellerini oluşturan mul...

Deniz Brokerliği
Önlisans Programı - TYT

Deniz brokerliği bölümü deniz taşıma pazarına hakim, deniz seferleri hesaplamalarını yapabilen, deniz hukukunu iyi bir şekilde bilen, işletme ve yönetim kademele...

Deniz Ulaştırma ve İşletme
Önlisans Programı - TYT

Uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapan kişidir....

Deniz ve Liman İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Deniz ve Liman İşletmeciliği bir önlisans programıdır ve bölümün amacı limanlarda ve marinalarda çeşitli sorumlulukları alabilecek tecrübeli kişileri yetiştirere...

Deri Konfeksiyon
Önlisans Programı - TYT

Teknolojik gelişmelere ve modaya uygun olarak, deri giysilerin modellerini geliştiren, kalıplarını hazırlayan, üretimin diğer aşamalarını düzenleyen ve kontrol e...

Deri Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Ham deri veya kürkün, çeşitli işlemlerle kullanıma hazır hale getirilmesinde deri ve lif teknoloğu ile deri işlemecileri arasında görev yapan kişidir...

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Önlisans Programı - TYT

---

Dış Ticaret (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir....

Dış Ticaret (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir....

Dijital Fabrika Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

---

Diş Protez Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uyg...

Diyaliz
Önlisans Programı - TYT

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleşti...

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Döküm
Önlisans Programı - TYT

---

Eczane Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, lab...

Eczane Hizmetleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, lab...

Elektrik
Önlisans Programı - TYT

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik m...

Elektrik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik m...

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Önlisans Programı - TYT

---

Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

---

Elektronik Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Her türlü elektronik cihazların üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında özel ve resmi kuruluşlarda, teknik ara eleman olarak görev yapan kişidir....

Elektronik Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Her türlü elektronik cihazların üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında özel ve resmi kuruluşlarda, teknik ara eleman olarak görev yapan kişidir....

Elektronörofizyoloji
Önlisans Programı - TYT

Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan k...

Emlak Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkân gibi taşınmaz malların satışı ve kirala...

Emlak Yönetimi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkân gibi taşınmaz malların satışı ve kirala...

Endüstri Ürünleri Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

...

Endüstriyel Cam ve Seramik
Önlisans Programı - TYT

Her türlü geleneksel seramikler (vitrifiye, refrakter, cam, tuğlakiremit, emaye, çini, çimento vb) ve ileri teknoloji seramikleri (yapısal ve fonksiyonel, elektr...

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Endüstriyel Kalıpçılık
Önlisans Programı - TYT

Endüstride kullanılmak amacıyla veya günlük hayatta kullandığımız makine parçaları ile metal ve plastik türü ürünlerin kalıp tasarımını, ardışık ve seri olarak i...

Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Konvansiyonel (kömür, doğalgaz vb kullanan) ve yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hidroelektrik vb) elde edilen enerjinin yeterli kaliteli, süre...

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Önlisans Programı - TYT

Engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelişim ve ilgisi doğrultusunda mesleki açıdan geleceğe hazırlama, boş zamanlarını üretken bir şekilde değer...

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelişim ve ilgisi doğrultusunda mesleki açıdan geleceğe hazırlama, boş zamanlarını üretken bir şekilde değer...

Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
Önlisans Programı - TYT

---

Eser Koruma
Önlisans Programı - TYT

---

Et ve Ürünleri Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

E-Ticaret ve Pazarlama
Önlisans Programı - TYT

---

Evde Hasta Bakımı
Önlisans Programı - TYT

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyot...

Fındık Eksperliği
Önlisans Programı - TYT

Programın amacı, fındık üretimi ve pazarlanması ile ilgili konularda, ara insangücünü yetiştirmektir.Fındık eksperleri Fisko Birlikte, Orman, Tarım ve Köy İşleri...

Fidan Yetiştiriciliği
Önlisans Programı - TYT

Bu programın amacı ziraat alanında fidan yetiştiriciliği, aşılama ve sulama gibi alanlarda uzman yetiştirmektir.Fidan yetiştirme teknikerleri Tarım ve Köyişleri ...

Fizyoterapi
Önlisans Programı - TYT

Yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına gör...

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Önlisans Programı - TYT

Fotoğraf makinesiyle görüntüye estetik yorum katarak kaydeden ve görüntüye çeşitli teknikler uygulayarak basımını yapan kişidir....

Geleneksel El Sanatları
Önlisans Programı - TYT

Geçmişten gelen geleneksel el sanat örneklerini, teknoloji ile kendi öz değerlerini birleştirerek, turizm, ekonomi ve kültürümüze katkıda bulunacak el sanat ürün...

Gemi İnşaatı
Önlisans Programı - TYT

Büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, balıkçı gemileri, tanker, yat ve benzerlerinin tasarım, üretim, montaj, bakım, onarım ve kalite kontrol işlemlerini gemi inş...

Gemi Makineleri İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Program başarı ile tamamlandığında öğrencilere Gemi Makineleri İşletme ön lisans diploması verilir. Mezunlar Makine Zabiti olur.Mezunlar, uygun gemilerde makine ...

Geoteknik
Önlisans Programı - TYT

Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortay...

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Önlisans Programı - TYT

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulun...

Gıda Teknolojisi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kali...

Giyim Üretim Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulun...

Grafik Tasarımı (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Tanıtımı yapılacak hizmet ve ürünleri en iyi biçimde tasarlayan ve baskıya hazır duruma getiren ara meslek elemanıdır....

Grafik Tasarımı (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Tanıtımı yapılacak hizmet ve ürünleri en iyi biçimde tasarlayan ve baskıya hazır duruma getiren ara meslek elemanıdır....

Halıcılık ve Kilimcilik
Önlisans Programı - TYT

Halıcılık ve Kilimcilik Programı Halı ve Kilim konusunda özellikle dokuma alanında uzmanlaşmış ara teknik eleman yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Bu bölümden me...

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağ...

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağ...

Harita ve Kadastro
Önlisans Programı - TYT

Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaları...

Harita ve Kadastro (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaları...

Hasta Bakımı
Önlisans Programı - TYT

Bölüm mezunlarının genellikle çalıştığı yerler devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleridir. KPSS atamalarına bakıldığında neredeyse tüm atamaların, bu kuruml...

Hava Lojistiği
Önlisans Programı - TYT

Hava Lojistiği  gelişen lojistik sektöründe mal, bilgi ve insan kaynakları akışının  stratejik yönetimi ve kontrolüne odaklı oldukça yeni bir programdır....

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

...

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Önlisans Programı - TYT

Program, iş ve yönetim becerilerinin gerekliliklerini, havacılık sektörünün karmaşık yapısını çözebilecek becerileri öğretmeye yöneliktir. Rekabetçi müfredat içe...

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan elemanları yetiştirmek amacı i...

İç Mekan Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

İç Mekan Tasarımı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı sanat ve son teknolojileri kullanarak teknik resimler ortaya çıkarabilecek ve yaptığı işi standartlar...

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemler...

İkram Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan kişidir....

İlk ve Acil Yardım
Önlisans Programı - TYT

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulu...

İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı v...

İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı v...

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
Önlisans Programı - TYT

teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün çağın beklentilerini karşılacayacak kalite ve h...

İnşaat Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürüten...

İnternet ve Ağ Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

İnternet ve bilgisayar alanlarının gelişmesi ve değişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği, iletimi ve işlenmesi için kullanılan bi...

İnternet ve Ağ Teknolojileri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İnternet ve bilgisayar alanlarının gelişmesi ve değişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği, iletimi ve işlenmesi için kullanılan bi...

İş Makineleri Operatörlüğü
Önlisans Programı - TYT

İş Makinaları Operatörlüğü Programının temel amacı, üretim ve hizmet sektörlerinde çalışacak tekniker düzeyinde ara insan gücü yetiştirmektir. İş Makineları Oper...

İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bu bölüm, Islam'ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları bu temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde e...

İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İş Sağlığı ve Güvenliği; sağlık, bilim, hukuk ve yönetim çalışmalarını iş sahası ziyaretleri ve endüstri deneyimi ile geliştirilen pratik becerilerle birleştiren...

İş ve Uğraşı Terapisi
Önlisans Programı - TYT

Hastalık, özür ve diğer sağlık nedenlerinden kaynaklanan hareket bozukluklarına, Fizyoterapist kontrolünde fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik tedavi programı...

İşletme Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışan ara elemandır...

İşletme Yönetimi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışan ara elemandır...

Kaynak Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kaynak teknikeri; kaynak tekniklerinin uygulanması, metal parçaların tasarlanması, kesilmesi ve kalıcı olarak birleştirilmesinden sorumludur. İnşaat ve imalat se...

Kimya Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bu bölümün amacı laboratuvar gibi çalışma alanlarında analiz sonuçlarını inceleyip, ürünlerin kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamaktır. Bu alanlarda kullanı...

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Endüstride(Gıda, kimya, petro kimya elektronik vb) üretim hatlarında kullanılan makine ve motorlu araçların; hava, ısı ya da basıncı kontrol eden aletlerin bakım...

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Endüstride(Gıda, kimya, petro kimya elektronik vb) üretim hatlarında kullanılan makine ve motorlu araçların; hava, ısı ya da basıncı kontrol eden aletlerin bakım...

Kooperatifçilik
Önlisans Programı - TYT

Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir....

Kozmetik Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kozmetik sektörü başta olmak üzere her türlü gıda, ilaç, deterjan, sabun vb. ürünlerin üretimini yapmakta olan işletmelerde görev alacak teknikerler yetiştiren i...

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Kıymetli / yarı kıymetli süs taşlarının (mücevher taşları) ve soy metallerin (altın, gümüş, platin) ham ya da işlenmiş halde tanınması, isimlendirilmesi ve bunla...

Kültürel Miras ve Turizm
Önlisans Programı - TYT

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü; üniversitelerin iki yıllık bir ön lisans programıdır. Öğrenciler bu bölümden, “turizm sektörü elemanı” unvanıyla mezun oluyorlar...

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Önlisans Programı - TYT

Başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerind...

Laborant ve Veteriner Sağlık
Önlisans Programı - TYT

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kiş...

Laboratuvar Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bölümüyle ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri özümseyebilen, yeni ürün geliştirme, üretimi ve kalite kontrolünü yapabil...

Lojistik
Önlisans Programı - TYT

İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (da...

Lojistik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (da...

Madencilik Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

...

Makine
Önlisans Programı - TYT

Makine teknikeri; makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında makinelerin ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarımı konularında çalışan kişidir....

Makine Resim ve Konstrüksiyonu
Önlisans Programı - TYT

Bir makine veya parçasının imalat resimlerini belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen ve bu makine parçalarının imalatının yapılacağı makinelerin işletilmesi...

Maliye (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür....

Mantarcılık
Önlisans Programı - TYT

...

Marina ve Yat İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

...

Medya ve İletişim (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Medya ve İletişim bir önlisans programıdır ve bölümün amacı günümüzün en güçlü iletişim araçlarından birisi olan medyayı detaylı bir şekilde analiz ederek iletiş...

Medya ve İletişim (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Medya ve İletişim bir önlisans programıdır ve bölümün amacı günümüzün en güçlü iletişim araçlarından birisi olan medyayı detaylı bir şekilde analiz ederek iletiş...

Mekatronik
Önlisans Programı - TYT

Her türlü mekanik, elektrik, elektronik, kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kiş...

Mekatronik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Her türlü mekanik, elektrik, elektronik, kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kiş...

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Önlisans Programı - TYT

Para, kredi, öz kaynak kullanımı ile birlikte, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını takip ederek müşterisi adına borsada hisse senedi, hazine bono...

Mermer Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Metalurji
Önlisans Programı - TYT

Cevherin çıkartılmasından başlayarak metal ve metal olmayan malzemenin insan ihtiyaç ve isteklerine göre üretilmesini sağlayan demir, çelik, bakır, alüminyum gib...

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü; meyve ve sebze işletmelerinde fiziksel ve kimyasal aşamalardan geçirilerek yeni bir ürün elde edilmesi safhasına kadar ...

Mimari Dekoratif Sanatlar
Önlisans Programı - TYT

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, re...

Mimari Restorasyon
Önlisans Programı - TYT

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait rölöve ölçüm ve çizimlerin yapılması, olumsuz etkenlere karşı korunması, bakımı ve aslına uygun bi...

Mobil Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

Web dünyasındaki yeni teknolojileri takip eden, mobil cihazlar üzerinden güncel yazılım dillerini ait oldukları teknolojiler ile birlikte kullanan, yeni yazılım ...

Mobilya ve Dekorasyon
Önlisans Programı - TYT

Mobilya, yonga ve lif levha doğrama, kaplama ve kereste üretiminde endüstri üretimcisinin hazırladığı üretim planını uygulayan kişidir. ...

Moda Tasarımı (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Zihninde oluşturduğu kıyafet ve aksesuarların tasarımını çizime döken, kalıbını çıkaran, tasarıma uygun malzeme ve ekipman seçen ve bu tasarımların üretimini ger...

Moda Tasarımı (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Zihninde oluşturduğu kıyafet ve aksesuarların tasarımını çizime döken, kalıbını çıkaran, tasarıma uygun malzeme ve ekipman seçen ve bu tasarımların üretimini ger...

Moda Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Tekstil, hazır giyim ve pazarlama sektöründe, üretim planlama, model tasarımı, koleksiyon hazırlama ve moda aşamalarından sonuna kadar üretimin her safhasında, ü...

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Önlisans Programı - TYT

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir....

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir....

Nüfus ve Vatandaşlık
Önlisans Programı - TYT

T.C. Vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ülkede bulunan diğer yabancı uyruklu kişilerin gerek duyduğu nüfus hizmetlerini veren k...

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Önlisans Programı - TYT

Temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yöntemi...

Nükleer Tıp Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin...

Odyometri
Önlisans Programı - TYT

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekl...

Optisyenlik
Önlisans Programı - TYT

Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, ...

Organik Tarım
Önlisans Programı - TYT

Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar vere...

Ormancılık ve Orman Ürünleri
Önlisans Programı - TYT

---

Ormancılık ve Orman Ürünleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

---

Ortopedik Protez ve Ortez
Önlisans Programı - TYT

Uzman hekimin yazdığı Reçete/Sağlık Kurulu Raporu doğrultusunda kaybedilen organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmes...

Otobüs Kaptanlığı
Önlisans Programı - TYT

---

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

---

Otomotiv Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Tarımda ve karayolu taşımacığında kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle ...

Otopsi Yardımcılığı
Önlisans Programı - TYT

Adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini y...

Özel Güvenlik ve Koruma
Önlisans Programı - TYT

Kamu güvenliğini tamamlayıcı bir olgu olarak; kamu-özel kurum kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu, hak hürriyet ve güvenliklerini, yasaların izin ver...

Pastacılık ve Ekmekçilik
Önlisans Programı - TYT

---

Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir....

Pazarlama (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması konularında çalışan kişidir....

Pazarlama (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması konularında çalışan kişidir....

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

---

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Önlisans Programı - TYT

---

Podoloji
Önlisans Programı - TYT

---

Polimer Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Polimer-plastik hammadde, malzeme ve parça üretimi yapan işyerlerinde üretim, kalite, ar-ge ve laboratuvarlarda görev alan kişidir....

Posta Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Posta ve lojistik hizmetleri kapsamında, koli, mektup, kargo gibi bilgi, belge ve değerlerin belirli bir süre içerisinde sorumlu olduğu dağıtım sahasında bir yer...

Posta Hizmetleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Posta ve lojistik hizmetleri kapsamında, koli, mektup, kargo gibi bilgi, belge ve değerlerin belirli bir süre içerisinde sorumlu olduğu dağıtım sahasında bir yer...

Radyo ve Televizyon Programcılığı
Önlisans Programı - TYT

Radyo ve televizyon cihazları hayatımızda uzun süredir önemli bir yer edinmiştir. Radyo ve televizyon günümüz için en önemli ve etkili iletişim araçlarının başın...

Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Radyo, televizyon, sinema alanlarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunlara içerik üreten yapım şirketlerine programların kaliteli bir biçimde sunulması için ka...

Radyoterapi
Önlisans Programı - TYT

Hastanın, hekim tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeken, hastalara ışın tedavisi uygulayan kişidir...

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Rafineri ve Petrokimya teknikeri, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları mühend...

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Önlisans Programı - TYT

Demiryollarında enerji tesisleri, elektrikli işletme tesisleri ile santrallerin ve sinyalizasyonun, kent içi raylı ulaşım sistemlerinin elektrik ve elektronik ak...

Raylı Sistemler İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri; raylı sistem ile yapılan insan ve yük taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin k...

Raylı Sistemler İşletmeciliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri; raylı sistem ile yapılan insan ve yük taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin k...

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Raylı Sistemler Makinistliği
Önlisans Programı - TYT

Yolcu veya yük taşıyan elektrikli, buharlı ve dizel motorlu demiryolu lokomotiflerinin işletilmesinden, sürülmesinden, sevk ve idaresinden sorumlu kişidir....

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Demiryollarında yol alt yapısı, bakımı üst yapı tekniği ve bakımı, demiryolu döşenecek alanda traverslerin, demiryollarının döşenmesi, bağlantıların ve geçitleri...

Reklamcılık (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Reklamcı, herhangi bir ürünü ve hizmeti özellikleri ile tanıtarak kişilerin etkilenmelerine ve satın almaya istekli hale gelmelerine çalışan kişidir....

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, saç şekillendirme, cilt bakımı, kozmetik, manikür / pedikür ve kalıcı veya kalıcı olmayan epilasyon dahil olmak üzere güzellik...

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Önlisans Programı - TYT

Her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar sistemleri ve ekipmanlarının kullanımı konusunda çalışan kişidir. ...

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar sistemleri ve ekipmanlarının kullanımı konusunda çalışan kişidir. ...

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir....

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir....

Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Sağlıklarını korumak, tedavi olmak, rehabilite edici ve geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları yerden başka bir yere seyahat eden bireylere(sağlık tu...

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

---

Sahne ve Dekor Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

---

Seracılık
Önlisans Programı - TYT

Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir....

Seramik ve Cam Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Cam ve Seramik üretimi yapılan işyerlerinde ürünün hammadde aşamasından üretim aşamasına kadarki süreçte çalışan teknik ara elemandır...

Silah Sanayi Teknikerliği
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektörde; savunma sanayi kapsamında üretilecek olan sistem ya da ürünlerin üretim, malzeme, tasarım, bakım ve onarım teknik rapor ve proje hazırlama...

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Uçak yolcusunun havaalanına girmesiyle uçağa binmesi ve uçaktan indikten sonra havaalanını terk edene kadarki zaman içerisinde yolcunun bagaj, biletleme, pasapor...

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

---

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

---

Sondaj Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Sosyal Güvenlik
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında ...

Sosyal Güvenlik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında ...

Sosyal Hizmetler
Önlisans Programı - TYT

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve...

Sosyal Hizmetler (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve...

Spor Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Spor alanında rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurum ve...

Su Altı Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Tüplü ve tüpsüz dalış malzemelerini giyerek sualtındaki tüm iş ve hizmetleri yapan kişidir....

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Sulama Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kamuya ve özel sektöre ait kuruluşların yeşil alan düzenlemelerine, fidanlık ve seralara otomatik sulama projeleri yapan ve uygulayan kişidir....

Süt ve Besi Hayvancılığı
Önlisans Programı - TYT

Küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi vb.) yetiştirip bu hayvanlardan kaliteli ve verimli süt, et, yapağı vb. üretmek için gerekli bilgi ve ...

Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Süt fabrikaları ve mandıralarda sütten yağ, yoğurt, ayran, peynir, dondurma, süt tozu gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi, korunması ve pazarlamasında çalış...

Şarap Üretim Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışan kişidir....

Tahribatsız Muayene
Önlisans Programı - TYT

Tahribatsız muayene yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden, malzemelerin içyapısının ve malzeme yüzeyinin, gerekli materyal ve metotlar...

Tapu ve Kadastro
Önlisans Programı - TYT

Taşınmazlara ilişkin kadastro, harita, imar planı vb. sınırlandırma çalışmalarından o taşınmazların üzerindeki hakların tesisi ve taşınmazlara ilişkin olarak yap...

Tarım Makineleri
Önlisans Programı - TYT

...

Tarımsal İşletmecilik
Önlisans Programı - TYT

Tarım işletmelerinde günümüz koşullarına göre, işletme ve pazarlama olanaklarını bilen ve bu doğrultuda verimliliğin arttırılması için çalışan kişidir....

Tarla Bitkileri (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Tarımsal faaliyetlerin, bitkisel üretim kısmında yer alan insan ve hayvan beslenmesinde istifade edilen tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, ...

Tekstil Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Tekstil ve Halı Makineleri
Önlisans Programı - TYT

---

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Önlisans Programı - TYT

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine su...

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine su...

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görünt...

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir....

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Önlisans Programı - TYT

---

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Önlisans Programı - TYT

Süs Bitkileri, Gıda, boya ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alın...

Tohumculuk Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Turist Rehberliği
Önlisans Programı - TYT

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye'nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bi...

Turist Rehberliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye'nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bi...

Turizm Animasyonu
Önlisans Programı - TYT

---

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir....

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir....

Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanı...

Uçak Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Uçuş Harekat Yöneticiliği
Önlisans Programı - TYT

---

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

İnşaat Mühendisinin denetiminde karayolu, demiryolu, havayolu, liman, tünel, metro (raylı taşıma yolu) gibi yapıların projeye ve şartnameye uygun olarak yapılmas...

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Başta buğday olmak üzere tahılların ve taneli ürünlerin (baklagiller) öğütülmesi, unun depolanması, pazarlanması işleri ve unlu mamullerin üretimi, saklanması ve...

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
Önlisans Programı - TYT

---

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik
Önlisans Programı - TYT

---

Uygulamalı Rusça Çevirmenlik
Önlisans Programı - TYT

---

Üretimde Kalite Kontrol
Önlisans Programı - TYT

---

Web Tasarımı ve Kodlama
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumuyla birlikte, web sitesi tasarımını yapan, gözlemleyen, bunların güvenirliğini ve kullanılabilirliğini de...

Web Tasarımı ve Kodlama (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumuyla birlikte, web sitesi tasarımını yapan, gözlemleyen, bunların güvenirliğini ve kullanılabilirliğini de...

Yağ Endüstrisi
Önlisans Programı - TYT

Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev yapan kişidir....

Yapı Denetimi
Önlisans Programı - TYT

Yapı Denetimi Teknikeri, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan kişidir....

Yapı Ressamlığı
Önlisans Programı - TYT

---

Yapı Ressamlığı (Engelli)
Önlisans Programı - TYT

---

Yapı Tesisat Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Binalarda atık su, temiz su, yangın tesisatı ve doğalgaz tesisatını kuran ve bu tesisatların arıza ve bakımlarını üstlenen, yenilenebilir enerji sistemlerinin te...

Yapı Yalıtım Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarrruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın...

Yaşlı Bakımı
Önlisans Programı - TYT

Yaşlıların bakımı için gerekli iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği konusunda bilgisi olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilme...

Yat Kaptanlığı
Önlisans Programı - TYT

Özel ve ticari yatları ve tekneleri sevk ve idare eden, yolcular ve teknenin tüm sorumluluklarını taşıyan, seyrüsefer hazırlıklarını yapan; yolcu alma, limana ya...

Yerel Yönetimler (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. ...

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciy...