Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, tarifelerin belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının belirlenmesi ve bunların finansal raporlarının hazırlamasını öğretmeyi ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın, dört yıllık eğitimi süresince öğrencilerini, uzmanlaşmalarını sağlayacak bir ders programı ile buluşturur. Bu program; Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Hukuk, İktisat, Risk Kuramı, Risk Analizi, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, Finans Matematiği, Aktüerya Yazılımlar, Aktüerya Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat Sigortacılığı, Vergi Analizi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta Sözleşmeleri, Emeklilikte Sosyal Güvenlik Teorisi, Vergi Mevzuatı gibi derslerden oluşur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Programda okumak isteyenler; analitik düşünme gücüne sahip, matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgilenen, girişimci, ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olmalıdır. Mezunlara "Sigortacı - Aktüer" unvanı verilir. Aktüerlerin başlıca görevi, sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer; yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar, sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir, bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini ve tarifelerini belirler.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Öğrenciler mezun olduktan sonra sigorta şirketleri, finans kurumları, fon yönetim şirketleri, devlet kurumları ve üniversitelerde uzman statüsünde çalışma olanakları bulabilmektedir. Ayrıca Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta şirketlerinde, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi finansal hizmet sektörü ile özel sosyal güvenlik kurumlarında çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında da görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesine paralel olarak bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 41 - - -
Yerleşen - - - -
Boş Kalan 41 - - -
Doluluk Oranı - - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 41 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 587.678 - - -
En Yüksek Puanı 195,000 - - -
En Yüksek Sırası 587.678 - - -
Ortalama Puanı 195,000 - - -
Ortalama Sırası 587.678 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -