Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Lisans Programı - SAY

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı; her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde "uzman" ve "yönetici" pozisyonlarında görev alabilecek elemanla...

Detaylar

942

Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO)
Lisans Programı - SAY

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı; her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde "uzman" ve "yönetici" pozisyonlarında görev alabilecek elemanla...

Detaylar

304

Adli Bilimler
Lisans Programı - SAY

Adli Bilimler, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, suç ve suçlunun saptanması ve kanıt...

Detaylar

382

Adli Bilişim Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızı etkisi altına aldığı bu dönemde bilgi güvenliği ve digital suçların da yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur. İşte Adli Bi...

Detaylar

633

Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımızı etkisi altına aldığı bu dönemde bilgi güvenliği ve digital suçların da yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur. İşte Adli Bi...

Detaylar

211

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı; ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve...

Detaylar

251

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Programı; ana hammadde ağaç olmak üzere, ağacı mekanik işlemler sonucu kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve...

Detaylar

197

Aile ve Tüketici Bilimleri
Lisans Programı - EA

Aile ve Tüketici Bilimleri Programı; yerel, ulusal ve evrensel düzeyde birey, aile ve kurumların fiziksel, ekonomik ve psikolojik değişimini ve mevcut kaynakları...

Detaylar

238

Aktüerya Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Aktüerya Bilimleri Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uyg...

Detaylar

241

Aktüerya Bilimleri (YO)
Lisans Programı - SAY

Aktüerya Bilimleri Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uyg...

Detaylar

219

Alman Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Alman Dili ve Edebiyatı Programı; Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında dilbilim ve edebiyat çerçevesinde araştırmalar yapmayı...

Detaylar

166

Almanca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

211

Almanca Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Almanca Öğretmenliği programı Almanca eğitim veren okullarda bu eğitimi verecek öğretmenleri yetiştirmeyi, ayrıca öğretmenlik formasyonuna ve Alman Dil ve Edebiy...

Detaylar

243

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı; Amerikan İngilizcesini hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, Amerikan Kültürü, Tarihi, Edebiyatı...

Detaylar

235

Antrenörlük Eğitimi
Lisans Programı - EA

Antrenörlük; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesyoloji, spor psikolojisi, istatistik, spor branşlarının taktiksel gelişimi, sosyal ve sağlık bilimleri ...

Detaylar

210

Antrenörlük Eğitimi (YO)
Lisans Programı - EA

Antrenörlük; antrenman bilimi, egzersiz fizyolojisi, kinesyoloji, spor psikolojisi, istatistik, spor branşlarının taktiksel gelişimi, sosyal ve sağlık bilimleri ...

Detaylar

204

Antropoloji
Lisans Programı - EA

Antropoloji, toplumun oluşumunu, gelişimini, farklılaşmasını, değişimini ve kültürden kaynaklanan sorunları ilkel toplumdan günümüz çağdaş toplum ve kültürüne uz...

Detaylar

207

Arap Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Arap Dili ve Edebiyatı Programı; Arapçaya hâkim, Arapça - Türkçe çeviri yapabilen, Arap Edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

182

Arap Dili ve Edebiyatı (UÖ)
Lisans Programı - DİL

Arap Dili ve Edebiyatı Programı; Arapçaya hâkim, Arapça - Türkçe çeviri yapabilen, Arap Edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

219

Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

177

Arapça Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Arapça Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak Arapça Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

168

Arkeoloji
Lisans Programı - EA

Arkeoloji; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yapısal öz...

Detaylar

192

Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Lisans Programı - SÖZ

Arkeoloji ve Sanat Tarihi; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplum...

Detaylar

202

Arnavut Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Arnavut Dili ve Edebiyatı programı; Arnavut dilini öğrenmeyi ve öğrencilerini Arnavut kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı amaçlar....

Detaylar

249

Astronomi ve Uzay Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Astronomi ve Uzay Bilimleri Programı; evrendeki güneş, yıldızlar, galaksiler gibi gök cisimleri ve olaylarının niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve kon...

Detaylar

239

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
Lisans Programı - EA

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü, ayakkabıya dair; girişten tasarım süreçlerine, biyomekaniğe, en iyi uygulamalara, trend ve piyasa analizlerine kadar ayakkab...

Detaylar

176

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Programı; Azerbaycan Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi, sosyo-kültürel yapıları, uluslararası ilişkileri konularında uzmanlaşm...

Detaylar

191

Bahçe Bitkileri
Lisans Programı - SAY

Bahçe Bitkileri Programı; bağ ve bahçelerde çeşitli sebze ve meyvelerin bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin toplanması, kor...

Detaylar

193

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Programı; iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ü...

Detaylar

229

Bankacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Detaylar

195

Bankacılık ve Finans
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Detaylar

200

Bankacılık ve Sigortacılık
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans, sigortacılık ve para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi, banka ve sigortacılığın temel ilke v...

Detaylar

149

Bankacılık ve Sigortacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans, sigortacılık ve para piyasalarının işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi, banka ve sigortacılığın temel ilke v...

Detaylar

207

Basım Teknolojileri (YO)
Lisans Programı - SAY

Basım Teknolojileri, basım üretim sistemleri üzerinde gerekli bilgilere hakim, gerektiği zaman ortaya çıkan problemlerin analizlerini gerçekleştirebilen ve basım...

Detaylar

176

Basın ve Yayın
Lisans Programı - SÖZ

Basın ve Yayın Programı; basın, radyo, televizyon, halkla ilişkiler, sinema, reklamcılık alanlarında- yani doğrudan doğruya kitle ile iletişim halinde olunan ala...

Detaylar

221

Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Lisans Programı - DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı; İngiliz Dili, Edebiyatı ve Kültürünü, düşünce tarihinin belirli dönemleri içerisinde göstererek, bu dönemlerde yaratılan edeb...

Detaylar

320

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini bilen, öğretim y...

Detaylar

237

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (YO)
Lisans Programı - EA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki bireylerin duygusal, sosyal, bilişsel, fiziksel gelişimlerini bilen, öğretim y...

Detaylar

210

Beslenme ve Diyetetik
Lisans Programı - SAY

Beslenme ve Diyetetik Programı; beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin bilinmesi, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi ile ilgili çalışm...

Detaylar

304

Beslenme ve Diyetetik (YO)
Lisans Programı - SAY

Beslenme ve Diyetetik Programı; beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin bilinmesi, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi ile ilgili çalışm...

Detaylar

228

Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünün amacı öğrencilerin gelecek hayatlarında bulunacakları iş yerlerinin bilgi güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilecek kişiler...

Detaylar

190

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (YO)
Lisans Programı - SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünün amacı öğrencilerin gelecek hayatlarında bulunacakları iş yerlerinin bilgi güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilecek kişiler...

Detaylar

164

Bilgi ve Belge Yönetimi
Lisans Programı - EA

Bilgi ve Belge Yönetimi Programı; bilgi veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleşt...

Detaylar

191

Bilgisayar Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Bilimleri, bilgisayarların ve hesaplama sistemlerinin incelendiği akademik bir disiplindir. Elektrik ve bilgisayar mühendislerinin aksine, bilgisayar ...

Detaylar

187

Bilgisayar Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Mühendisliği Programı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırma...

Detaylar

1304

Bilgisayar Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Mühendisliği Programı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırma...

Detaylar

171

Bilgisayar Mühendisliği (UÖ)
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Mühendisliği Programı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırma...

Detaylar

227

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı; önde gelen bilgisayar ve bilişim teknolojilerini anlayıp, bunları, kullanıcılara rekabet etme avantajı sağ...

Detaylar

172

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrencilere yol göstere...

Detaylar

224

Bilim Tarihi
Lisans Programı - EA

Bilim Tarihi Programının amacı, tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin gelişmesini, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişi...

Detaylar

161

Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı; organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanmış bilgisayar mü...

Detaylar

201

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Programı; organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanmış bilgisayar mü...

Detaylar

209

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı; bilgi işlem ve teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimseler...

Detaylar

144

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YO)
Lisans Programı - SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı; bilgi işlem ve teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimseler...

Detaylar

200

Bitki Koruma
Lisans Programı - SAY

Bitki Koruma Programı; bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü...

Detaylar

158

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri programının amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi, verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerl...

Detaylar

215

Biyoenformatik ve Genetik
Lisans Programı - SAY

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü, biyoinformatik ve genetik araştırmaların faydalı yönünü yerine getirmeye yardımcı olan, elde edilen verilerin anlamlandırılması...

Detaylar

169

Biyokimya
Lisans Programı - SAY

Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedi...

Detaylar

183

Biyoloji
Lisans Programı - SAY

Biyoloji, canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Biyoloji Program...

Detaylar

179

Biyoloji Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Biyoloji Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel lise ve dengi okullarda görev yapacak Biyoloji Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

141

Biyomedikal Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip e...

Detaylar

204

Biyomedikal Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip e...

Detaylar

159

Biyomühendislik
Lisans Programı - SAY

Biyomühendislik, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen teknikler v...

Detaylar

332

Biyosistem Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Biyosistem Mühendisliği; mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Biyosistem Mühen...

Detaylar

230

Biyoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir barçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir...

Detaylar

159

Boşnak Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Boşnak Dili ve Edebiyatı programı; Boşnak dilini öğrenmeyi ve öğrencilerini Boşnak kültürünü tanıtacak bilgilerle donatmayı amaçlar....

Detaylar

154

Bulgar Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Bulgar Dili ve Edebiyatı Programı; Bulgar Dilini öğretmek, Bulgar Edebiyatını, Bulgaristan Kültürünü tanıtmak, Bulgaristan Tarihi hakkında bilgiler vermeyi amaçl...

Detaylar

170

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

143

Cevher Hazırlama Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Cevher Hazırlama Mühendisliği Programı, zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren, söz konusu işlemlerle ...

Detaylar

182

Coğrafya
Lisans Programı - SÖZ

Coğrafya Programı; doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, sağladığı olanakları, doğal ortamla insanın kurduğu ilişkileri, nüfusun ekonomik etkinliklerin ...

Detaylar

201

Coğrafya (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Coğrafya Programı; doğal ortamın özelliklerini, gelişim sürecini, sağladığı olanakları, doğal ortamla insanın kurduğu ilişkileri, nüfusun ekonomik etkinliklerin ...

Detaylar

245

Coğrafya Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Coğrafya Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapacak Coğrafya Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

160

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Lisans Programı - SÖZ

Çağdaş Türk Lehçeleri Programı; çok geniş bir alana yayılmış olan Türk Dili konuşan halkların, edebiyatları, tarihleri, sosyo-kültürel yapıları, uluslararası ili...

Detaylar

181

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Programı; Çağdaş Yunancayı yabancı dil olarak temel dil becerileri boyutunda öğretmek ve Çağdaş Yunan Edebiyatının edebi dönemleri...

Detaylar

167

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Lisans Programı - EA

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı; işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası plan...

Detaylar

179

Çerkez Dili ve Kültürü
Lisans Programı - SÖZ

Çerkez Dili ve Kültürü, Kafkas ülkelerinden birçoğunun resmi dili olan Çerkez dilinde yer alan eserlere ek olarak Kafkasya’nın kültürü üzerine araştırmalar gerçe...

Detaylar

241

Çeviribilimi
Lisans Programı - DİL

Çeviribilim; çevirinin teorisi, tanımı ve uygulaması ile ilgilenen akademik bir disiplindir. Çeviribilim bölümü, çeviriyi sadece kültürlerarası aktarım olarak de...

Detaylar

188

Çevre Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullar...

Detaylar

238

Çin Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Çin Dili ve Edebiyatı Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları ye...

Detaylar

193

Çince Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

144

Çizgi Film ve Animasyon
Lisans Programı - SÖZ

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü; hem geleneksel (yani elle çizilmiş) hem de dijital animasyonu içeren animasyon ve tasarımın temel becerilerini öğreten akademik b...

Detaylar

177

Çocuk Gelişimi
Lisans Programı - EA

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden geli...

Detaylar

249

Çocuk Gelişimi (YO)
Lisans Programı - EA

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden geli...

Detaylar

187

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı; denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişk...

Detaylar

205

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (YO)
Lisans Programı - SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı; denizcilik işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki ilişk...

Detaylar

176

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Lisans Programı - EA

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı; deniz taşımacılığının işletme ve yönetim alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. ...

Detaylar

201

Deri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Deri Mühendisliği Programı; Türk Deri Endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR-GE çalışmaları yapabilecek, sektörün sor...

Detaylar

147

Dijital Oyun Tasarımı
Lisans Programı - SAY

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü; yeni teknoloji ürünleri ile birlikte her geçen gün daha da fazla gelişim gösteren oyun sektöründe yer alacak, yaratıcılığı ile oyun...

Detaylar

233

Dil ve Konuşma Terapisi
Lisans Programı - SAY

Dil ve Konuşma Terapisi; Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapabilecek tera...

Detaylar

207

Dil ve Konuşma Terapisi (YO)
Lisans Programı - SAY

Dil ve Konuşma Terapisi; Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapabilecek tera...

Detaylar

269

Dilbilimi
Lisans Programı - DİL

Dil Bilimi Programının temel amacı, öncelikle Türkçenin bilim dili olarak doğru kullanılmasına katkıda bulunmak, terim sorunlarına eğilmek, Türkçenin kullanım al...

Detaylar

146

Diş Hekimliği
Lisans Programı - SAY

Diş Hekimliği Programı, diş sağlığının korunması, diş ve çene hastalıklarının tedavisi ile protez diş yapımı konularında diş ve ağız boşluğu hastalıklarının teda...

Detaylar

288

Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)
Lisans Programı - DİL

Çin Dili ve Edebiyatı Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları ye...

Detaylar

169

Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Programı; Rus Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirm...

Detaylar

179

Ebelik
Lisans Programı - SAY

Ebelik Programı; doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanl...

Detaylar

290

Ebelik (YO)
Lisans Programı - SAY

Ebelik Programı; doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanl...

Detaylar

172

Eczacılık
Lisans Programı - SAY

Eczacılık Programı; ilaçların özeliklerini inceleyecek, fiziksel, kimyasal ve biyolojik laboratuvarda geliştirilmesini sağlayacak ve ilaçların analiziyle ilgili ...

Detaylar

319

Egzersiz ve Spor Bilimleri
Lisans Programı - EA

Egzersiz ve Spor Bilimleri, sağlıklı insan vücudunun egzersiz sırasında nasıl çalıştığı, spor ve fiziksel aktivitenin sağlığı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak...

Detaylar

254

Ekonometri
Lisans Programı - EA

Ekonometri Programı; iktisat kanunlarının niceliksel (kantitatif) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının incelenmesi, uygun kararların alınması gi...

Detaylar

153

Ekonomi
Lisans Programı - EA

Ekonomi Programı; küreselleşmenin giderek attığı dünyada devletlerin ve şirketlerin ekonomi rantlarını takip edecek, çeşitli kurumlarda ekonomik anlamda analiz y...

Detaylar

219

Ekonomi ve Finans
Lisans Programı - EA

Ekonomi ve Finans Programı; küreselleşmenin giderek attığı dünyada devletlerin ve şirketlerin ekonomi rantlarını takip edecek, çeşitli kurumlarda ekonomik anlamd...

Detaylar

248

El Sanatları
Lisans Programı - SÖZ

El Sanatları programının amacı; taş, metal, ahşap, tezhip, katı, deri, keçe, çini süsleme konularında teknik bilgi ve becerilerle donanmış, maddi kültürümüzün ko...

Detaylar

223

El Sanatları (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

El Sanatları programının amacı; taş, metal, ahşap, tezhip, katı, deri, keçe, çini süsleme konularında teknik bilgi ve becerilerle donanmış, maddi kültürümüzün ko...

Detaylar

249

Elektrik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektrik Mühendisliği Programı elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazları...

Detaylar

151

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme s...

Detaylar

197

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme s...

Detaylar

205

Elektronik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektronik Mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımından, bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, üretim ve işletmesine, haberleşme sistem ve ...

Detaylar

164

Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Lisans Programı - EA

Elektronik Ticaret ve Yönetimi, öğrencilere dijital pazarları analiz etme, anlama ve fiziksel kanallarla nasıl etkileşime girdikleri konusunda sistematik bir yak...

Detaylar

156

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Elektronik haberleşme mühendisliği programının amacı, telgraf, telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine k...

Detaylar

174

Endüstri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yü...

Detaylar

285

Endüstri Mühendisliği (UÖ)
Lisans Programı - SAY

Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yü...

Detaylar

190

Endüstriyel Tasarım
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ü...

Detaylar

210

Endüstriyel Tasarım (YO)
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görselleştirilerek ü...

Detaylar

151

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görsell...

Detaylar

157

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Programı, ürün tasarımı ve gelişimi sürecinde; ürün konsept ve spesifikasyonlarını oluşturacak, oluşturulan konseptlerin görsell...

Detaylar

185

Enerji Bilimi ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü, enerji alanındaki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan eğitim ve araştırma gereksinimlerine cevap vermeyi amaçlamaktadır. B...

Detaylar

166

Enerji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Enerji Mühendisliği Programı, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji, yenilenebi...

Detaylar

145

Enerji Sistemleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji,...

Detaylar

210

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji,...

Detaylar

161

Enerji Yönetimi
Lisans Programı - EA

Enerji Yönetimi programı, enerji alanındaki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan eğitim ve araştırma gereksinimlerine cevap vermeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda...

Detaylar

138

Ergoterapi
Lisans Programı - SAY

Ergoterapi Programının temel amacı; hastalıklar, kazalar, gelişim bozuklukları nedeniyle, günlük yaşamdaki yetenekleri kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek insanlar...

Detaylar

208

Ermeni Dili ve Kültürü
Lisans Programı - DİL

Ermeni Dili ve Kültürü Programı; Ermeni Dili, Kültürü, Tarihi ve Edebiyatını tanıyan nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. ...

Detaylar

151

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programında Eski Yunan alfabesinden başlayarak hiç bilmeyenler için tasarlanmış bir sistemle Eski Yunanca öğretimi sağlanır. Eski Yu...

Detaylar

161

Fars Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Fars Dili ve Edebiyatı Programı, Hint-Avrupa Dil Ailesinden olan Fars Dili ve Edebiyatıyla İran Tarihi ve Kültürünü inceleyen ve öğreten bir anabilim dalıdır. Pr...

Detaylar

141

Farsça Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

160

Felsefe
Lisans Programı - EA

Felsefe, düşüncenin özgürlüğünün ve ilerleyişinin garantisi olarak varlığını sürdürmektedir. Felsefe Programı; tarihsel süreç içerisinde felsefenin gelişimini in...

Detaylar

146

Felsefe Grubu Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapacak Felsefe Grubu Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

211

Fen Bilgisi Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak Fen Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmesi hede...

Detaylar

269

Film Tasarımı ve Yazarlığı
Lisans Programı - SÖZ

Film Tasarımı ve Yazarlığı Bölümü, ana olarak sinema sektörüne odaklanır. Bir diğer önemli olan sektör dizi sektörüdür. Bu iki sektöre kendi sanatsal bakış açıla...

Detaylar

195

Film Tasarımı ve Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Film Tasarımı ve Yönetimi programı, asıl olarak dizi, sinema ve reklamcılık sektörüne odaklanır. Bu sektörlere kendi sanatsal bakış açılarıyla katkı sunabilecek ...

Detaylar

187

Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Film Tasarımı ve Yönetimi programı, asıl olarak dizi, sinema ve reklamcılık sektörüne odaklanır. Bu sektörlere kendi sanatsal bakış açılarıyla katkı sunabilecek ...

Detaylar

167

Finans ve Bankacılık
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Detaylar

172

Finans ve Bankacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Bankacılık ve Finans Programı, en uygun şartlarda mali kaynak bulup, bunları en verimli ve etkin biçimde faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde kullanmanın...

Detaylar

148

Fizik
Lisans Programı - SAY

Fizik, maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimini araştıran, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır. Fi...

Detaylar

172

Fizik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Fizik Mühendisliği Programı; doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgi...

Detaylar

137

Fizik Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Fizik Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel liselerde görev yapacak Fizik Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

168

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Lisans Programı - SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında -uzman bir he...

Detaylar

203

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (YO)
Lisans Programı - SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında -uzman bir he...

Detaylar

184

Fotoğraf
Lisans Programı - SÖZ

Fotoğraf bölümünde, sanatsal bakış açısına sahip, yaratıcı, sezgileri birçok yönde gelişmiş, farklı ortamlara hızlı ayak uyduran ve uyumlu çalışan, yeni teknoloj...

Detaylar

164

Fotoğraf ve Video
Lisans Programı - SÖZ

Fotoğraf ve video bölümünde, sanatsal bakış açısına sahip, yaratıcı, sezgileri birçok yönde gelişmiş, farklı ortamlara hızlı ayak uyduran ve uyumlu çalışan, yeni...

Detaylar

179

Fotonik
Lisans Programı - SAY

Fotonik, ışığın üretilmesini, farklı ortamlarda yayılmasını, ışığın şiddeti, rengi gibi özelliklerinin değiştirilmesini veya işlenmesini ve ölçülmesini kapsayan ...

Detaylar

181

Fransız Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Fransız Dili ve Edebiyatı Programı; Fransızca konuşma ve yazmada yetkinliğe ulaşmış, Fransız Edebiyatı ve Kültürünü diğer edebiyat disiplinleri ile karşılaştırma...

Detaylar

178

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

160

Fransızca Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Fransızca Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak Fransızca Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

152

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Lisans Programı - SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici ve şefler yetiştirmeyi am...

Detaylar

227

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici ve şefler yetiştirmeyi am...

Detaylar

186

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (YO)
Lisans Programı - SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici ve şefler yetiştirmeyi am...

Detaylar

211

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Lisans Programı - EA

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satışına kadar geçen süreçleri yönetmekle sorumlu olan kişidir. Bölüm, bu meslek...

Detaylar

180

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satışına kadar geçen süreçleri yönetmekle sorumlu olan kişidir. Bölüm, bu meslek...

Detaylar

162

Gazetecilik
Lisans Programı - SÖZ

Gazetecilik günümüzde birçok alanda yetkin olmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Ancak bununla birlikte gazeteciliğin değişmez ilke ve prensipleri vardı...

Detaylar

188

Gazetecilik (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Gazetecilik günümüzde birçok alanda yetkin olmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Ancak bununla birlikte gazeteciliğin değişmez ilke ve prensipleri vardı...

Detaylar

147

Geleneksel Türk Sanatları (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Geleneksel Türk Sanatları programının amacı; taş, metal, ahşap, tezhip, katı, deri, keçe, çini süsleme konularında teknik bilgi ve becerilerle donanmış, maddi kü...

Detaylar

132

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gemi İnşaatı Mühendisliği Programı; her türlü gemiyi dizayn etme becerisini kazanmış, problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağl...

Detaylar

299

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, gemilerde bulunan ana sevk sistemi ve yardımcı sistemlerin işletmeciliği ile ilgili özel bir mühendislik dalıdır. Program; ...

Detaylar

171

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Programı; denizcilik sektöründeki teknik eleman yokluğunu giderecek, Türkiye’ye kıyıları olan ülkelerle işbirliği yapılara...

Detaylar

169

Gemi ve Yat Tasarımı
Lisans Programı - SAY

Gemi ve Yat Tasarımı, disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği disip...

Detaylar

190

Genetik ve Biyomühendislik
Lisans Programı - SAY

Genetik ve Biyo Mühendislik Programı; genetik bilimini biyomühendislik metotlarıyla birleştiren bir programdır. Genetik ve biyo mühendislikte yapılan çalışmalar ...

Detaylar

172

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Lisans Programı - SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programı; genetik bilimini biyomühendislik metotlarıyla birleştiren bir programdır. Genetik ve biyo mühendislikte yapılan çalışmalar d...

Detaylar

153

Geomatik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Geomatik Mühendisliği Programı, uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün istenilen ölçekteki topoğrafik v...

Detaylar

263

Gerontoloji
Lisans Programı - SAY

Gerontoloji, yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını araştıran bilimdir. Başlıca hedefi “başarılı yaşlanma” süreçlerinin çoğalmasını sağlamaktır. Başarılı yaşlanm...

Detaylar

204

Gıda Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Gıda Mühendisliği Programı; beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli besin üretecek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmele...

Detaylar

273

Gıda Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir....

Detaylar

146

Gıda Teknolojisi (YO)
Lisans Programı - SAY

Gıda teknolojisi programının amacı, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir....

Detaylar

158

Girişimcilik
Lisans Programı - EA

Girişimcilik lisans programının amacı, hayata geçirecekleri yenilikler, yaratacakları yeni iş hacimleri ve istihdam ile her anlamda kalkınmanın motoru olma görev...

Detaylar

175

Görsel İletişim Tasarımı
Lisans Programı - SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı Programı; öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgilerin yanı sıra, görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik bece...

Detaylar

162

Görsel Sanatlar
Lisans Programı - SÖZ

Görsel Sanatlar Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı sa...

Detaylar

153

Görsel Sanatlar (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Görsel Sanatlar Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı sa...

Detaylar

149

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Lisans Programı - SÖZ

Görsel Sanatlar Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı sa...

Detaylar

224

Grafik
Lisans Programı - EA

Grafik Tasarımı Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı ta...

Detaylar

186

Grafik Tasarımı
Lisans Programı - EA

Grafik Tasarımı Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı ta...

Detaylar

205

Grafik Tasarımı (MTOK)
Lisans Programı - EA

Grafik Tasarımı Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı ta...

Detaylar

180

Gümrük İşletme
Lisans Programı - EA

Gümrük İşletme Programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak elemanlar yetiştirmektir. ...

Detaylar

176

Gümrük İşletme (YO)
Lisans Programı - EA

Gümrük İşletme Programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak elemanlar yetiştirmektir. ...

Detaylar

163

Gürcü Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Gürcü Dili ve Edebiyatı Programı, öğrencilerin Gürcüce okuma, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, Türkiye ile Gürcistan arasında gelişen ticari,...

Detaylar

172

Halkbilimi
Lisans Programı - SÖZ

Halk Bilimi Programı; Türk Halkbiliminin inceleme sahasına giren maddi ve manevi (halk edebiyatı, geleneksel tiyatro, halk müziği, halk dansı, halk hekimliği, el...

Detaylar

191

Halkla İlişkiler
Lisans Programı - SÖZ

Hakla İlişkiler, kurumlarla hedefledikleri kitle arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi bu alandaki çalışmaların organize edilmesidir. Halkla İlişkiler elemanı ise,...

Detaylar

149

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ortaya konulan ürün, verilen hizmet ya da bir markanın halkla iletişiminin kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir iletişim disiplin...

Detaylar

170

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (YO)
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, ortaya konulan ürün, verilen hizmet ya da bir markanın halkla iletişiminin kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir iletişim disiplin...

Detaylar

158

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; kurumu halka tanıtacak, kurum çalışmalarına karşı halkta ilgi ve sempati oluşturacak elemanlar yetiştirir. Kurumlar arası r...

Detaylar

171

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; kurumu halka tanıtacak, kurum çalışmalarına karşı halkta ilgi ve sempati oluşturacak elemanlar yetiştirir. Kurumlar arası r...

Detaylar

153

Harita Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Harita Mühendisliği Programı; yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı...

Detaylar

180

Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Lisans Programı - SAY

Her türlü teknolojik gelişmenin uygulama alanı bulduğu havacılıkta, gün geçtikçe performansları ve güvenirlikleri çok daha yüksek hava araçları tasarlanmaktadır....

Detaylar

176

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (YO)
Lisans Programı - SAY

Her türlü teknolojik gelişmenin uygulama alanı bulduğu havacılıkta, gün geçtikçe performansları ve güvenirlikleri çok daha yüksek hava araçları tasarlanmaktadır....

Detaylar

147

Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı; havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi...

Detaylar

175

Havacılık Yönetimi
Lisans Programı - EA

Havacılık Yönetimi, havacılık sektöründe yer alan işletmelerin; pazarlama, finans, muhasebe başta olmak üzere gerekli her türlü operasyona dayalı faaliyetin kali...

Detaylar

235

Havacılık Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Havacılık Yönetimi, havacılık sektöründe yer alan işletmelerin; pazarlama, finans, muhasebe başta olmak üzere gerekli her türlü operasyona dayalı faaliyetin kali...

Detaylar

259

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Hayvansal Üretim bölümünün amacı, besin için kullanılacak olan hayvanların uygun sayılarda ve sağlıklı bir şekilde üretilmesini sağlayacak ve nitelikli çalışma e...

Detaylar

151

Hemşirelik
Lisans Programı - SAY

Hemşirelik Programı; bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirecek, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen te...

Detaylar

335

Hemşirelik (YO)
Lisans Programı - SAY

Hemşirelik Programı; bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirecek, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen te...

Detaylar

198

Hidrojeoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı; içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyun...

Detaylar

184

Hindoloji
Lisans Programı - DİL

Hindoloji Anabilim dalında, Hint yarımadasının eski dillerinden olan Sanskrit dilinde verilen edebi ürünler ile bunları destekler nitelikte Eski Hint Kültür Tari...

Detaylar

157

Hititoloji
Lisans Programı - DİL

Hititoloji; M.Ö. II. (ve I.) binyılda Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve bunu yaklaşık bin yıl kadar sürdüren...

Detaylar

152

Hukuk
Lisans Programı - EA

Hukuk Programı; toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıka...

Detaylar

433

Hungaroloji
Lisans Programı - DİL

Hungaroloji Programı; Ural Dili Ailesine bağlı bir dil olan Macar Dili, Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü ile ilgili konularda eğitim ve araştırmalar yapılması için o...

Detaylar

173

İbrani Dili ve Kültürü
Lisans Programı - DİL

Lisans eğitimi süresince öğrencilerin akademik düşünce ve analiz yeteneği kazanmaları, İbraniceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme ...

Detaylar

144

İç Mimarlık
Lisans Programı - SAY

İç Mimarlık Programı; görsel iletişim esasına dayalı sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturmak, mekânsal ve çevresel düzenlemeler yaparak bunla...

Detaylar

631

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Lisans Programı - EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı; görsel iletişim esasına dayalı sanatsal ve bilimsel yönden donanımlı tasarımlar oluşturmak, mekânsal ve çevresel düzenlem...

Detaylar

236

İktisadi ve İdari Bilimler Programları
Lisans Programı - EA

İktisadi ve İdari Bilimler Programları bölümü bilinçli, ilkeli, girişimci, dürüst ve ülke menfaatlerini ön planda tutan; kişilerin veya kurumların ekonomik ve id...

Detaylar

197

İktisadi ve İdari Programlar
Lisans Programı - EA

İktisadi ve İdari Programlar bölümü bilinçli, ilkeli, girişimci, dürüst ve ülke menfaatlerini ön planda tutan; kişilerin veya kurumların ekonomik ve idari işleri...

Detaylar

142

İktisat
Lisans Programı - EA

İktisat Programı; iktisadi olguları analiz edebilen, sorgulayan ve araştıran, öngörü sahibi, var olan kaynakları doğru değerlendirip en verimli şekilde kullanabi...

Detaylar

169

İlahiyat
Lisans Programı - SÖZ

İlahiyat Programı; başta İslam dini olmak üzere, diğer dinleri de bilimsel yöntemlerle inceler. Program, bu alanda medeniyetler arası ilişkilere katkıda bulunaca...

Detaylar

208

İlahiyat (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

İlahiyat Programı; başta İslam dini olmak üzere, diğer dinleri de bilimsel yöntemlerle inceler. Program, bu alanda medeniyetler arası ilişkilere katkıda bulunaca...

Detaylar

160

İletişim
Lisans Programı - SÖZ

İletişimin toplumların gündemini her geçen gün biraz daha belirlediği günümüzde, iletişim alanında uzmanlaşmış eleman ihtiyacı da artmaktadır. İletişim Programı,...

Detaylar

153

İletişim Bilimleri
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Bilimleri Bölümü Programı; sosyal sorumlulukları ve becerileri gelişmiş, ülkemizin ve dünyamızın genel ve güncel sorunlarına duyarlı, meraklı, araştırma...

Detaylar

179

İletişim Sanatları
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Sanatları Programı; reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumların halkla ilişkilerinin düzenlenmesi, iletişim ve tanıtım programlarının hazırlanması alanınd...

Detaylar

139

İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı; kurum ve kuruluşların bakış açıları paralelinde iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştir...

Detaylar

143

İletişim ve Tasarımı
Lisans Programı - SÖZ

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı; kurum ve kuruluşların bakış açıları paralelinde iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştir...

Detaylar

162

İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak İlköğretim Matematik Öğretmenleri...

Detaylar

197

İmalat Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü a...

Detaylar

162

İngiliz Dilbilimi
Lisans Programı - DİL

Dilin nasıl bir mekanizmaya sahip olduğu ve nasıl inceleneceğini kavratmayı amaçlayan programdır. Dilbilimciler, çok dil bilen kişiler olmak zorunda olmamakla bi...

Detaylar

150

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı; İngiliz Dili, Edebiyatı ve Kültürünü, düşünce tarihinin belirli dönemleri içerisinde göstererek, bu dönemlerde yaratılan edeb...

Detaylar

161

İngiliz Dili ve Edebiyatı (UÖ)
Lisans Programı - DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı; İngiliz Dili, Edebiyatı ve Kültürünü, düşünce tarihinin belirli dönemleri içerisinde göstererek, bu dönemlerde yaratılan edeb...

Detaylar

200

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)
Lisans Programı - DİL

İngilizce Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak İngilizce Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

149

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

161

İngilizce Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

İngilizce Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak İngilizce Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

177

İngilizce Öğretmenliği-ELT
Lisans Programı - DİL

İngilizce Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak İngilizce Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

165

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

143

İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans Programı - EA

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, işletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmal...

Detaylar

157

İnsan Kaynakları Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, işletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmal...

Detaylar

176

İnşaat Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

İnşaat Mühendisliği Programı; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, proj...

Detaylar

167

İnşaat Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

İnşaat Mühendisliği Programı; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, proj...

Detaylar

167

İslam Bilimleri
Lisans Programı - SÖZ

İslami İlimler Programı, İslam Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, dinimizin herkesi kucaklayan hoşgörü ve barış anlayışı çerçevesinde, kimseyi...

Detaylar

145

İslam İktisadı ve Finans
Lisans Programı - EA

İslâm iktisadı ve finansı teorik ve pratik yönleriyle iktisadi faaliyetlerin Şer’î ilkeler çerçevesinde nasıl gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu do...

Detaylar

133

İslami İlimler
Lisans Programı - SÖZ

İslami İlimler Programı, İslam Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, dinimizin herkesi kucaklayan hoşgörü ve barış anlayışı çerçevesinde, kimseyi...

Detaylar

158

İslami İlimler (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

İslami İlimler Programı, İslam Dininin temel değerlerine samimi bağlılığın yanında, dinimizin herkesi kucaklayan hoşgörü ve barış anlayışı çerçevesinde, kimseyi...

Detaylar

144

İspanyol Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

İspanyol Dili ve Edebiyatı Programı; İspanyolca dil becerilerini kazandırmanın yanı sıra İspanyol Edebiyatı ve Kültürünün kapsamlı bir şekilde öğretilmesini amaç...

Detaylar

183

İstatistik
Lisans Programı - SAY

İstatistik; toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyip, derlenen bu bilgileri istatistik tekniklerinin kullanılıp yoruml...

Detaylar

189

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Lisans Programı - SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri; toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyip, derlenen bu bilgileri istatistik teknikl...

Detaylar

153

İş Sağlığı ve Güvenliği
Lisans Programı - SAY

İş sağlığı ve güvenliği alanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önl...

Detaylar

164

İş Sağlığı ve Güvenliği (YO)
Lisans Programı - SAY

İş sağlığı ve güvenliği alanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önl...

Detaylar

186

İşletme
Lisans Programı - EA

İşletme Programı; 21. Yüzyıl'da değişen global ekonomide rekabet edebilen ve yalnızca geleceğe uyum sağlayan değil, aynı zamanda geleceği etkileyebilecek doğru s...

Detaylar

217

İşletme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

İşletme Mühendisliği Programı; işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanlar...

Detaylar

152

İtalyan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

İtalyan Dili ve Edebiyatı Programı; İtalyan Dili, Kültürü, Tarihi ve Edebiyatını tanıyan nitelikli filologlar yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

205

Japon Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Japon Dili ve Edebiyatı Programı; dil, edebiyat, tarih, toplumsal örgütlenme alanları dâhil, Japon Kültürünü öğretmeyi ve incelemeyi, böylece Türkiye’de Japonya’...

Detaylar

194

Japonca Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

143

Japonca Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Japonca Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak Japonca Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

159

Jeofizik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Jeofizik Mühendisliği Programı; petrol ve her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisle...

Detaylar

153

Jeoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji Mühendisliği P...

Detaylar

181

Kamu Yönetimi
Lisans Programı - EA

Kamu Yönetimi Programı; merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alaca...

Detaylar

138

Kamu Yönetimi (UÖ)
Lisans Programı - EA

Kamu Yönetimi Programı; merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alaca...

Detaylar

154

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Lisans Programı - SAY

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, gıda sektöründe büyük önem arz eden, ürünlerinden ve etinden faydalanılan tavuk, hindi ve ördek gibi hayvanların doğru şekilde ye...

Detaylar

178

Karşılaştırmalı Edebiyat
Lisans Programı - DİL

Karşılaştırmalı Edebiyat Programı; plastik sanatları ve müziği de içine alan geniş kapsamlı bir Batı Edebiyatı ve Kültürü yanında Türk ve Dünya Edebiyatını tanıy...

Detaylar

168

Kazak Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Kazak Dili ve Edebiyatı bölümü, Kazakçayı ve Kazak edebiyatının eğitimini veren bir lisans programıdır. Bu bölüme girmek isteyen adaylar, ülkemizdeki merkezî sı...

Detaylar

172

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Lisans Programı - SAY

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, peyzaj mimarlığının kentsel tasarımla ivme kazandığı bir eğitim programı uygulamaktadır. Bölümün amacı, sıradanlaşan çevreye...

Detaylar

151

Kimya
Lisans Programı - SAY

Kimya Programında; maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilgi...

Detaylar

192

Kimya Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Kimya Mühendisliği Programı; Kimya Biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarımı, kimyasal maddelerin işlenm...

Detaylar

217

Kimya Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Kimya Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapacak Kimya Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

193

Kimya-Biyoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Programı, kimya, biyoloji, matematik ve mühendislik bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir disiplindir. Kimya-Biyoloji mühendis...

Detaylar

149

Klasik Arkeoloji
Lisans Programı - EA

Klasik Arkeoloji; İnsanın alet yapmaya başlamasından Roma Çağı’nın sonuna kadar olan süreç içerisinde her türlü eseri ve bu eserlerin yaratıldığı toplumların yap...

Detaylar

148

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı, endüstriyel bir işletmenin üretim kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasını sağlayan “Endüstriyel Otomasyon Sistem...

Detaylar

162

Kore Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Kore Dili ve Edebiyatı Programı; Kore Dili, Kültürü, Felsefesi, Edebiyatı, Tarihi konularında bilgili filologlar yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

183

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Kurgu, Ses ve Görüntü yönetmeni, görsel unsurların ön planda olduğu fotoğraf, dizi, film, reklam gibi video çekimlerinde mikrofon, ışık ve kamera kullanımını yön...

Detaylar

200

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Lisans Programı - EA

Programın amacı tasarlarken üretimini de bilen, üretirken pazarlamasını da planlayabilen yöneticilik vasıfları olan elemanlar yetiştirmek, değerli ve yarı değerl...

Detaylar

162

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Programın amacı tasarlarken üretimini de bilen, üretirken pazarlamasını da planlayabilen yöneticilik vasıfları olan elemanlar yetiştirmek, değerli ve yarı değerl...

Detaylar

135

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Lisans Programı - EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, sanat tarihi kavramı ve tarihsel ve disiplinlerarası bağlamda yer alan kültürel miras çalışmalarını destekleyen, tarihi ese...

Detaylar

150

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (YO)
Lisans Programı - EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, sanat tarihi kavramı ve tarihsel ve disiplinlerarası bağlamda yer alan kültürel miras çalışmalarını destekleyen, tarihi ese...

Detaylar

131

Kültür ve İletişim Bilimleri
Lisans Programı - SÖZ

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Programı; sosyal sorumlulukları ve becerileri gelişmiş, ülkemizin ve dünyamızın genel ve güncel sorunlarına duyarlı, meraklı,...

Detaylar

153

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lisans Programı - EA

Dünyanın giderek ekonomik, siyasi, kültürel, eğitimsel ve daha birçok acıdan küçülmesi ve bunun doğrultusunda gelişen ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ...

Detaylar

140

Kürt Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Kürt Dili ve Edebiyatı Programı; Kürtçeye hâkim, Kürtçe - Türkçe çeviri yapabilen, Kürt dil, kültür ve edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

167

Latin Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Latin Dili ve Edebiyatı Programı; Latin Dilinin ve Latince ile yazılmış edebi eserlerin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yeti...

Detaylar

147

Leh Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Bu programda Polonya’nın resmi dili olan Leh Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapılmaktadır. Leh Dili ve Edebiyatı Pro...

Detaylar

157

Lojistik Yönetimi
Lisans Programı - EA

Lojistik Yönetimi Programı; her gün biraz daha önem kazanan taşımacılık alanında, müşteri istek ve ihtiyaçlarını ön plana alan, tedarik yönetim zincirini gerçekl...

Detaylar

176

Lojistik Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Lojistik Yönetimi Programı; her gün biraz daha önem kazanan taşımacılık alanında, müşteri istek ve ihtiyaçlarını ön plana alan, tedarik yönetim zincirini gerçekl...

Detaylar

137

Maden Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Maden Mühendisliği Programı; en geniş anlamda, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar, bu alanda yetkinle...

Detaylar

244

Makine Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Makine Mühendisliği Programı; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim...

Detaylar

208

Makine Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Makine Mühendisliği Programı; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim...

Detaylar

169

Maliye
Lisans Programı - EA

Maliye Programı; mali konularda gerekli ihtisası yapmış, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirec...

Detaylar

172

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı, ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulaması için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere kazandırm...

Detaylar

155

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekte mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır...

Detaylar

166

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Malzeme Bilimi ve teknolojileri programı, nano ölçekte bir bilim uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano...

Detaylar

165

Matematik
Lisans Programı - SAY

Matematik Programı; matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve tekn...

Detaylar

210

Matematik (UÖ)
Lisans Programı - SAY

Matematik Programı; matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve tekn...

Detaylar

146

Matematik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Matematik Mühendisliği Programı; endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim ve araştırma yapmayı amaçlar. ...

Detaylar

181

Matematik Öğretmenliği
Lisans Programı - SAY

Matematik Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında görev yapacak Matematik Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçl...

Detaylar

184

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Lisans Programı - SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü matematik bilimi ile matematik bilimini en etkili şekilde kullanabilecek ve bilgisayar sistemleri ile matematiği birleşt...

Detaylar

173

Medya ve Görsel Sanatlar
Lisans Programı - SÖZ

Medya ve Görsel Sanatlar Programı, medya kuramı, medya üretimi ve medya yönetimi eğitimi arasında kurduğu denge sayesinde Türkiye’de farklılık yaratacak bir prog...

Detaylar

252

Medya ve İletişim
Lisans Programı - SÖZ

Medya ve İletişim Programı; iletişimi analitik bir düşünceyle ele alarak, iletilerin, üretim ve tüketim aşamalarını çözümlemeyi amaçlar. İletişimin tüm bu süreci...

Detaylar

201

Mekatronik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Mekatronik, en basit anlatımıyla; makine, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Mekatronik Mühendisliği ...

Detaylar

200

Mekatronik Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Mekatronik, en basit anlatımıyla; makine, elektronik ve yazılım kombinasyonundan oluşan sistemler ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Mekatronik Mühendisliği ...

Detaylar

221

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçi...

Detaylar

148

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programı; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçi...

Detaylar

154

Meteoroloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Meteoroloji Mühendisliği Programı, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar, bu alanda uzmanlaşmış mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. ...

Detaylar

145

Mimarlık
Lisans Programı - SAY

Mimarlık Programı; her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar ve...

Detaylar

240

Moda Tasarımı
Lisans Programı - EA

Moda Tasarımı Programı; Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve yeteneğini kazanmı...

Detaylar

135

Moda Tasarımı (MTOK)
Lisans Programı - EA

Moda Tasarımı Programı; Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve yeteneğini kazanmı...

Detaylar

170

Moda Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Moda Tasarımı Programı; Moda sektörünün hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yeni ve güncel teknolojileri kullanma bilgi ve yeteneğini kazanmı...

Detaylar

151

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Lisans Programı - SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik, tüm dünyada biyolojinin ana konusu haline gelmiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hem bilimsel hem de popüler yaşamın ilgi oda...

Detaylar

198

Moleküler Biyoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Moleküler Biyoteknoloji, tüm dünyada biyolojinin ana konusu haline gelmiştir. Günümüzde bu alandaki çalışmalar hem bilimsel hem de popüler yaşamın ilgi odağı dur...

Detaylar

192

Muhasebe ve Denetim
Lisans Programı - EA

Muhasebe ve denetim, kurumların muhasebe sistemlerini değerlendirerek, iç kontrolleri tasarlayıp izleyerek, örgütsel dolandırıcılık riskinin derecesini belirleye...

Detaylar

148

Muhasebe ve Finans Yönetimi
Lisans Programı - EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı; şirketlerin geleceğe yönelik olarak gerekli plan ve projeleri yapmasında gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlayan, konusun...

Detaylar

173

Muhasebe ve Finans Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı; şirketlerin geleceğe yönelik olarak gerekli plan ve projeleri yapmasında gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlayan, konusun...

Detaylar

178

Mühendislik Programları
Lisans Programı - SAY

Mühendislik ortak programı; Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mi...

Detaylar

153

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları
Lisans Programı - SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri bölümü; Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühend...

Detaylar

150

Mütercim-Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

168

Müzecilik
Lisans Programı - EA

Müzecilik, öğrencilerine müze ve sanat dünyasında bir mesleğe hazırlanmak için tasarım ve küratörlük uygulamaları, proje yönetimi, koleksiyonlar ve sergi yönetim...

Detaylar

253

Müzik
Lisans Programı - SÖZ

Müzik, eğitimcilerin ilköğretim veya ortaöğretim müzik öğretmenleri, okul veya müzik konservatuarı topluluk müdürleri olarak kariyer için eğitildiği bir uygulama...

Detaylar

138

Nanobilim ve Nanoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Nanobilim ve Nanoteknoloji, nano ölçekte temel bir mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-m...

Detaylar

153

Nanoteknoloji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekte mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-mühendislik...

Detaylar

132

Nükleer Enerji Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği Programı; nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçıl amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim ve araştırma yapmayı ve N...

Detaylar

223

Odyoloji
Lisans Programı - SAY

Sağlık alanı, her geçen gün yeni bir gelişme, yeni bir oluşum ve yeni meslek alanlarının görüldüğü, teknolojik gelişimden hızla etkilenen bir alan haline gelmişt...

Detaylar

248

Odyoloji (YO)
Lisans Programı - SAY

Sağlık alanı, her geçen gün yeni bir gelişme, yeni bir oluşum ve yeni meslek alanlarının görüldüğü, teknolojik gelişimden hızla etkilenen bir alan haline gelmişt...

Detaylar

171

Okul Öncesi Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Okul Öncesi Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapacak okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçl...

Detaylar

238

Optik ve Akustik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Optik ve Akustik mühendisliğin temeli ışığı ve sesi kullanan bütün cihazların tasarlanması, analizlerin yapılması, geliştirilmesi ve araştırılması üzerine çalışm...

Detaylar

152

Organik Tarım İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Organik Tarım İşletmeciliği, zararlı organizmalar için habitatı bozmak için toprakta biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine ve toprak verimliliğinin amaçlı bakı...

Detaylar

181

Organik Tarım İşletmeciliği (YO)
Lisans Programı - EA

Organik Tarım İşletmeciliği, zararlı organizmalar için habitatı bozmak için toprakta biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine ve toprak verimliliğinin amaçlı bakı...

Detaylar

143

Orman Endüstrisi Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Orman Endüstrisi Mühendisliği Programı; orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve...

Detaylar

156

Orman Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Orman Mühendisliği Programı; bilimsel bir anlayışla ormanın sistematik olarak değerlendirilmesine, genetik ıslah ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesine, gelişti...

Detaylar

155

Ortez ve Protez
Lisans Programı - SAY

Ortez ve Protez lisans eğitimi, nörolojik veya ortopedik hastalığı olan ya da ortopedik engelli bireylerin gereksinim duydukları yardımcı ve tamamlayıcı cihazlar...

Detaylar

220

Otel Yöneticiliği (YO)
Lisans Programı - EA

Otel Yöneticiliği Programı; gelişen bir iş alanı olarak Otelcilik sektörüne hem uygulamalı hem teorik bir yaklaşımla yöneticilik yapabilecek müşteri ihtiyaçların...

Detaylar

153

Otomotiv Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uluslararası otomotiv sektöründe ve özelde Türkiye otomotiv sektöründe görülen son derece hızlı gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış gereksinimlerin ürünü olarak...

Detaylar

170

Otomotiv Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Uluslararası otomotiv sektöründe ve özelde Türkiye otomotiv sektöründe görülen son derece hızlı gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış gereksinimlerin ürünü olarak...

Detaylar

149

Özel Eğitim Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, zihin engelli bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve...

Detaylar

209

Pazarlama
Lisans Programı - EA

Pazarlama Programı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliyesi depolanması gibi konularda ihtiyaç duyul...

Detaylar

193

Pazarlama (YO)
Lisans Programı - EA

Pazarlama Programı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliyesi depolanması gibi konularda ihtiyaç duyul...

Detaylar

159

Perfüzyon
Lisans Programı - SAY

Perfüzyon, sıvının lenfatik sistemden veya kan damarlarından bir organa veya dokuya geçişini inceleyen akademik bir disiplindir. Perfüzyon taraması uygulaması, b...

Detaylar

162

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programı; yeraltındaki kayaç yapıların gözenekleri ve çatlak sistemleri içinde birikmiş olan petrol, doğalgaz, kömür gazı, buhar ...

Detaylar

153

Peyzaj Mimarlığı
Lisans Programı - SAY

Peyzaj Mimarlığı Programı; ülke gerçekleri ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizl...

Detaylar

154

Pilotaj
Lisans Programı - SAY

Pilotaj programın amacı; Ulusal ve uluslararası havacılık sektörü bünyesinde yer alan özel ve devlet tüzel paydaşlarının, havacılık bilimleri kapsamı içerisinde ...

Detaylar

288

Pilotaj (YO)
Lisans Programı - SAY

Pilotaj programın amacı; Ulusal ve uluslararası havacılık sektörü bünyesinde yer alan özel ve devlet tüzel paydaşlarının, havacılık bilimleri kapsamı içerisinde ...

Detaylar

137

Polimer Malzeme Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Polimer malzeme mühendisliği; mühendislik ve temel bilimlerin ilkeleri ışığında, polimer bilimi ve teknolojisi, elastomerler, kompozit malzemeler, lif bilimi ve ...

Detaylar

134

Politika ve Ekonomi
Lisans Programı - EA

Politika ve Ekonomi programı siyaset ve ekonomi konularını eleştirel bakış açısıyla kavramayı, dünya siyasetini değerlendirmeyi ve toplumsal sorunlara kamu yarar...

Detaylar

142

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Lisans Programı - EA

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Programının; geçmiş topluluklar hakkında tarihe ışık tutacak araştırmalar yapılarak insanlık tarihine katkıda bulunacak, alan...

Detaylar

228

Psikoloji
Lisans Programı - EA

Psikoloji Programı; akıl ve davranışları inceleyebilecek, insanın davranış, duygu, düşünce bozukluklarını tespit edip bunlara çözümler üretebilecek, davranış ve ...

Detaylar

327

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Lisans Programı - EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde g...

Detaylar

181

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde g...

Detaylar

184

Radyo, Televizyon ve Sinema
Lisans Programı - SÖZ

Çağımızda görsel ve işitsel iletişim, kitle iletişiminde en önemli yere sahip olmuştur. Radyo, Sinema ve Televizyon Programı, rekabetin bu alanlarda doruğa ulaşt...

Detaylar

171

Radyo, Televizyon ve Sinema (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Çağımızda görsel ve işitsel iletişim, kitle iletişiminde en önemli yere sahip olmuştur. Radyo, Sinema ve Televizyon Programı, rekabetin bu alanlarda doruğa ulaşt...

Detaylar

150

Raylı Sistemler Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümünün amacı, ülkemizin raylı sistemler teknolojileri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip yetişmiş mühendis ihtiyacını karşı...

Detaylar

173

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Lisans Programı - EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; Bireylerin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini en uygun düzeyde g...

Detaylar

239

Reklam Tasarımı ve İletişimi
Lisans Programı - SÖZ

Reklâm tasarımı, dünyada ve ülkemizde hızla yükselen bir alandır. Hem iş kapasitesi hem de kazanç olarak değerlendirildiğinde çok büyük avantajlar taşıyan bir al...

Detaylar

139

Reklamcılık
Lisans Programı - SÖZ

Çağımızda reklâm bir ürünün pazarlanmasında vazgeçilemez koşul haline gelmiştir. Artık ürünlerin değil markaların konuşulduğu bir pazar söz konusudur. Bu markala...

Detaylar

149

Rekreasyon
Lisans Programı - EA

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Detaylar

189

Rekreasyon (YO)
Lisans Programı - EA

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Detaylar

144

Rekreasyon Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Detaylar

157

Rekreasyon Yönetimi (MTOK)
Lisans Programı - SÖZ

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Detaylar

135

Rekreasyon Yönetimi (YO)
Lisans Programı - SÖZ

Rekreasyon, insanların yaşamlarında yapması zorunlu olan (örneğin yemek, uyumak, çalışmak vb.) durumlar dışında kalan serbest zamanda uygulanan aktivitelerdir. T...

Detaylar

164

Rus Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Programı; Rus Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirm...

Detaylar

148

Rus Dili ve Edebiyatı (UÖ)
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Programı; Rus Dili ve bu dille yazılmış edebiyat eserlerinin özellikleri konusunda eğitim yapmayı ve bu alanlara hâkim filologlar yetiştirm...

Detaylar

136

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programı Rusça eğitim veren okullarda bu eğitimi verecek öğretmenleri yetiştirmeyi, ayrıca öğretmenlik formasyonuna ve Rus Dil...

Detaylar

140

Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)
Lisans Programı - DİL

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programı Rusça eğitim veren okullarda bu eğitimi verecek öğretmenleri yetiştirmeyi, ayrıca öğretmenlik formasyonuna ve Rus Dil...

Detaylar

171

Rusça Mütercim ve Tercümanlık
Lisans Programı - DİL

Mütercim-Tercümanlık Programı; bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişk...

Detaylar

131

Sağlık Yönetimi
Lisans Programı - EA

Sağlık Yönetimi Programı; çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar. ...

Detaylar

188

Sağlık Yönetimi (YO)
Lisans Programı - EA

Sağlık Yönetimi Programı; çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar. ...

Detaylar

170

Sanat Tarihi
Lisans Programı - SÖZ

Sanat Tarihi Programı; sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek, öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli ...

Detaylar

166

Sanat Tarihi (UÖ)
Lisans Programı - SÖZ

Sanat Tarihi Programı; sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek, öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli ...

Detaylar

156

Sanat ve Kültür Yönetimi
Lisans Programı - SÖZ

Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, geleceğin sanat yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sanat Yönetimi Programı müze, galeri, sanat fuarları, bienaller ve...

Detaylar

146

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Lisans Programı - EA

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları; üniversitelerin dört yıllık bir lisans programı grubudur. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında, “bölümsüz” bir...

Detaylar

170

Sermaye Piyasası
Lisans Programı - EA

Sermaye Piyasası Programı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki fonların etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarabilecek, kalifiye e...

Detaylar

216

Sermaye Piyasası (YO)
Lisans Programı - EA

Sermaye Piyasası Programı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki fonların etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarabilecek, kalifiye e...

Detaylar

145

Seyahat İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Seyahat İşletmeciliği Programı; turistlere hizmet sunan tesislerin ve seyahat hizmetlerinin yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

137

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Lisans Programı - EA

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Programı; Turizm Sektörünün seyahat işletmeciliği alanında ihtiyaç duyduğu profesyonel yönetici adaylarını ve Profesyo...

Detaylar

160

Sınıf Öğretmenliği
Lisans Programı - EA

Sınıf Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

268

Sigortacılık
Lisans Programı - EA

Sigortacılık Programı; sigortacılık sektörüne, teorik ve uygulamaya dönük bilgilere sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Günümüzde insanların kendileri...

Detaylar

176

Sigortacılık (YO)
Lisans Programı - EA

Sigortacılık Programı; sigortacılık sektörüne, teorik ve uygulamaya dönük bilgilere sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Günümüzde insanların kendileri...

Detaylar

154

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Lisans Programı - EA

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve...

Detaylar

171

Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Lisans Programı - EA

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Programı; bireyler ve sektörlerde oluşacak risklere karşı bireyler ve sektör ile sigorta şirketleri arasında ilişkiyi sağlayacak, y...

Detaylar

153

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Lisans Programı - EA

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü her geçen popülaritesi artan ve sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarına uzman ve yetişmiş eleman yetiştirilmesini amaçl...

Detaylar

144

Sinema ve Dijital Medya
Lisans Programı - SÖZ

Sinema ve Dijital Medya Bölümü, sinemanın dijital medya ile olan ilişkisi konusunda eğitim veren, dört yıllık bir akademik disiplindir. ...

Detaylar

152

Sinema ve Televizyon
Lisans Programı - SÖZ

Sinema ve Televizyon Programı; sinema ve televizyon sanatı ile bu alanlardaki kullanılan tekniklere ilişkin konularda çalışacak sanat elemanları yetiştirmeyi ama...

Detaylar

147

Sinoloji
Lisans Programı - DİL

Sinoloji Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları yetiştirmektir....

Detaylar

154

Sinoloji (UÖ)
Lisans Programı - DİL

Sinoloji Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları yetiştirmektir....

Detaylar

158

Siyasal Bilimler
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi Programı; siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal kavrams...

Detaylar

153

Siyaset Bilimi
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi Programı; siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmeleri için gerekli olan kuramsal kavrams...

Detaylar

145

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı; yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlayarak herhangi bir kamu alanın...

Detaylar

189

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Lisans Programı - EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı; uluslararası ilişkiler alanında uzman yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasın...

Detaylar

154

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak sosyal bilgiler öğretmenlerini yetişti...

Detaylar

156

Sosyal Hizmet
Lisans Programı - EA

Sosyal Hizmet Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katı...

Detaylar

225

Sosyal Hizmet (UÖ)
Lisans Programı - EA

Sosyal Hizmet Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katı...

Detaylar

144

Sosyal Hizmet (YO)
Lisans Programı - EA

Sosyal Hizmet Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katı...

Detaylar

134

Sosyoloji
Lisans Programı - EA

Sosyoloji Programı; toplum ya da toplumsal ilişkileri bilimsel olarak inceleme, kalıplaşmış düzenliliklerden hareketle bu konulardaki toplumsal kurallara ve yasa...

Detaylar

226

Spor Yöneticiliği
Lisans Programı - EA

Spor Yöneticiliği Programı; özel yetenek sınavları ile öğrenci alan ve genellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde eğitim veren bir yükseköğretim ...

Detaylar

137

Spor Yöneticiliği (YO)
Lisans Programı - EA

Spor Yöneticiliği Programı; özel yetenek sınavları ile öğrenci alan ve genellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde eğitim veren bir yükseköğretim ...

Detaylar

145

Su Bilimleri ve Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Su Bilimleri Mühendisliği bölümünün amacı, su canlılarını iyileştirecek, üretecek, depolanması ve yetiştirilmesini sağlayacak ve meslek hayatında yeni teknolojil...

Detaylar

154

Su Ürünleri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Ülkemiz, su ürünleri açısından son derece verimli ve zengin iç su kaynaklarına ve çok uzun bir sahil şeridine sahiptir. Ancak bu zenginliklerin bilimsel olmayan ...

Detaylar

185

Sümeroloji
Lisans Programı - SÖZ

Sümeroloji Programı; M.Ö.± 3300–0 tarihleri arası Anadolu ve Mezopotamya kültürlerini, çivi yazılı belgeler ışığında araştırır. Özellikle Anadolu'nun yazı ile ta...

Detaylar

160

Süryani Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü, bilimsel açıdan Batı dünyasında XVII. yüzyıldan beri büyük merak uyandıran pek çok araştırmaya konu teşkil eden ülkemizde ise n...

Detaylar

135

Süt Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Süt Teknolojisi Programı, öğrencilere süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, sü...

Detaylar

149

Şehir ve Bölge Planlama
Lisans Programı - SAY

Şehir ve Bölge Planlama Programı; şehirlerin planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekânsal, teknik, ekolojik, esteti...

Detaylar

184

Takı Tasarımı
Lisans Programı - EA

Takı Tasarımı Programı; kuyumculuk sektöründe istihdam edilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Programın süresi dört yıldır. Te...

Detaylar

146

Takı Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Takı Tasarımı Programı; kuyumculuk sektöründe istihdam edilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Programın süresi dört yıldır. Te...

Detaylar

171

Tapu Kadastro (YO)
Lisans Programı - EA

Tapu kadastro programı, tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları için gerekli arazi...

Detaylar

238

Tarım Ekonomisi
Lisans Programı - EA

Tarım Ekonomisi Programı genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomis...

Detaylar

161

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tarım Makineleri Programı; konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çözüm getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda ...

Detaylar

156

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (YO)
Lisans Programı - EA

Tarım İşletmeciliği Programının amacı, tarım ekonomisi, işletme, sosyal bilimler ve genel bahçe bitkileri bölümlerinin teorik ve pratik bilgilerini birleştiren,...

Detaylar

162

Tarımsal Biyoteknoloji
Lisans Programı - SAY

Tarımsal biyoteknoloji, gıda üretiminde kullanılan ekinleri daha verimli kılacak ya da ürüne istenilen özellikleri kazandıracak genetik değişiklikleri sağlayan t...

Detaylar

142

Tarımsal Genetik Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği programının amacı son teknolojiler ile bilimsel esaslara dayanan ziraai çalışmaların içerisinde bulunacak kişileri yetiştirip sektö...

Detaylar

149

Tarımsal Yapılar ve Sulama
Lisans Programı - SAY

Tarımsal Yapılar Ve Sulama Programı, tarım arazisinin erozyondan korunması, sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların ...

Detaylar

167

Tarih
Lisans Programı - SÖZ

Tarih Programı; İlkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte el...

Detaylar

150

Tarih Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Tarih Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel orta öğretim kurumlarında görev yapacak Tarih Öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

148

Tarih Öncesi Arkeolojisi
Lisans Programı - EA

Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünün amacı insanlık tarihinde gerçekleşmiş olan bütün tarihi gelişmelere etki etmiş kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasını sağlayac...

Detaylar

193

Tarla Bitkileri
Lisans Programı - SAY

Tarla Bitkileri Programı; tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında güncel bilgiler edinebilme ve bu bilgileri uygulama yeteneği ile donatılmış, tarla bit...

Detaylar

151

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Lisans Programı - EA

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programı, yönetim biliminin özellikle sayısal yöntemlerini ön plana çıkaracak ve mezunlarının analitik yeteneklerini geliştire...

Detaylar

137

Tekstil Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tekstil Mühendisliği Programı; tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda araştırma ve eğitim yapmayı ve ...

Detaylar

143

Tekstil Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Tekstil Mühendisliği Programı; tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda araştırma ve eğitim yapmayı ve ...

Detaylar

143

Tekstil Tasarımı
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Detaylar

156

Tekstil Tasarımı (MTOK)
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Detaylar

152

Tekstil ve Moda Tasarımı
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Detaylar

169

Tekstil ve Moda Tasarımı (YO)
Lisans Programı - EA

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi ve üre...

Detaylar

191

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Lisans Programı - SÖZ

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Programı’nın amacı, televizyonu meslek olarak seçen öğrencileri habercilik ve/veya programcılıkta en son profesyonel bece...

Detaylar

144

Tıp
Lisans Programı - SAY

Tıp Programı; insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirmeyi amaçlar. ...

Detaylar

292

Tıp Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Tıp Mühendisliği, tıp sektöründe kullanılan malzeme, cihaz, yapay organ, sistem ve teknolojilerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile ilgilenen multidisipliner bir ç...

Detaylar

216

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Lisans Programı - SÖZ

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, tiyatro sanatının akademik yönüyle ilgili eğitim veren bir lisans programıdır. Bölüme merkezî sınav sisteminin Sözel...

Detaylar

128

Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Lisans Programı - SAY

Tohum bilimi ve teknolojisi bölümü, iklim özelliklerine duyarlı her türlü bitkinin tohum ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulm...

Detaylar

134

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Lisans Programı - SAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı; yüksek kalitede toprak ve bitki besleme bilgisi vermek, toprak bilgisi ve ziraat mühendisliğinin temel ilkelerini öğret...

Detaylar

155

Turizm İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Turizm İşletmeciliği Programı; çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, ...

Detaylar

143

Turizm İşletmeciliği (YO)
Lisans Programı - EA

Turizm İşletmeciliği Programı; çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, ...

Detaylar

137

Turizm Rehberliği
Lisans Programı - DİL

Turizm Rehberliği; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik d...

Detaylar

161

Turizm Rehberliği (YO)
Lisans Programı - DİL

Turizm Rehberliği; iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik d...

Detaylar

147

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı; çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren moder...

Detaylar

137

Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Programı; Eski ve Çağdaş Türk Edebiyatını kavramış, Türk Dilinin tarihsel gelişimine ve yapısal içeriğine hâkim, doğu ve batı edebiyatları...

Detaylar

213

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapacak Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerini yetişti...

Detaylar

157

Türk Halkbilimi
Lisans Programı - SÖZ

Türk Halk Bilimi Programı; Türk Halkbiliminin inceleme sahasına giren maddi ve manevi (halk edebiyatı, geleneksel tiyatro, halk müziği, halk dansı, halk hekimliğ...

Detaylar

143

Türk İslam Arkeolojisi
Lisans Programı - EA

Türk İslam Arkeolojisi bölümü bir lisans programıdır ve bölümün amacı Türk İslam medeniyetlerine ait olabilecek mirasa sahip çıkacak, koruyacak, gerekli çalışmal...

Detaylar

174

Türkçe Öğretmenliği
Lisans Programı - SÖZ

Türkçe Öğretmenliği Programı; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapacak Türkçe Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

173

Türkoloji
Lisans Programı - SÖZ

Türkoloji programı bir lisans programıdır ve bölümün amacı Türk dili, Türk edebiyatı ve kısmen Türk tarihi hakkında bilgi ve birikimi olacak kişileri yetiştirere...

Detaylar

151

Tütün Eksperliği (YO)
Lisans Programı - SAY

Tütün Eksperliği Programı; tütün alıcısı olan resmi ya da özel kuruluşlar tarafından önceden belirlenmiş olan standartlara uygun tütünün üretilmesinde üreticiye ...

Uçak Bakım ve Onarım
Lisans Programı - SAY

Uçak bakım ve onarım uzmanları uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Öncelikli görevleri...

Detaylar

163

Uçak Bakım ve Onarım (YO)
Lisans Programı - SAY

Uçak bakım ve onarım uzmanları uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getirirler. Öncelikli görevleri...

Detaylar

130

Uçak Elektrik ve Elektroniği (YO)
Lisans Programı - SAY

Uçak Elektrik-Elektronik; sivil havacılık, askeri havacılık ve lojistik amaçlı kullanılan uçakların sahip olduğu elektrik ve elektronik bileşenleri derinlemesine...

Detaylar

102

Uçak Gövde ve Motor Bakımı
Lisans Programı - SAY

Uçak Gövde Motor Bakımı programı 4 yıllık bir lisans prıgramıdır. Havacılık sektörü içerisinde önemli bir yer sahibi olan Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü, havacıl...

Detaylar

149

Uçak Gövde ve Motor Bakımı (YO)
Lisans Programı - SAY

Uçak Gövde Motor Bakımı programı 4 yıllık bir lisans prıgramıdır. Havacılık sektörü içerisinde önemli bir yer sahibi olan Uçak Gövde Motor Bakımı bölümü, havacıl...

Detaylar

132

Uçak Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uçak Mühendisliği Programı; uçak, helikopter, planör, hatta uzay mekiği gibi her türlü hava aracının tasarlanması, projelendirilmesi, üretiminin gerçekleştirilme...

Detaylar

140

Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Ukrayna Dili ve Edebiyatı programı, Ukraynaca diline hâkim, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapabilecek derecede bilgi ve donanıma sahip, aynı zamanda Ukray...

Detaylar

115

Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Lisans Programı - EA

Uluslararası ekonomik ilişkiler bölümü; ülkelerin ekonomik analizleri, küresel kurumların ticarî ve istatistik analizleri gibi konuları araştırır. Ayrıca kurum v...

Detaylar

158

Uluslararası Finans
Lisans Programı - EA

Uluslararası Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

100

Uluslararası Finans ve Bankacılık
Lisans Programı - EA

Uluslararası Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

110

Uluslararası Girişimcilik
Lisans Programı - EA

Ülke ekonomilerinin birbirine giderek daha fazla eklemlendiği günümüz koşullarında iş dünyasında başarılı olmak için akademik bilginin yanı sıra iş yapılan bölge...

Detaylar

115

Uluslararası İlişkiler
Lisans Programı - EA

Uluslararası İlişkiler Programı; dünyadaki sosyal ve politik gelişmeleri ayrıntılı ve tutarlı olarak algılayıp yorumlayabilecek yeterliliğe ulaşmış; iç ve dış po...

Detaylar

173

Uluslararası İşletme Yönetimi
Lisans Programı - EA

Bu programın amacı; uluslararası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik pazarlama yaklaşımları...

Uluslararası Ticaret
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Ticaret (YO)
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Uluslararası Ticaret ve Finans
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret ve Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

126

Uluslararası Ticaret ve Finansman
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret ve Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

111

Uluslararası Ticaret ve Finansman (YO)
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ticaret ve Finans Programı; uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle, borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

113

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Lisans Programı - EA

Bu programın amacı; uluslararası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik pazarlama yaklaşımları...

Detaylar

113

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (YO)
Lisans Programı - EA

Bu programın amacı; uluslararası işletmelerin çalışma prensiplerini, kendine özgü finansman, pazarlama, muhasebe uygulamalarını, stratejik pazarlama yaklaşımları...

Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lisans Programı - EA

Bu program; uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların...

Detaylar

129

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (YO)
Lisans Programı - EA

Bu program; uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların...

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
Lisans Programı - EA

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri, şirketler için üretim ve dağıtım maliyetinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan ulaştırma giderlerinin en aza indirilmesini hedef...

Detaylar

109

Urdu Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Urdu Dili ve Edebiyatı Programı; Hint-Avrupa Dil Ailesinden olan Urdu Dili ve Edebiyatıyla Pakistan-Müslüman Hindistan Tarihi ve Kültürünü inceleyen ve öğreten b...

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Lisans Programı - SAY

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programı; evrendeki güneş, yıldızlar, galaksiler gibi gök cisimleri ve olaylarının niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve...

Detaylar

131

Uzay Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uzay Mühendisliği Programı; hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların izlenmesi, araçlarla haberleşme ve dünya çevresin...

Detaylar

102

Uzay ve Uydu Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Uzay Mühendisliği Programı; hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların izlenmesi, araçlarla haberleşme ve dünya çevresin...

Detaylar

116

Veteriner
Lisans Programı - SAY

Veteriner Programı; evcil, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, kümes hayvanlarının sağlığının korunması için önlemler alacak, hastalıklara tanı koyacak, tıbbi ve c...

Detaylar

224

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Lisans Programı - SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümü bir lisans programıdır ve bölümün amacı öğrencilere yaban hayvanlarının etolojisi, biyolojisi, ekolojisi ve genel yapıl...

Detaylar

133

Yapay Zeka Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Makineleri insan beyni gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme algoritmalarını tasarlayan kişilere yapay zeka mühendisi denir. Makineleri mantıklı ve...

Detaylar

180

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Makineleri insan beyni gibi çalışacak şekilde programlayan, makine öğrenme algoritmalarını tasarlayan kişilere yapay zeka mühendisi denir. Makineleri mantıklı ve...

Detaylar

221

Yazılım Geliştirme (YO)
Lisans Programı - SAY

Yazılım geliştirme uzmanı, mühendislik prensipleri çerçevesinde yazılım sistemlerinin tasarımının yapılmasını, devamlılığını ve gerektiğinde güncellemesini yapan...

Detaylar

120

Yazılım Mühendisliği
Lisans Programı - SAY

Yazılım Mühendisliği Programı; bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı, yöntem, araç, teknik ve metodolojilerin geliştirilmesi ko...

Detaylar

226

Yazılım Mühendisliği (MTOK)
Lisans Programı - SAY

Yazılım Mühendisliği Programı; bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı, yöntem, araç, teknik ve metodolojilerin geliştirilmesi ko...

Detaylar

153

Yeni Medya
Lisans Programı - SÖZ

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim biçimlerinin dünyada ve Türkiye’de yaygınlık kazanması toplumsal yaşantımızda birçok değişime yol...

Detaylar

163

Yeni Medya (YO)
Lisans Programı - SÖZ

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim biçimlerinin dünyada ve Türkiye’de yaygınlık kazanması toplumsal yaşantımızda birçok değişime yol...

Yeni Medya ve İletişim
Lisans Programı - SÖZ

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim biçimlerinin dünyada ve Türkiye’de yaygınlık kazanması toplumsal yaşantımızda birçok değişime yol...

Detaylar

208

Yerel Yönetimler
Lisans Programı - EA

Yerel yönetimler, belirli bir devlet içindeki en düşük yönetim kademesi olarak var olan bir kamu yönetimi biçimini konu alan akademik bir disiplindir...

Detaylar

110

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Lisans Programı - EA

Yiyecek- İçecek İşletmeciliği Programı; yiyecek ve içecek sektöründe gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

112

Yönetim Bilimleri Programları
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilimleri Programları, işletme ve iktisat konularının kuramsal dersleri ve uygulamaların eğitimini veren bir lisans bölümüdür. Bu bölümü seçmek isteyen a...

Detaylar

109

Yönetim Bilişim Sistemleri
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı; bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elem...

Detaylar

248

Yönetim Bilişim Sistemleri (UÖ)
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı; bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elem...

Detaylar

128

Yönetim Bilişim Sistemleri (YO)
Lisans Programı - EA

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı; bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elem...

Detaylar

108

Yunan Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - DİL

Yunan Dili ve Edebiyatı Programı; Yunancayı yabancı dil olarak temel dil becerileri boyutunda öğretmek ve Yunan Edebiyatının edebi dönemleri dikkate alınarak geç...

Detaylar

101

Zaza Dili ve Edebiyatı
Lisans Programı - SÖZ

Zaza Dili ve Edebiyatı Programı; Zazacaya hâkim, Zazaca - Türkçe çeviri yapabilen, Zaza dil, kültür ve edebiyatını incelemiş dilbilimciler yetiştirmeyi amaçlar....

Detaylar

149

Ziraat Mühendisliği Programları
Lisans Programı - SAY

Ziraat Mühendisliği temel olarak bitki üretimi ve hayvan yetiştiriciliğiyle ilgilenen teknolojinin önemli ölçüde yer kapladığı geniş alana yayılmış bir mühendisl...

Detaylar

160

Zootekni
Lisans Programı - SAY

Zootekni Programı; ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimliliklerinin geliştirilmesi, bu bağlamda hayvan ürünleri üretmek üzere evcil hayv...

Detaylar

106

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikerlerinin belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bunlar afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olarak sınıflandırılabilir. Bili...

Detaylar

118

Acil Durum ve Afet Yönetimi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikerlerinin belli başlı görevleri bulunmaktadır. Bunlar afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olarak sınıflandırılabilir. Bili...

Detaylar

188

Adalet
Önlisans Programı - TYT

Adli yargı ve infaz kurumlarında hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir....

Detaylar

135

Adalet (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Adli yargı ve infaz kurumlarında hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir....

Detaylar

129

Ağız ve Diş Sağlığı
Önlisans Programı - TYT

Diş hekimlerine ağız içiyle ilgili uygulamalarda çalışma ortamını hazırlayan, ekipman sağlayan, hastayı kabul eden ve hastaya yardımcı olan, tüm klinik çalışmala...

Detaylar

145

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Alternatif enerji sistemlerinin kurulması geliştirilmesi ve işletilmesi süreçlerinde görev alacak teknikerler yetiştirir. Sektörde çalışacak, yetkin insan gücünü...

Detaylar

124

Ambalaj Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Ambalaj Tasarım Programı, ürün taşıyıcı ve koruyucu konumunda olan ambalajın ve üretici konumdaki sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve bu konumda tasarım ürete...

Ameliyathane Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. ...

Detaylar

155

Anestezi
Önlisans Programı - TYT

Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir....

Detaylar

215

Arıcılık
Önlisans Programı - TYT

Arılardan bal, balmumu, arısütü vb. ürünlerin elde edilmesi ve bu ürünlerin pazarlanması alanında çalışan kişidir....

Detaylar

107

Aşçılık
Önlisans Programı - TYT

Aşçılık bir önlisans programıdır ve bölümün amacı yemek kültürünü ve yemek yapmayı en iyi şekilde öğrenip meslek hayatı içerisinde öğrendiği bilgileri en etkili ...

Detaylar

132

Aşçılık (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Aşçılık bir önlisans programıdır ve bölümün amacı yemek kültürünü ve yemek yapmayı en iyi şekilde öğrenip meslek hayatı içerisinde öğrendiği bilgileri en etkili ...

Atçılık ve Antrenörlüğü
Önlisans Programı - TYT

...

Detaylar

100

Atık Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Atıkların oluşumundan yok edilmesine kadar geçen aşamalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması ve y...

Detaylar

153

Avcılık ve Yaban Hayatı
Önlisans Programı - TYT

---

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü, ayakkabıya dair; girişten tasarım süreçlerine, biyomekaniğe, en iyi uygulamalara, trend ve piyasa analizlerine kadar ayakkab...

Detaylar

137

Bağcılık
Önlisans Programı - TYT

Kaliteli üzüm yetiştirilmesi ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin üretilmesinde ziraat mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir...

Detaylar

133

Bahçe Tarımı
Önlisans Programı - TYT

Bahçe tarımı bölümü, tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi, ıslah edilmesi ve çoğaltma işlemlerinin yapılması için gerekli olan kişileri yetiştiren bir bölümdür. ...

Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir....

Bankacılık ve Sigortacılık (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir....

Basım ve Yayım Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayım...

Detaylar

101

Bilgi Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Bilgi Yönetimi bölümünün amacı işletmelerin kullandığı ya da kullanmak zorunda olduğu güncel yazılımları etkin bir şekilde kullanabilecek, firmaların sahip olduğ...

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Önlisans Programı - TYT

Bilişim teknolojileri ile sanatı bir arada işleyerek mimarlık büroları ve endüstri ürünleri üretim şirketlerinde, inşaat, otomotiv, reklam, dijital medya, yeni m...

Detaylar

107

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bilişim teknolojileri ile sanatı bir arada işleyerek mimarlık büroları ve endüstri ürünleri üretim şirketlerinde, inşaat, otomotiv, reklam, dijital medya, yeni m...

Bilgisayar Operatörlüğü
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar operatörü; toplanılan verilerin dijital ortama aktarılması ile ilgili işlerin yapıldığı pozisyonda görev yapan kişilere verilen isimdir. Bilgisayar op...

Detaylar

101

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelli)
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar operatörü; toplanılan verilerin dijital ortama aktarılması ile ilgili işlerin yapıldığı pozisyonda görev yapan kişilere verilen isimdir. Bilgisayar op...

Detaylar

103

Bilgisayar Programcılığı
Önlisans Programı - TYT

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidi...

Detaylar

151

Bilgisayar Programcılığı (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidi...

Detaylar

121

Bilgisayar Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir...

Detaylar

102

Bilgisayar Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir...

Detaylar

114

Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bir önlisans programıdır ve bölümün amacı öğrencilerin gelecek hayatlarında bulunacakları iş yerlerinin bilgi güvenliğini en iyi şeki...

Detaylar

159

Bitki Koruma (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükselt...

Detaylar

119

Biyokimya (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir. ...

Detaylar

142

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı; tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte edecek, sürekl...

Detaylar

156

Boya Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Boya Teknolojisi Bölümü, boya üretimi yapan şirketlerin bölümlerine uzmanlar yetiştiren programdır. Bu departmanlar; analiz, üretim, araştırma ve satış ile ilgil...

Detaylar

120

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Önlisans Programı - TYT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları veya iş yerlerinin bütün bilgi ve belge iş...

Detaylar

100

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları veya iş yerlerinin bütün bilgi ve belge iş...

Detaylar

135

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü Çocuk ıslahevi, infaz ve koruma memurları ve ya ceza infaz kurumlarında hüküm giymiş tutukluların güvenliği, barınması, ...

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Önlisans Programı - TYT

Yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanmas...

Detaylar

170

Coğrafi Bilgi Sistemleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanmas...

Çağrı Merkezi Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları müşterilere en düzgün ve iyi şekilde tanıtmak, istenile...

Detaylar

116

Çağrı Merkezi Hizmetleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Çağrı Merkezi Hizmetleri bir önlisans programıdır ve bölümün amacı çalıştıkları şirketleri veya kurumları müşterilere en düzgün ve iyi şekilde tanıtmak, istenile...

Detaylar

137

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü, çay konusunda uzman ve donanımlı çay eksperi yetiştirir. ...

Çevre Koruma ve Kontrol
Önlisans Programı - TYT

Çevre koruma ve kontrol bölümü, çevre sorunları başlığının bilincinde olan, özellikle hava, toprak ve su kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden im...

Detaylar

150

Çevre Sağlığı
Önlisans Programı - TYT

İnsan sağlığına zarar veren çevresel olumsuzlukları yok etmek için, çevre şartlarını düzeltme ve iyileştirme tedbirlerini uygulayan, gıda, su, hava ve binaları s...

Çevre Temizliği ve Denetimi
Önlisans Programı - TYT

Çevresel denetim faaliyetleri, çevre temizliği, endüstriyel ve evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri, endüstriyel temizlik hizmetlerinin düzenl...

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Çim alanların tesisi, bakımı, onarımı ve sürdürülebilirliğini sağlayan, arazi ölçümleri, sulama sistemleri, gübreleme, bakım onarım hastalık ve zararlılarla müca...

Detaylar

116

Çini Sanatı ve Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Çini Sanatı Ve Tasarımı bölümü nedir merak edenler için; çini sanatını devam ettirecek gelecek kuşaklara aktaracak yeni tasarımlar meydana getirecek meslek elema...

Çocuk Gelişimi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Çocuk Gelişimi Bölümü, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik,biyolojik ve duygusal evrimi konu alan ...

Detaylar

135

Çocuk Gelişimi (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Çocuk Gelişimi Bölümü, insanoğlunun doğumundan ergenlik çağının sonuna dek geçen süre zarfında geçirmiş olduğu psikolojik,biyolojik ve duygusal evrimi konu alan ...

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Çeşitli sebeplerden ötürü devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği, refakatsiz çocukların barındığı birimler ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlar ...

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Önlisans Programı - TYT

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon bölümü; bilgisayar yazılım programlarını kullanarak tasarımların üç boyutlu modelini veya nesnelerin görsellerini oluşturan mul...

Detaylar

152

Deniz Brokerliği
Önlisans Programı - TYT

Deniz brokerliği bölümü deniz taşıma pazarına hakim, deniz seferleri hesaplamalarını yapabilen, deniz hukukunu iyi bir şekilde bilen, işletme ve yönetim kademele...

Detaylar

106

Deniz Ulaştırma ve İşletme
Önlisans Programı - TYT

Uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapan kişidir....

Detaylar

117

Deniz ve Liman İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Deniz ve Liman İşletmeciliği bir önlisans programıdır ve bölümün amacı limanlarda ve marinalarda çeşitli sorumlulukları alabilecek tecrübeli kişileri yetiştirere...

Deri Konfeksiyon
Önlisans Programı - TYT

Teknolojik gelişmelere ve modaya uygun olarak, deri giysilerin modellerini geliştiren, kalıplarını hazırlayan, üretimin diğer aşamalarını düzenleyen ve kontrol e...

Detaylar

107

Deri Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Ham deri veya kürkün, çeşitli işlemlerle kullanıma hazır hale getirilmesinde deri ve lif teknoloğu ile deri işlemecileri arasında görev yapan kişidir...

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
Önlisans Programı - TYT

---

Dış Ticaret (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir....

Dış Ticaret (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir....

Dijital Fabrika Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

---

Diş Protez Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uyg...

Detaylar

123

Diyaliz
Önlisans Programı - TYT

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleşti...

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Döküm
Önlisans Programı - TYT

---

Eczane Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, lab...

Detaylar

118

Eczane Hizmetleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Eczane hizmetlerinde doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, lab...

Detaylar

159

Elektrik
Önlisans Programı - TYT

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik m...

Elektrik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik m...

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Önlisans Programı - TYT

---

Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

---

Elektronik Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Her türlü elektronik cihazların üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında özel ve resmi kuruluşlarda, teknik ara eleman olarak görev yapan kişidir....

Detaylar

158

Elektronik Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Her türlü elektronik cihazların üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında özel ve resmi kuruluşlarda, teknik ara eleman olarak görev yapan kişidir....

Detaylar

162

Elektronörofizyoloji
Önlisans Programı - TYT

Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan k...

Emlak Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkân gibi taşınmaz malların satışı ve kirala...

Detaylar

176

Emlak Yönetimi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkân gibi taşınmaz malların satışı ve kirala...

Endüstri Ürünleri Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

...

Detaylar

104

Endüstriyel Cam ve Seramik
Önlisans Programı - TYT

Her türlü geleneksel seramikler (vitrifiye, refrakter, cam, tuğlakiremit, emaye, çini, çimento vb) ve ileri teknoloji seramikleri (yapısal ve fonksiyonel, elektr...

Detaylar

100

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Endüstriyel Kalıpçılık
Önlisans Programı - TYT

Endüstride kullanılmak amacıyla veya günlük hayatta kullandığımız makine parçaları ile metal ve plastik türü ürünlerin kalıp tasarımını, ardışık ve seri olarak i...

Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Konvansiyonel (kömür, doğalgaz vb kullanan) ve yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş, rüzgar, hidroelektrik vb) elde edilen enerjinin yeterli kaliteli, süre...

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Önlisans Programı - TYT

Engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelişim ve ilgisi doğrultusunda mesleki açıdan geleceğe hazırlama, boş zamanlarını üretken bir şekilde değer...

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelişim ve ilgisi doğrultusunda mesleki açıdan geleceğe hazırlama, boş zamanlarını üretken bir şekilde değer...

Engelliler İçin Gölge Öğreticilik
Önlisans Programı - TYT

---

Eser Koruma
Önlisans Programı - TYT

---

Et ve Ürünleri Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

E-Ticaret ve Pazarlama
Önlisans Programı - TYT

---

Detaylar

114

Evde Hasta Bakımı
Önlisans Programı - TYT

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyot...

Fındık Eksperliği
Önlisans Programı - TYT

Programın amacı, fındık üretimi ve pazarlanması ile ilgili konularda, ara insangücünü yetiştirmektir.Fındık eksperleri Fisko Birlikte, Orman, Tarım ve Köy İşleri...

Detaylar

157

Fidan Yetiştiriciliği
Önlisans Programı - TYT

Bu programın amacı ziraat alanında fidan yetiştiriciliği, aşılama ve sulama gibi alanlarda uzman yetiştirmektir.Fidan yetiştirme teknikerleri Tarım ve Köyişleri ...

Fizyoterapi
Önlisans Programı - TYT

Yaralanma, hastalık, engel, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin tanısına gör...

Detaylar

173

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Önlisans Programı - TYT

Fotoğraf makinesiyle görüntüye estetik yorum katarak kaydeden ve görüntüye çeşitli teknikler uygulayarak basımını yapan kişidir....

Geleneksel El Sanatları
Önlisans Programı - TYT

Geçmişten gelen geleneksel el sanat örneklerini, teknoloji ile kendi öz değerlerini birleştirerek, turizm, ekonomi ve kültürümüze katkıda bulunacak el sanat ürün...

Detaylar

206

Gemi İnşaatı
Önlisans Programı - TYT

Büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, balıkçı gemileri, tanker, yat ve benzerlerinin tasarım, üretim, montaj, bakım, onarım ve kalite kontrol işlemlerini gemi inş...

Gemi Makineleri İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Program başarı ile tamamlandığında öğrencilere Gemi Makineleri İşletme ön lisans diploması verilir. Mezunlar Makine Zabiti olur.Mezunlar, uygun gemilerde makine ...

Geoteknik
Önlisans Programı - TYT

Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortay...

Detaylar

114

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Önlisans Programı - TYT

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulun...

Gıda Teknolojisi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kali...

Giyim Üretim Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulun...

Grafik Tasarımı (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Tanıtımı yapılacak hizmet ve ürünleri en iyi biçimde tasarlayan ve baskıya hazır duruma getiren ara meslek elemanıdır....

Detaylar

110

Grafik Tasarımı (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Tanıtımı yapılacak hizmet ve ürünleri en iyi biçimde tasarlayan ve baskıya hazır duruma getiren ara meslek elemanıdır....

Halıcılık ve Kilimcilik
Önlisans Programı - TYT

Halıcılık ve Kilimcilik Programı Halı ve Kilim konusunda özellikle dokuma alanında uzmanlaşmış ara teknik eleman yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Bu bölümden me...

Detaylar

138

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağ...

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağ...

Harita ve Kadastro
Önlisans Programı - TYT

Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaları...

Harita ve Kadastro (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaları...

Hasta Bakımı
Önlisans Programı - TYT

Bölüm mezunlarının genellikle çalıştığı yerler devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleridir. KPSS atamalarına bakıldığında neredeyse tüm atamaların, bu kuruml...

Hava Lojistiği
Önlisans Programı - TYT

Hava Lojistiği  gelişen lojistik sektöründe mal, bilgi ve insan kaynakları akışının  stratejik yönetimi ve kontrolüne odaklı oldukça yeni bir programdır....

Detaylar

143

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

...

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Önlisans Programı - TYT

Program, iş ve yönetim becerilerinin gerekliliklerini, havacılık sektörünün karmaşık yapısını çözebilecek becerileri öğretmeye yöneliktir. Rekabetçi müfredat içe...

Detaylar

128

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Adliye teşkilatı, barolar, avukatlık büroları, hukuk müşavirlikleri gibi kurum ve kuruluşların yazılarını yazan, kayıtlarını tutan elemanları yetiştirmek amacı i...

Detaylar

102

İç Mekan Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

İç Mekan Tasarımı bir önlisans programıdır ve bölümün amacı sanat ve son teknolojileri kullanarak teknik resimler ortaya çıkarabilecek ve yaptığı işi standartlar...

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel iklimlendirme ve soğutma sistemler...

İkram Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan kişidir....

İlk ve Acil Yardım
Önlisans Programı - TYT

Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulu...

Detaylar

159

İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı v...

Detaylar

114

İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı v...

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
Önlisans Programı - TYT

teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün çağın beklentilerini karşılacayacak kalite ve h...

Detaylar

146

İnşaat Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürüten...

İnternet ve Ağ Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

İnternet ve bilgisayar alanlarının gelişmesi ve değişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği, iletimi ve işlenmesi için kullanılan bi...

İnternet ve Ağ Teknolojileri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İnternet ve bilgisayar alanlarının gelişmesi ve değişmesi sonucu ortaya çıkan verilerin paylaşımı, saklanması, güvenliği, iletimi ve işlenmesi için kullanılan bi...

İş Makineleri Operatörlüğü
Önlisans Programı - TYT

İş Makinaları Operatörlüğü Programının temel amacı, üretim ve hizmet sektörlerinde çalışacak tekniker düzeyinde ara insan gücü yetiştirmektir. İş Makineları Oper...

İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bu bölüm, Islam'ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları bu temel kaynaklara dayanarak akademik düzeyde e...

İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İş Sağlığı ve Güvenliği; sağlık, bilim, hukuk ve yönetim çalışmalarını iş sahası ziyaretleri ve endüstri deneyimi ile geliştirilen pratik becerilerle birleştiren...

İş ve Uğraşı Terapisi
Önlisans Programı - TYT

Hastalık, özür ve diğer sağlık nedenlerinden kaynaklanan hareket bozukluklarına, Fizyoterapist kontrolünde fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik tedavi programı...

İşletme Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışan ara elemandır...

İşletme Yönetimi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışan ara elemandır...

Kaynak Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kaynak teknikeri; kaynak tekniklerinin uygulanması, metal parçaların tasarlanması, kesilmesi ve kalıcı olarak birleştirilmesinden sorumludur. İnşaat ve imalat se...

Kimya Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bu bölümün amacı laboratuvar gibi çalışma alanlarında analiz sonuçlarını inceleyip, ürünlerin kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamaktır. Bu alanlarda kullanı...

Detaylar

144

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Endüstride(Gıda, kimya, petro kimya elektronik vb) üretim hatlarında kullanılan makine ve motorlu araçların; hava, ısı ya da basıncı kontrol eden aletlerin bakım...

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Endüstride(Gıda, kimya, petro kimya elektronik vb) üretim hatlarında kullanılan makine ve motorlu araçların; hava, ısı ya da basıncı kontrol eden aletlerin bakım...

Kooperatifçilik
Önlisans Programı - TYT

Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir....

Kozmetik Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kozmetik sektörü başta olmak üzere her türlü gıda, ilaç, deterjan, sabun vb. ürünlerin üretimini yapmakta olan işletmelerde görev alacak teknikerler yetiştiren i...

Detaylar

127

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Kıymetli / yarı kıymetli süs taşlarının (mücevher taşları) ve soy metallerin (altın, gümüş, platin) ham ya da işlenmiş halde tanınması, isimlendirilmesi ve bunla...

Kültürel Miras ve Turizm
Önlisans Programı - TYT

Kültürel Miras ve Turizm Bölümü; üniversitelerin iki yıllık bir ön lisans programıdır. Öğrenciler bu bölümden, “turizm sektörü elemanı” unvanıyla mezun oluyorlar...

Detaylar

176

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
Önlisans Programı - TYT

Başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerind...

Detaylar

105

Laborant ve Veteriner Sağlık
Önlisans Programı - TYT

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kiş...

Laboratuvar Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Bölümüyle ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri özümseyebilen, yeni ürün geliştirme, üretimi ve kalite kontrolünü yapabil...

Lojistik
Önlisans Programı - TYT

İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (da...

Lojistik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

İş piyasasında faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün tedariki, stoklanması, paketlenmesi ve tüketileceği pazar mahalline kadar (da...

Madencilik Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

...

Makine
Önlisans Programı - TYT

Makine teknikeri; makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında makinelerin ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarımı konularında çalışan kişidir....

Detaylar

177

Makine Resim ve Konstrüksiyonu
Önlisans Programı - TYT

Bir makine veya parçasının imalat resimlerini belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen ve bu makine parçalarının imalatının yapılacağı makinelerin işletilmesi...

Maliye (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür....

Detaylar

103

Mantarcılık
Önlisans Programı - TYT

...

Marina ve Yat İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

...

Medya ve İletişim (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Medya ve İletişim bir önlisans programıdır ve bölümün amacı günümüzün en güçlü iletişim araçlarından birisi olan medyayı detaylı bir şekilde analiz ederek iletiş...

Medya ve İletişim (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Medya ve İletişim bir önlisans programıdır ve bölümün amacı günümüzün en güçlü iletişim araçlarından birisi olan medyayı detaylı bir şekilde analiz ederek iletiş...

Mekatronik
Önlisans Programı - TYT

Her türlü mekanik, elektrik, elektronik, kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kiş...

Detaylar

159

Mekatronik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Her türlü mekanik, elektrik, elektronik, kontrol sistemlerinin kurulması, onarım ve bakımı aşamalarında mekatronik mühendisi ve teknikeri gözetiminde çalışan kiş...

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Önlisans Programı - TYT

Para, kredi, öz kaynak kullanımı ile birlikte, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarını takip ederek müşterisi adına borsada hisse senedi, hazine bono...

Mermer Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Metalurji
Önlisans Programı - TYT

Cevherin çıkartılmasından başlayarak metal ve metal olmayan malzemenin insan ihtiyaç ve isteklerine göre üretilmesini sağlayan demir, çelik, bakır, alüminyum gib...

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü; meyve ve sebze işletmelerinde fiziksel ve kimyasal aşamalardan geçirilerek yeni bir ürün elde edilmesi safhasına kadar ...

Detaylar

139

Mimari Dekoratif Sanatlar
Önlisans Programı - TYT

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, re...

Detaylar

127

Mimari Restorasyon
Önlisans Programı - TYT

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait rölöve ölçüm ve çizimlerin yapılması, olumsuz etkenlere karşı korunması, bakımı ve aslına uygun bi...

Detaylar

106

Mobil Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

Web dünyasındaki yeni teknolojileri takip eden, mobil cihazlar üzerinden güncel yazılım dillerini ait oldukları teknolojiler ile birlikte kullanan, yeni yazılım ...

Detaylar

111

Mobilya ve Dekorasyon
Önlisans Programı - TYT

Mobilya, yonga ve lif levha doğrama, kaplama ve kereste üretiminde endüstri üretimcisinin hazırladığı üretim planını uygulayan kişidir. ...

Moda Tasarımı (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Zihninde oluşturduğu kıyafet ve aksesuarların tasarımını çizime döken, kalıbını çıkaran, tasarıma uygun malzeme ve ekipman seçen ve bu tasarımların üretimini ger...

Moda Tasarımı (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Zihninde oluşturduğu kıyafet ve aksesuarların tasarımını çizime döken, kalıbını çıkaran, tasarıma uygun malzeme ve ekipman seçen ve bu tasarımların üretimini ger...

Moda Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Tekstil, hazır giyim ve pazarlama sektöründe, üretim planlama, model tasarımı, koleksiyon hazırlama ve moda aşamalarından sonuna kadar üretimin her safhasında, ü...

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Önlisans Programı - TYT

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir....

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir....

Nüfus ve Vatandaşlık
Önlisans Programı - TYT

T.C. Vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ülkede bulunan diğer yabancı uyruklu kişilerin gerek duyduğu nüfus hizmetlerini veren k...

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Önlisans Programı - TYT

Temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama ilkeleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yöntemi...

Nükleer Tıp Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin...

Odyometri
Önlisans Programı - TYT

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekl...

Optisyenlik
Önlisans Programı - TYT

Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, ...

Detaylar

105

Organik Tarım
Önlisans Programı - TYT

Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar vere...

Ormancılık ve Orman Ürünleri
Önlisans Programı - TYT

---

Ormancılık ve Orman Ürünleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

---

Detaylar

129

Ortopedik Protez ve Ortez
Önlisans Programı - TYT

Uzman hekimin yazdığı Reçete/Sağlık Kurulu Raporu doğrultusunda kaybedilen organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmes...

Detaylar

147

Otobüs Kaptanlığı
Önlisans Programı - TYT

---

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

---

Otomotiv Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Tarımda ve karayolu taşımacığında kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle ...

Otopsi Yardımcılığı
Önlisans Programı - TYT

Adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini y...

Özel Güvenlik ve Koruma
Önlisans Programı - TYT

Kamu güvenliğini tamamlayıcı bir olgu olarak; kamu-özel kurum kuruluşların ve şahısların can, mal ve huzurunu, hak hürriyet ve güvenliklerini, yasaların izin ver...

Pastacılık ve Ekmekçilik
Önlisans Programı - TYT

---

Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan kişidir....

Pazarlama (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması konularında çalışan kişidir....

Detaylar

123

Pazarlama (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması konularında çalışan kişidir....

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

---

Detaylar

104

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Önlisans Programı - TYT

---

Podoloji
Önlisans Programı - TYT

---

Polimer Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Polimer-plastik hammadde, malzeme ve parça üretimi yapan işyerlerinde üretim, kalite, ar-ge ve laboratuvarlarda görev alan kişidir....

Posta Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Posta ve lojistik hizmetleri kapsamında, koli, mektup, kargo gibi bilgi, belge ve değerlerin belirli bir süre içerisinde sorumlu olduğu dağıtım sahasında bir yer...

Posta Hizmetleri (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Posta ve lojistik hizmetleri kapsamında, koli, mektup, kargo gibi bilgi, belge ve değerlerin belirli bir süre içerisinde sorumlu olduğu dağıtım sahasında bir yer...

Radyo ve Televizyon Programcılığı
Önlisans Programı - TYT

Radyo ve televizyon cihazları hayatımızda uzun süredir önemli bir yer edinmiştir. Radyo ve televizyon günümüz için en önemli ve etkili iletişim araçlarının başın...

Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Radyo, televizyon, sinema alanlarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunlara içerik üreten yapım şirketlerine programların kaliteli bir biçimde sunulması için ka...

Radyoterapi
Önlisans Programı - TYT

Hastanın, hekim tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeken, hastalara ışın tedavisi uygulayan kişidir...

Detaylar

134

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Rafineri ve Petrokimya teknikeri, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları mühend...

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
Önlisans Programı - TYT

Demiryollarında enerji tesisleri, elektrikli işletme tesisleri ile santrallerin ve sinyalizasyonun, kent içi raylı ulaşım sistemlerinin elektrik ve elektronik ak...

Raylı Sistemler İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri; raylı sistem ile yapılan insan ve yük taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin k...

Raylı Sistemler İşletmeciliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Raylı Sistemler İşletme Teknikeri; raylı sistem ile yapılan insan ve yük taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin k...

Detaylar

119

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Raylı Sistemler Makinistliği
Önlisans Programı - TYT

Yolcu veya yük taşıyan elektrikli, buharlı ve dizel motorlu demiryolu lokomotiflerinin işletilmesinden, sürülmesinden, sevk ve idaresinden sorumlu kişidir....

Detaylar

105

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Demiryollarında yol alt yapısı, bakımı üst yapı tekniği ve bakımı, demiryolu döşenecek alanda traverslerin, demiryollarının döşenmesi, bağlantıların ve geçitleri...

Detaylar

116

Reklamcılık (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Reklamcı, herhangi bir ürünü ve hizmeti özellikleri ile tanıtarak kişilerin etkilenmelerine ve satın almaya istekli hale gelmelerine çalışan kişidir....

Detaylar

106

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, saç şekillendirme, cilt bakımı, kozmetik, manikür / pedikür ve kalıcı veya kalıcı olmayan epilasyon dahil olmak üzere güzellik...

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
Önlisans Programı - TYT

Her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar sistemleri ve ekipmanlarının kullanımı konusunda çalışan kişidir. ...

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar sistemleri ve ekipmanlarının kullanımı konusunda çalışan kişidir. ...

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir....

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir....

Sağlık Turizmi İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Sağlıklarını korumak, tedavi olmak, rehabilite edici ve geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları yerden başka bir yere seyahat eden bireylere(sağlık tu...

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
Önlisans Programı - TYT

---

Sahne ve Dekor Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

---

Seracılık
Önlisans Programı - TYT

Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir....

Seramik ve Cam Tasarımı
Önlisans Programı - TYT

Cam ve Seramik üretimi yapılan işyerlerinde ürünün hammadde aşamasından üretim aşamasına kadarki süreçte çalışan teknik ara elemandır...

Silah Sanayi Teknikerliği
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektörde; savunma sanayi kapsamında üretilecek olan sistem ya da ürünlerin üretim, malzeme, tasarım, bakım ve onarım teknik rapor ve proje hazırlama...

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Önlisans Programı - TYT

Uçak yolcusunun havaalanına girmesiyle uçağa binmesi ve uçaktan indikten sonra havaalanını terk edene kadarki zaman içerisinde yolcunun bagaj, biletleme, pasapor...

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

---

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

---

Detaylar

118

Sondaj Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Sosyal Güvenlik
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında ...

Sosyal Güvenlik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında ...

Detaylar

107

Sosyal Hizmetler
Önlisans Programı - TYT

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve...

Detaylar

105

Sosyal Hizmetler (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve...

Detaylar

264

Spor Yönetimi
Önlisans Programı - TYT

Spor alanında rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla birlikte, kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurum ve...

Detaylar

147

Su Altı Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Tüplü ve tüpsüz dalış malzemelerini giyerek sualtındaki tüm iş ve hizmetleri yapan kişidir....

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Detaylar

100

Sulama Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kamuya ve özel sektöre ait kuruluşların yeşil alan düzenlemelerine, fidanlık ve seralara otomatik sulama projeleri yapan ve uygulayan kişidir....

Süt ve Besi Hayvancılığı
Önlisans Programı - TYT

Küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi vb.) yetiştirip bu hayvanlardan kaliteli ve verimli süt, et, yapağı vb. üretmek için gerekli bilgi ve ...

Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Süt fabrikaları ve mandıralarda sütten yağ, yoğurt, ayran, peynir, dondurma, süt tozu gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi, korunması ve pazarlamasında çalış...

Şarap Üretim Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışan kişidir....

Tahribatsız Muayene
Önlisans Programı - TYT

Tahribatsız muayene yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden, malzemelerin içyapısının ve malzeme yüzeyinin, gerekli materyal ve metotlar...

Detaylar

110

Tapu ve Kadastro
Önlisans Programı - TYT

Taşınmazlara ilişkin kadastro, harita, imar planı vb. sınırlandırma çalışmalarından o taşınmazların üzerindeki hakların tesisi ve taşınmazlara ilişkin olarak yap...

Tarım Makineleri
Önlisans Programı - TYT

...

Detaylar

100

Tarımsal İşletmecilik
Önlisans Programı - TYT

Tarım işletmelerinde günümüz koşullarına göre, işletme ve pazarlama olanaklarını bilen ve bu doğrultuda verimliliğin arttırılması için çalışan kişidir....

Detaylar

105

Tarla Bitkileri (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Tarımsal faaliyetlerin, bitkisel üretim kısmında yer alan insan ve hayvan beslenmesinde istifade edilen tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, ...

Tekstil Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Tekstil ve Halı Makineleri
Önlisans Programı - TYT

---

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Önlisans Programı - TYT

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine su...

Detaylar

103

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine su...

Detaylar

223

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Hastanın muayenesi sonucunda hekimler tarafından istenen tetkik ile radyolojik görüntülüme yöntemlerini kullanarak hastanın vücudunun belirli kısımlarının görünt...

Detaylar

115

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Önlisans Programı - TYT

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir....

Detaylar

135

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Önlisans Programı - TYT

---

Detaylar

105

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Önlisans Programı - TYT

Süs Bitkileri, Gıda, boya ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alın...

Detaylar

116

Tohumculuk Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Turist Rehberliği
Önlisans Programı - TYT

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye'nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bi...

Turist Rehberliği (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye'nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bi...

Turizm Animasyonu
Önlisans Programı - TYT

---

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir....

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişidir....

Detaylar

159

Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanı...

Uçak Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

---

Uçuş Harekat Yöneticiliği
Önlisans Programı - TYT

---

Detaylar

160

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Önlisans Programı - TYT

İnşaat Mühendisinin denetiminde karayolu, demiryolu, havayolu, liman, tünel, metro (raylı taşıma yolu) gibi yapıların projeye ve şartnameye uygun olarak yapılmas...

Detaylar

105

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Başta buğday olmak üzere tahılların ve taneli ürünlerin (baklagiller) öğütülmesi, unun depolanması, pazarlanması işleri ve unlu mamullerin üretimi, saklanması ve...

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
Önlisans Programı - TYT

---

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik
Önlisans Programı - TYT

---

Uygulamalı Rusça Çevirmenlik
Önlisans Programı - TYT

---

Üretimde Kalite Kontrol
Önlisans Programı - TYT

---

Web Tasarımı ve Kodlama
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumuyla birlikte, web sitesi tasarımını yapan, gözlemleyen, bunların güvenirliğini ve kullanılabilirliğini de...

Web Tasarımı ve Kodlama (UÖ)
Önlisans Programı - TYT

Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumuyla birlikte, web sitesi tasarımını yapan, gözlemleyen, bunların güvenirliğini ve kullanılabilirliğini de...

Yağ Endüstrisi
Önlisans Programı - TYT

Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev yapan kişidir....

Yapı Denetimi
Önlisans Programı - TYT

Yapı Denetimi Teknikeri, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan kişidir....

Yapı Ressamlığı
Önlisans Programı - TYT

---

Yapı Ressamlığı (Engelli)
Önlisans Programı - TYT

---

Yapı Tesisat Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Binalarda atık su, temiz su, yangın tesisatı ve doğalgaz tesisatını kuran ve bu tesisatların arıza ve bakımlarını üstlenen, yenilenebilir enerji sistemlerinin te...

Detaylar

114

Yapı Yalıtım Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarrruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın...

Yaşlı Bakımı
Önlisans Programı - TYT

Yaşlıların bakımı için gerekli iletişim, temel sağlık, vücut mekaniği konusunda bilgisi olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilme...

Yat Kaptanlığı
Önlisans Programı - TYT

Özel ve ticari yatları ve tekneleri sevk ve idare eden, yolcular ve teknenin tüm sorumluluklarını taşıyan, seyrüsefer hazırlıklarını yapan; yolcu alma, limana ya...

Detaylar

121

Yerel Yönetimler (Önlisans)
Önlisans Programı - TYT

Yerel yönetimler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. ...

Detaylar

120

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Önlisans Programı - TYT

Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciy...

Detaylar

105