Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Nanoteknoloji Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekte mühendislik uygulamasıdır. Adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Nano-mühendislik büyük ölçüde nanoteknoloji ile eşanlamlıdır, ancak alanın saf bilim yönlerinden ziyade mühendisliği vurgular. Bir nanoteknoloji mühendisi, bilimin en küçük, en şaşırtıcı parçalarında çalışan kişidir. Hücresel düzeyde bir şeyleri depolamaktan ve değiştirmekten yeni, küçük elektronik parçaları yaratmaya kadar, nanoteknoloji mühendisleri mahsulün kremasıdır, ayrıntılara akut bir dikkat ve işleri daha iyi hale getirmek için güçlü bir güce sahiptir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Nanoteknoloji Mühendisliği 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Nanoteknoloji Mühendisliği üzerine eğitim almayı amaçlayan ve bu bölüme listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler; Nanoteknolojiye Giriş, Nanomateryaller ve Karakteristik Özellikleri, Polimer Mekanikler ve Deformasyon, Nano Ölçekte Üretim ve Karakterizasyon Yöntemleri, Yapıştırıcı ve Dolgu Bilimi, Nano Elektronikler, Polimer Süreçleri, Nano Optik, Elektromanyetik Teorisi, Enzim Kinetiği ve Mekaniği, Biyoteknoloji, Quantum Mekaniği, Bilgisayarda Biyo ve Nano Teknoloji Modelleme ve benzeri birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Mezunlar “Nano-mühendis” unvanına sahip olurlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Nanoteknoloji Mühendisliği Programında okumak isteyenlerin mühendislik konularına ilgili, deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi olan, proje tabanlı çalışabilecek kimseler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Bir nanoteknoloji mühendisi, sağlık, bilim, teknoloji ve çevrenin yüzünü moleküler düzeyde değiştirebilecek yeni şeyler öğrenmeye çalışır. Kirleticileri test ederler, gıdalarımızı ve ilaçlarımızı zenginleştirmek için tozlar oluştururlar ve DNA'nın en küçük parçalarını incelerler. Vücuttaki hücreleri, proteinleri ve diğer kimyasalları bile manipüle edebilirler. Nanoteknoloji mühendisleri, tıp alanında çalışmayı, moleküler düzey kadar küçük bir ölçekte sorunları çözebilecek ve böylece tıbbın yüzünü sonsuza dek değiştirebilecek yeni araçlar oluşturarak da çalışabilirler. Biyo-sistemlerle ilgili olanlar, test ve manipülasyon için en küçük miktarlarda DNA veya diğer biyolojik fragmanları depolamanın yollarını oluşturacaktır. Mezunlar; Malzeme Üretim Tesisleri, Savunma Sanayii, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Beyaz Eşya Sektörü, Petrokimya Endüstrisi, Otomotiv Sektörü, Tıbbi Üretim ve Medikal ve Demir-Çelik Sektörü gibi alanlarda çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 21 - - -
Yerleşen 6 - - -
Boş Kalan 15 - - -
Doluluk Oranı % 28.57 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 21 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 - - -
En Düşük Sırası 299.982 - - -
En Yüksek Puanı 247,850 - - -
En Yüksek Sırası 299.982 - - -
Ortalama Puanı 247,850 - - -
Ortalama Sırası 299.982 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -