Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Sağlık Yönetimi / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Sağlık Yönetimi Programı; çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Sağlık Yönetimi Programında öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Genel İşletme, Muhasebe (Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi), Hukuk (Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku), Ekonomi (Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi), Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Davranış Bilimleri, Yönetim Bilimi, Beslenme, Biyoistatistik, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Halkla İlişkiler gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin; matematik, ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu alanda başarılı, analitik düşünme, problem çözme, başkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri gelişmiş, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı anlayışlı, hoşgörülü bireyler olmaları gerekir. Sağlık Yönetimi Programını bitirenlere "Sağlık Yöneticisi" unvanı verilir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Sağlık Yöneticisi; hastanedeki çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Sağlık Yöneticisi; sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar. Sağlık Yöneticileri; kamu ve üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, kamu sigorta kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Ülkemizde sağlık sektörü her zaman ihtiyaç hissedilen bir sektördür. Son zamanlarda giderek artan özel teşebbüs bölüm mezunlarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 57 16 3 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 73 35 3 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 4689 582 23 -
Yerleşen 2544 184 1 -
Boş Kalan 2145 398 22 -
Doluluk Oranı % 54.25 % 31.62 % 4.35 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 3771 918 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 96 - 482 - 4
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 23 - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺20.633,92 - ₺40.000,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 587.678 -
En Yüksek Puanı 272,623 315,067 195,000 -
En Yüksek Sırası 253.353 111.742 587.678 -
Ortalama Puanı 211,483 225,467 195,000 -
Ortalama Sırası 538.772 472.626 587.678 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺40.000,00 ₺0,00 -
Ortalama Ücreti - ₺11.165,04 ₺0,00 -