Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Coğrafi Bilgi Sistemleri / Önlisans Programı / TYT

Program Tanımı ve Amacı

Yeryüzüne ait her türlü verinin, mekân ile ilişkileri kurularak bilgisayar ortamına aktarılması ve bu verilerin kullanılan özel programlar vasıtasıyla depolanması, sınıflandırılması, birbiri ile karşılaştırılması, analiz edilmesi, güncellenmesi ve istenilen şekilde harita, grafik ve tablo olarak görsel hale getirilmesi işlemlerini yapan kişidir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Eğitim süresi 2 yıldır. Kültür derslerinin yanında ağırlık olarak mesleki dersler okutulmaktadır

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Coğrafi Bilgi Sistemleri meslek elemanı olmak isteyenlerin; - Görsel algılama yeteneği gelişmiş, - Renk algısı iyi, - Matematiksel kavramlarla düşünebilen, sayılarla işlem yapabilen ve problem çözebilen, - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, - El göz koordinasyonu iyi olan, - Coğrafi bilimler, Doğa bilimleri ve Yer bilimlerine ilgisi olan, - Derinliğine araştırma ilgisi olan, - Dikkatli, sabırlı, stres altında çalışabilen, - Proje ve ekip çalışmalarına yatkın, - Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen, - Bilgisayar teknolojileri ve yazılım konularına ilgili - Yabancı dil ilgisi olan, kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Coğrafi Bilgi Sistemleri meslek elemanı; veri ve bilgilerin toplanması aşamasında sahada (arazide), veri ve bilgilerin analiz, değerlendirme ve görselleştirilmesi aşamasında büro ortamında çalışır. Sahada çalışırken iklim (sıcak, soğuk gibi) ve çevre (gürültü gibi) koşullarından etkilenir. Büro ortamında ise uzun süre bilgisayar başında oturarak çalışırlar. İşin durumuna göre gece çalışması ve şehir içi-dışı çalışma söz konusu olabilir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 9 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 10 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 393 - - -
Yerleşen 238 - - -
Boş Kalan 155 - - -
Doluluk Oranı % 60.56 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 341 52 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 165,000 - - -
En Düşük Sırası 1.627.539 - - -
En Yüksek Puanı 219,503 - - -
En Yüksek Sırası 1.170.045 - - -
Ortalama Puanı 179,384 - - -
Ortalama Sırası 1.550.275 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -