Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tıp Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Tıp Mühendisliği, tıp sektöründe kullanılan malzeme, cihaz, yapay organ, sistem ve teknolojilerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile ilgilenen multidisipliner bir çalışmadır. Tıp Mühendisliği, tıp, biyoloji, fizik, kimya ve mekanik, elektrik ve bilişim dahil olmak üzere birçok mühendislik alanı ile birlikte çalışan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Tıp Mühendisliğinin amacı, sağlık sektörünün karşılaştığı sorunlar için tanı, tedavi ve araştırmada kullanılan araçların ve biyomalzemelerin geliştirilmesi, üretimi ve verimli kullanımına odaklanmaktır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresinin ilk yılında fen bilimleri, sağlık bilimleri ve temel bilgisayar dersleri görülür. İkinci ve üçüncü yıllarda elektronik, ileri bilgisayar ve temel biyomedikal dersleri, son yıl ise ileri düzeyde biyomedikal uzmanlık dersleri okutulur. Bunlar arasında İnsan Anatomisi, Biyomedikal, Tıbbı Terminoloji, İnsan Fizyolojisi, Biyokimya ve Cihazları, Cihaz ve Ölçüm, Tıbbı Biyotik, Genetik, Klinik Mühendisliği, Tıp Mühendisliği, Tıbbi Biyoloji, Bio Materyaller, Tıbbi Cihaz ve Sistem Tasarımı ve Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri gibi dersler yer almaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Tıp Mühendisi olmak isteyenlerin; üstün bir akademik yeteneğe, şekil ilişkilerini görebilme becerisine sahip, fen bilimlerine ilgi duyan, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, ayrıntıları görebilen, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Tıp Mühendisi" diploması verilir. Tıp Mühendisleri; devlet hastanelerinde, özel hastanelerde biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme işlemlerini yürütürler, sistemlerin verimli kullanılmasını sağlarlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Tıp mühendisleri, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılacak yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Tıp Mühendisliği, teorik ve uygulamalı mühendislik bilimleri ile sağlık ve yaşam arasında bir köprü sağlar. Tıp Mühendisliği, genel anlamda yeni bir bölüm olduğu için mezunları istihdam konusunda oldukça avantajlıdır. Tıp Mühendisleri; Vücut İmplantları Üretim Tesislerinde, Tıbbi Görüntüleme Cihazları Üreten Firmalarda, Diyaliz Makineleri Üretim Tesislerinde, Kalp Pili ve Elektrod Üreten Firmalarda, Radyodiagnostik ve Radyoterapi Sistemleri Üreten Firmalarda, İlaç Şirketlerinde, Özel ve Devlet Hastanelerinde istihdam olanakları yakalayabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 16 36 - -
Yerleşen 16 36 - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 % 100.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 16 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 5 - 31 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺37.500,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 283,082 250,162 - -
En Düşük Sırası 198.107 291.529 - -
En Yüksek Puanı 283,082 396,856 - -
En Yüksek Sırası 198.107 46.191 - -
Ortalama Puanı 283,082 323,509 - -
Ortalama Sırası 198.107 168.860 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺37.500,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺18.750,00 - -