Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

İslam İktisadı ve Finans / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

İslâm iktisadı ve finansı teorik ve pratik yönleriyle iktisadi faaliyetlerin Şer’î ilkeler çerçevesinde nasıl gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda aşırı finansallaşma, karşılıksız değer üretimi ve servetin adaletsiz dağılımı gibi sorunlara yol açan ve krizler üreten mevcut iktisadi sistemin aksine İslam İktisadı reel ekonomiye dayalı, refahın adilce paylaşıldığı, aşırı belirsizlik ve riskten uzak istikrarlı bir iktisadi yapı öngörmektedir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

İslam İktisadı ve Finans Bölümü, lisans öğrenimi süresince öğrencilere İslam iktisadının teorik arka planına, İslâm ticaret hukukunun kural ve ilkelerine ve İslami finans uygulamalarına yönelik derslerin yanında genel ekonomi ve finans derslerini de içeren dört yıllık bir müfredat sunar. Bu çerçevede İslâm Ticaret Hukuku, Kur’ân-ı Kerim ve İktisadi İlkeler, İslam İktisat Düşüncesi, İslam Ekonomisinin Temelleri, İslam İktisat Tarihi, İslami Finans ve Bankacılık, Sermaye Piyasaları, İslâmî Sigortacılık gibi derslerle alanı temel düzeyde öğrenirken; İktisada Giriş, Muhasebenin İlkeleri, İşletme Finansmanı, İstatistik, Ekonometri, İktisadi Büyüme ve Kalkınma gibi derslerle öğrencilerin iktisat teorisi ve güncel iktisadi meseleler hakkında bilgi sahibi olmaları da amaçlanmaktadır.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin; genel akademik yeteneğe sahip, sayısal düşünebilen, araştırma inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı seven, yaratıcı bireyler olmaları gerekir. Üniversitelerin bu bölümünden mezun olanlar işgücü piyasasında "İktisatçı" olarak görev alırlar. İslam iktisatçıları çalıştıkları kurumda üretilen malların pazarlanmasında çeşitli istatistiksel verilerin hazırlanması konusunda ve kurumun bünyesindeki birimler arasındaki ekonomik girdilerin ve çıktıların düzenlemesi konusunda alanın sunduğu kriterler çerçevesinde çalışırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

İslam İktisadı ve Finans bölümü mezunları, kamu sektörü ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Bu programdan mezun olacak öğrenciler ayrıca akademi dünyasının alanla ilgili kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler. İstihdam edilebilecekleri alanlardan bir diğeri ise özel sektördeki kurum ve kuruluşlardır. Ülkemizde farklı sektörlerde faaliyetlerini İslâmi ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan yerli ve uluslararası şirketlerde çalışabilecekleri gibi katılım bankaları, katılım sigortacılığı şirketleri, tasarrufa dayalı finansman şirketleri ve katılım portföy yönetim şirketlerinde istihdam imkanı bulabilirler. Ayrıca sektörle ilgili düzenlemelerin yürütüldüğü düzenleyici devlet kurumlar da potansiyel birer istihdam mahallidir. Son yıllarda kamu sektöründe İslam iktisadı ve finansına ilişkin artan atılımlar ve belirlenen hedefler doğrultusunda ilgili kamu kurumlarınında da istihdam imkanı bulabilirler. Bunların yanında, uluslararası İslam iktisadı ve finansı kuruluşlarında da istihdam edilebilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 1 2 - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 1 6 - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 41 70 - -
Yerleşen 20 28 - -
Boş Kalan 21 42 - -
Doluluk Oranı % 48.78 % 40.00 - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 41 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 35 - 35 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺23.220,00 - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 195,000 195,000 - -
En Düşük Sırası 587.678 587.678 - -
En Yüksek Puanı 195,000 277,538 - -
En Yüksek Sırası 587.678 231.604 - -
Ortalama Puanı 195,000 216,451 - -
Ortalama Sırası 587.678 504.463 - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 - -
Maksimum Ücreti - ₺24.300,00 - -
Ortalama Ücreti - ₺11.610,00 - -