Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Orman Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Orman Mühendisliği Programı; bilimsel bir anlayışla ormanın sistematik olarak değerlendirilmesine, genetik ıslah ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve doğal veya yapay yollarla gençleştirilmesine işletilmesine ve korunmasına ilişkin konularda eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri vermektedir. Program; yurt ormanlarını koruyacak ve işletecek, orman varlığını artıracak, erozyon önleme çalışmaları yapacak, orman ürün ve hizmetlerinde toplumun yararlanmasının sağlayacak, Milli Parkların yönetimi ve işletilmesini sağlayacak, ormanların envanteri ve planlaması konusunda bilgi ve beceri kazanmış mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Orman Mühendisliği Programının öğretim süresi dört yıldır. Program, ilk iki yıl başta biyoloji özellikle botanik olmak üzere genellikle kimya, matematik gibi temel bilim derslerinden oluşur. Mesleğe yönelik dersler ise, daha çok son iki yılda toplanmıştır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğrenciler stajlarını fakültedeki uygulama alanlarında ve kamuya veya özel sektöre bağlı işletmelerde yaparlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Orman Mühendisliği Programını bitirenlere, "Orman Mühendisi" unvanı verilir. Orman Mühendisi; orman alanlarını saptar, haritalarını hazırlar, yeni orman yetiştirilecek araziyi belirler, ağaçlandırma yapar, kesilecek ağaçların belirlenmesi, programlı ağaç kesimi, ağaçlardaki zararlı hayvanlarla ve orman yangınları ile savaşım için gerekli planları hazırlar ve uygular.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Orman Mühendisleri genelde devlet kurumlarında istihdam edilir ancak özel sektörde de iş bulabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 12 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 12 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 502 - - -
Yerleşen 456 - - -
Boş Kalan 46 - - -
Doluluk Oranı % 90.84 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 502 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 390.132 - - -
En Yüksek Puanı 241,337 - - -
En Yüksek Sırası 325.027 - - -
Ortalama Puanı 222,061 - - -
Ortalama Sırası 365.977 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -