Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Muhasebe ve Denetim / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Muhasebe ve denetim, kurumların muhasebe sistemlerini değerlendirerek, iç kontrolleri tasarlayıp izleyerek, örgütsel dolandırıcılık riskinin derecesini belirleyerek, olağandışı eğilimler için finansal verileri yorumlayarak ve sahtekarlık göstergelerini takip ederek sahtekarlığı tespit etmek ve caydırmaktan sorumlu olacak bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplindir. Bu bölüm iki ana başlıktan oluşur; Muhasebe, finansal işlemlerin izlenmesini, raporlanmasını ve analiz edilmesini içerir. Bireysel vergi beyannamelerinin hazırlanmasından çokuluslu şirketler için finansal tabloların hazırlanmasına kadar her şeyi kapsar ve muhasebe alanında temel bir disiplin olarak kabul edilir. İkinci olarak ise denetim, yasalara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadıklarını belirlemek için muhasebe ve finansal kayıtların ve finansal tabloların bağımsız bir incelemesidir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Muhasebe ve Denetim 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde eğitim almayı amaçlayan ve tercih listelerinde yer verecek olan aday öğrenciler; İş Dinamikleri, Mikroekonominin İlkeleri, Genel Matematik, Finansal Muhasebe, İş Hukuku, İşlemler Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Muhasebeciler için ŞirketLer Hukuku, Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol, İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri, Finansal Tablolar ve Analiz, Performans Ölçme Yöntemleri ve benzeri birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bunları başarı ile tamamlayan öğrenciler “Muhasebe ve Denetim Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin; sayısal konulara ilgisi olan, Türkiye de ve dünyada gündemi takip eden, ekonomik konulara ilgi duyan, insanlarla çalışmayı seven, idari ve mali işleri yaparken sıkılmayan, düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, iyi iletişim kurabilen, bireyler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Muhasebe ve Denetim mezunları için iş imkanları oldukça fazladır. Mezunlar kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşta muhasebe departmanlarında çalışabilecekleri gibi bu kurumlarda dış ve iç denetçi olarak görev alabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - 1 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı - 2 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - 12 - -
Yerleşen - 3 - -
Boş Kalan - 9 - -
Doluluk Oranı - % 25.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 2 - 10 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺26.905,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - 195,000 - -
En Düşük Sırası - 587.678 - -
En Yüksek Puanı - 330,966 - -
En Yüksek Sırası - 78.405 - -
Ortalama Puanı - 262,983 - -
Ortalama Sırası - 333.042 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺26.905,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺13.452,50 - -