Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Biyoteknoloji / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir barçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına “Biyoteknoloji“ denmektedir. Biyoteknoloji Programının amacı; bu alanlarda biyoteknolojik araştırmalar yapmak; yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın eğitim süresi dört yıldır. Lisans eğitimi süresince programda; Termodinamik, Olasılık ve İstatistik, Ekonomi, Mikrobiyoloji, Algoritmalar ve Bilgisayar Programlama, Hücre Biyolojisi, Klasik ve Moleküler Genetik, Klasik ve Moleküler Genetik Laboratuvarı, Biyokimya, Hücre ve Organizma Fizyoloji, Genetik Mühendisliği Teknikleri, Deneysel Biyo mühendislik Laboratuvarı, Hücre ve Doku Kültürü gibi dersler verilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Biyoteknoloji okumak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, fen bilimlerine özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel meraka ve araştırmacı yeteneğe sahip, tasarım yapabilen ve tasarladığını uygulayabilen, ayrıntıları görebilen, kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Biyoteknoloji Programı mezunları, akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal vb.), klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile uluslararası araştırma merkezleri ve laboratuvarları çalışma alanlarından bazılarıdır. ıvf klinikleri, tüp bebek merkezleri ve uluslararası biyoteknoloji ve biyomedikal şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde Biyoteknoloji uzmanlarına talep günden güne artmaktadır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 6 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 6 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 217 - - -
Yerleşen 72 - - -
Boş Kalan 145 - - -
Doluluk Oranı % 33.18 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 217 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 222,917 - - -
En Yüksek Sırası 382.413 - - -
Ortalama Puanı 199,653 - - -
Ortalama Sırası 388.846 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -