Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Bilgi ve Belge Yönetimi / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Bilgi ve Belge Yönetimi Programı; bilgi veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Bu insan gücünün kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin tümünü kapsamına alan, bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve yoğun olarak kullanabilecek ve bu kullanımın yol ve yöntemlerini kullanıcılara öğretebilecek, ayrıca bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarına iş ve yönetim yaklaşımlarıyla girebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Osmanlıca, Meslek İngilizcesi, Bilgi Merkezlerinden Yararlanma, Bilginin Organizasyonu, Derme Geliştirme, İstatistik, Elektronik Ortamda Kataloglama, Bilgi Ekonomisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enformetri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazı Türleri ve Transkripsiyon, Sınıflama Sistemleri, Dizinleme Teknikleri, Kütüphane Otomasyonu, Halkla İlişkiler, Bilgi Erişim, Web Tasarım, Bilgi Pazarlaması derslerinden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bilgi ve Belge Yönetimi okumak isteyenlerin; entelektüel anlamda okur - yazar, iletişim ve bilgi teknolojisi ürünlerini amaca yönelik, doğru ve yerinde kullanma bilgi ve becerisine sahip, sistematik düşünme yetenek ve kapasitesi olan, dikkatli, sabırlı, disiplinli, düzenli, öğretme yeteneği olan bireyler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, birçok kütüphane, dokümantasyon ve bilgi merkezleri ile arşivlerde; Kültür Bakanlığı bünyesindeki halk kütüphanelerinde, her türlü kamu ve özel kurumun dokümantasyon merkezlerinde, özel kurum ve devlet arşivlerinde, okul ve çocuk kütüphanelerinde, araştırma kütüphanelerinde, özel kütüphanelerde görev almaktadırlar.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 12 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 13 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 759 40 - -
Yerleşen 460 7 - -
Boş Kalan 299 33 - -
Doluluk Oranı % 60.61 % 17.50 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 728 31 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 6 - 34 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺17.280,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 - -
En Yüksek Puanı 256,962 229,324 - -
En Yüksek Sırası 336.729 535.353 - -
Ortalama Puanı 216,645 212,162 - -
Ortalama Sırası 520.418 561.516 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺17.280,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺8.640,00 - -