Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı; uluslararası ilişkiler alanında uzman yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tarihini ve günümüze kadar geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünce Tarihi, Siyasal İktisadın Temelleri, Türk Anayasa Hukuku, Çağdaş Siyasal İdeolojiler, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Siyaset Biliminde Araştırma Metotları, Siyasal Kurumlar ve Siyasi Kültür, Diplomasi Tarihi, Dış Politika, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programında okumak isteyenlerin; okumayı ve araştırmayı seven, siyasal ve toplumsal konulara ilgi duyan, insan ilişkilerinde başarılı, en az bir dil öğrenmeye istekli, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu ve özel sektörde, Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler, medya ve uluslararası bankalarda kariyer yapma imkânı bulabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 19 29 2 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 27 69 4 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 1658 1299 40 -
Yerleşen 1125 745 8 -
Boş Kalan 533 554 32 -
Doluluk Oranı % 67.85 % 57.35 % 20.00 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 1514 144 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 278 - 960 - 61
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 15 - 20 - 5
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺24.703,39 - ₺58.416,67
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺22.550,00 - ₺45.100,00
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 587.678 -
En Yüksek Puanı 446,818 404,956 292,690 -
En Yüksek Sırası 1.137 6.903 174.280 -
Ortalama Puanı 252,191 250,797 219,423 -
Ortalama Sırası 388.853 375.775 484.329 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺81.200,00 ₺45.100,00 -
Ortalama Ücreti - ₺15.820,31 ₺16.912,50 -