Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Muhasebe ve Finans Yönetimi / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı; şirketlerin geleceğe yönelik olarak gerekli plan ve projeleri yapmasında gerekli olan bilgi ve kaynakları sağlayan, konusunda uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Ekonomiye, Bilgisayar, İstatistik, İşletme Yönetimine Giriş, Borçlar Hukuku, Muhasebe, Ticaret Hukuku, Örgütsel Davranış, Pazarlama, İşletme, Medeni Hukuk, İhtisas Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Portföy Yönetimi, Yönetme Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Kamu Maliyesi gibi dersler verilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; sayısal konulara ilgisi olan, Türkiye de ve dünyada gündemi takip eden, ekonomik konulara ilgi duyan, insanlarla çalışmayı seven, idari ve mali işleri yaparken sıkılmayan, düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, iyi iletişim kurabilen, bireyler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

“Muhasebe uzmanı” unvanını kazanan Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı mezunları; kamu ve özel teşebbüsün muhasebe bölümlerinde, vergi dairelerinde, finans kurumlarında çalışırlar. Kendilerine ait muhasebe bürosu açtıkları gibi mali müşavir de olma imkânları vardır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 9 3 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 10 6 1 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 453 85 3 -
Yerleşen 62 24 - -
Boş Kalan 391 61 3 -
Doluluk Oranı % 13.69 % 28.24 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 412 41 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 19 - 66 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 3 - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺23.815,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 195,000 -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 587.678 -
En Yüksek Puanı 195,000 260,353 195,000 -
En Yüksek Sırası 587.678 316.837 587.678 -
Ortalama Puanı 195,000 224,699 195,000 -
Ortalama Sırası 587.678 470.828 587.678 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺27.600,00 ₺0,00 -
Ortalama Ücreti - ₺11.907,50 ₺0,00 -