Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Bilgisayar Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Bilgisayar Mühendisliği Programı; bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularında eğitim verir, araştırmalar yapar. Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bilgisayar mühendislerini yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresinin ilk iki yılda, ağırlıklı olarak, temel mühendislik ve temel bilgisayar mühendisliği dersleri yer almaktadır. Sonraki iki yılda ise, zorunlu olarak bilgisayar mühendisliği ile ilgili alınması gereken dersler dışında, öğrencilerin yazılım veya donanım konularına veya bilgisayar mühendisliğinin değişik alanlarına yönlenebilmelerini sağlamak amacı ile teknik seçmeli dersler konulmuştur. Programda okutulan dersler; Bilgisayar Donanım Yapısı, Programlama Dilleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Sayısal Çözümleme, Veri Tabanı Sistemleri, Mantıksal Tasarım, Mikroişlemciler, Veri İletişim, Sistem Çözümleme, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi meslek derslerinden oluşur. Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bilgisayar Mühendisi olmak isteyenlerin; üstün bir akademik yeteneğe, sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, dikkatli, sabırlı, kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kimseler olmaları gerekir. Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" unvanı verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar gerek yurt içinde gerek de yurt dışında geniş iş olanaklarına sahiptirler. Bilgi işlem merkezleri, yazılım ve donanım geliştirme şirketleri, yazılım ve donanım destek birimleri, bilgisayar ağları kurulum ve destek birimleri, bilgisayar ve ağ güvenliği birimleri, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde ve enstitülerde akademik kariyer, araştırma enstitüsü ve kuruluşları, gömülü sistem geliştirme ortamları, telekomünikasyon yazılımları geliştiren kurumlar, otomasyon yazılımları geliştiren kurumlar, çoğul ortam çalışmaları, yazılım mühendisliği uygulamaları, yapay zekâ çalışmaları, robotik çalışmalar yapan şirketlerde iş bulabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 95 52 11 1
Öğrenci Alan Program Sayısı 124 124 25 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 8700 3201 269 5
Yerleşen 8665 3084 238 2
Boş Kalan 35 117 31 3
Doluluk Oranı % 99.60 % 96.34 % 88.48 % 40.00

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 7299 1401 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 588 - 1828 423 362
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 92 - 115 - 62
Yabancı Üviversiteler 5 - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺30.601,46 ₺36.499,31 ₺69.367,14
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺18.141,53 - ₺38.491,40
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 247,850 247,850
En Düşük Sırası 299.982 299.982 299.982 299.982
En Yüksek Puanı 521,307 525,614 416,352 247,850
En Yüksek Sırası 327 221 30.980 299.982
Ortalama Puanı 338,292 353,391 284,736 247,850
Ortalama Sırası 130.224 113.875 220.094 299.982

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 ₺0,00
Maksimum Ücreti - ₺136.500,00 ₺45.100,00 ₺0,00
Ortalama Ücreti - ₺21.538,72 ₺13.503,57 ₺0,00