Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Tarım Ekonomisi / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Tarım Ekonomisi Programı genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölüm öğretiminin genel amacı; tarımsal faaliyetin teknik yönleri ve diğer tarımsal bilim dallarının ortaya koydukları sonuçların ekonomik prensipler uyarınca nerede, ne zaman ve nasıl uygulanabileceğini belirtmektir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Bölümü, teknik konuların yanı sıra sosyal nitelikli konulara da yer verdiğinden öğrencilerini daha fazla düşünmeye, konuşmaya, fikir üretmeye, yaratıcılık ve liderlik vasıflarını geliştirmeye yönelik olarak katılımcılık ilkesi doğrultusunda aktif eğitim sunmaktadır. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Mezunlara, “Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Çevre Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Prodüktivite Merkezi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çeşitli kamu ve özel sektör bankaları, Özel kesime ait yerli ve yabancı agro-endüstri işletmeleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Köy Kalkınma Kooperatif ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri, Ticaret Odaları, Borsalar, Sanayi Odaları, ihracatçı Birlikleri bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca, mezunların bir kısmı, kendilerine ya da başkalarına ait tarım işletmelerinde çalışmaktadır. Bazı tarım ekonomistleri ise proje büroları kurmuşlardır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren tarım, gıda, kırsal kalkınma, çevre ile ilgili uluslar arası kuruluşlarda çalışma olanağı bulunmaktadır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 22 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 22 1 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 824 15 - -
Yerleşen 789 15 - -
Boş Kalan 35 - - -
Doluluk Oranı % 95.75 % 100.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 824 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 15 - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 216,627 - -
En Düşük Sırası 587.678 576.775 - -
En Yüksek Puanı 256,844 216,627 - -
En Yüksek Sırası 337.459 576.775 - -
Ortalama Puanı 228,837 216,627 - -
Ortalama Sırası 507.744 576.775 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺0,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺0,00 - -