Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (YO) / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Tarım İşletmeciliği Programının amacı, tarım ekonomisi, işletme, sosyal bilimler ve genel bahçe bitkileri bölümlerinin teorik ve pratik bilgilerini birleştiren, pazarlama ve dağıtım, uluslararası işletmecilik, risk yönetimi ve finans pazarları, doğal kaynaklar, tarım politikaları gibi konularda yetişmiş uzman elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Dört yıl sürecek olan eğitim boyunca öğrencilerin başarılı birer tarım işletmecisi olabilmelerine yönelik dersler verilmektedir. Bölümün uyguladığı ders metotları tarım yönetimi hakkındaki yeni ve uluslararası bilgileri verecek şekildedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Mezun olan öğrenciler temel bilimler, genel bahçe bitkileri bilimleri gibi dersler yanında onları günümüzün değişken pazar isteklerini takip etmek için gerekli tarım ekonomisi ve tarım politikalarıyla ilgili dersleri de vermektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar, tarım sektörünün ve tarıma dayalı sanayinin tüm alanlarında çalışabilmektedirler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Tarım Kredi ve Tarım Satış ve Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca, zirai ilaç ve tohumluk pazarlama hizmetlerinde 3 yıl çalıştıktan sonra zirai ilaç bayii açabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 15 - -
Yerleşen - 7 - -
Boş Kalan - 8 - -
Doluluk Oranı - % 46.67 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 5 - 10 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺21.600,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 587.678 - -
En Yüksek Puanı - 280,300 - -
En Yüksek Sırası - 220.119 - -
Ortalama Puanı - 237,650 - -
Ortalama Sırası - 403.899 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺21.600,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺10.800,00 - -