Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Organik Tarım İşletmeciliği / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Organik Tarım İşletmeciliği, zararlı organizmalar için habitatı bozmak için toprakta biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine ve toprak verimliliğinin amaçlı bakım ve ikmali hakkında eğitim veren akademik bir disiplindir. Organik tarım, doğal, sentetik olmayan, girdi kullanımına dayalı bir tarım şeklidir. Biyolojik döngüleri ve toprak biyolojik aktivitesini destekleyen ve geliştiren ekolojik bir üretim yönetim sistemidir. Toprak florasını ve faunasını geliştirmek için yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilen materyaller, mikroorganizmalar ve bitkiler ile hayvanları kullanarak gıda üretiminde ilkeleri güçlü bir şekilde takip ederler.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Organik Tarım İşletmeciliği 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Organik Tarım İşletmeciliği üzerine eğitim almayı amaçlayan ve bu bölüme tercih listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler; Organik Tarım, Toprak Bilgisi, İşletme Bilimi, Temel Bilgi Teknolojileri, Ekoloji, Girişimcilik, Organik Tarımda Hayvancılık, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği, Genel Bahçe Bitkileri, Tarımsal Mekanizasyon, Organik Sebzecilik, Sürdürülebilir Toprak Yönetimi, Tarımsal Kredi ve Pazarlama, Organik Tarım Ürünlerinin Pazarlanması, Sulama Teknikleri, Organik Tarımda Meyvecilik ve benzeri birçok dersten 8 yarıyıl boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Organik Tarım İşletmeciliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Organik Tarım İşletmeciliği alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde genel akademik yeteneğe, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri görebilme ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme gücüne sahip kişiler olmaları gerekir. Ayrıca temel fen ve matematik bilim dallarına ilgili olması beklenir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Organik tarım uzmanları için iş olanakları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarım Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Seracılık İşletmeleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Fidan Yetiştiriciliği İşletmeleri ve Belediyeler başta olmak üzere birçok alanda bulunmaktadır. Bunların haricinde mezunlar diledikleri takdirde iş hayatlarına kendi kişisel işletmelerini kurarak da devam edebilirler, bu sayede hem üretim hem de satış gerçekleştirebilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 57 - - -
Yerleşen 11 - - -
Boş Kalan 46 - - -
Doluluk Oranı % 19.30 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 57 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 - - -
En Düşük Sırası 587.678 - - -
En Yüksek Puanı 195,000 - - -
En Yüksek Sırası 587.678 - - -
Ortalama Puanı 195,000 - - -
Ortalama Sırası 587.678 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -