Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Uluslararası Ticaret ve Lojistik / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Bu program; uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Program, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Ekonomik ve sosyal yaşamda lojistiğin oynadığı kilit rol dikkate alınarak planlanan program, tedarik, yükleme, taşıma, ulaşım, haberleşme, satış gibi farklı konuları kapsamaktadır. Tedarik zinciri yönetimi kapsamında ele alınan lojistik yönetimi, uluslar arası düzeyde mal, hizmet ve bilgi akışının en etkin bir biçimde başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesini sağlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Bu bölüm temel yönetim becerilerinin yanı sıra uzmanlaşmayı sağlayacak teknik dersleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bölüm mesleğin ve çağın gerekliliklerini sağlayacak şekilde Ulaşım, lojistik yönetimi, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, üretim ve işlemler yönetimi, uluslararası lojistik başta olmak üzere birçok ana ve seçmeli derslerle desteklenmiştir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, ticarete karşı ilgili ve insanlar ile iyi iletişim kurabilen, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ve ticarete ilgili, güncel olayları takip eden, düzenli ve dikkatli, yabancı dil öğrenmeye yatkın, seyahat etmekten hoşlanan kişiler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Program mezunları; kamu ve özel sektöre ait dış ilişkiler ve dış ticaret birimlerinde uzman olarak, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren taşımacılık şirketlerinde yönetici olarak iş bulabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. Mezunlar, yurtiçi taşımacılık yapan işletmelerde de çalışabilirler. Muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerde görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 28 9 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 34 23 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1807 365 - -
Yerleşen 1058 173 - -
Boş Kalan 749 192 - -
Doluluk Oranı % 58.55 % 47.40 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 1528 279 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 80 - 279 - 6
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺23.161,71 - ₺38.340,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 - -
En Yüksek Puanı 274,791 307,476 - -
En Yüksek Sırası 243.353 130.724 - -
Ortalama Puanı 210,847 234,885 - -
Ortalama Sırası 537.934 423.358 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺42.120,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺13.404,22 - -