Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Biyomedikal Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Biyomedikal Mühendisliği Programı; sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresinin ilk yılında fen bilimleri, sağlık bilimleri ve temel bilgisayar derslerini görürler. İkinci ve üçüncü yıllarda elektronik, ileri bilgisayar ve temel biyomedikal dersleri, son yıl ise ileri düzeyde biyomedikal uzmanlık dersleri okutulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Biyomedikal Mühendisi olmak isteyenlerin; üstün bir akademik yeteneğe, şekil ilişkilerini görebilme becerisine sahip, fen bilimlerine ilgi duyan, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, ayrıntıları görebilen, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Biyomedikal Mühendisi" diploması verilir. Biyomedikal Mühendisler; devlet hastanelerinde, özel hastanelerde biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme işlemlerini yürütürler, sistemlerin verimli kullanılmasını sağlarlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Biyomedikal Mühendisliği, elektronik mühendisliğinin bir dalıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Biyomedikal mühendisler, kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi gibi tıbbi cihazların tasarımı ve üretilmesi, hastaların durumunu ameliyat ve yoğun bakım sırasında izleyecek elektronik ve bilgisayar sistemlerinin tasarlanması ve kurulması, kan analizi için gereken sensörlerin tasarlanması ve yapılması, klinik çalışmalarda alınacak kararlara destek sağlayacak uzman sistemler ve yapay zekâ sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, ultrason, manyetik rezonans, röntgen anjiyo vb. tıbbi görüntüleme sistemlerini tasarlanması ve yapılması, dolaşım, sindirim, solunum, sinir vb. fizyolojik sistemlerin sayısal olarak incelenmesi için matematik ve bilgisayar modelleri gerçekleştirilmesi, çeşitli tedavilerde kullanılacak yeni biyo malzemeler tasarlanması ve malzemelerinin kullanılabilirliğinin test edilmesi, yaralanma, incinme vb. tedavileri incelemek için bilgisayar modelleri geliştirilmesi ve kullanılması alanlarında çalışma şansına sahiptirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 17 13 3 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 18 25 3 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 878 316 26 -
Yerleşen 559 273 2 -
Boş Kalan 319 43 24 -
Doluluk Oranı % 63.67 % 86.39 % 7.69 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 837 41 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 100 - 201 - 15
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 26 - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺28.598,24 - ₺73.300,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 247,850 -
En Düşük Sırası 299.982 299.982 299.982 -
En Yüksek Puanı 363,880 416,757 247,850 -
En Yüksek Sırası 76.869 30.679 299.982 -
Ortalama Puanı 267,783 303,767 247,850 -
Ortalama Sırası 253.280 184.501 299.982 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺84.500,00 ₺0,00 -
Ortalama Ücreti - ₺17.303,30 ₺0,00 -