Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Yazılım Mühendisliği (MTOK) / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Yazılım Mühendisliği Programı; bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı, yöntem, araç, teknik ve metodolojilerin geliştirilmesi konularında mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yazılım Mühendisleri, yazılım sistemlerinin geliştirilmesi için mühendislik kavramlarını, tekniklerini ve metotlarını uygularlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Yazılım Mühendisliği Programında okutulan dersler; Matematik, Fizik, Mekanik ve Dinamik, Genel Kimya, İleri Programlama, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Genel Matematik, Elektromanyetik ve Optik, Yazılım Mühendisliği, Sosyal Bilimin İlkeleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Yapıları ve Algoritmalar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Yazılım Mühendisi olmak isteyenlerin; takım çalışması yapabilen, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme yeteneği olan, dikkatli, sabırlı, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kişiler olmaları gerekir. Günümüzde birçok mühendis, yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadırlar. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Yazılım mühendisleri bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere pek çok sektörde çalışabilmektedirler. Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç da duyulmadığından, yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişle ilgili tecrübe sahibi olurlar.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 4 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 6 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 97 - - -
Yerleşen 97 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 65 32 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 248,147 - - -
En Düşük Sırası 298.859 - - -
En Yüksek Puanı 269,424 - - -
En Yüksek Sırası 231.484 - - -
Ortalama Puanı 256,848 - - -
Ortalama Sırası 269.946 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -