Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Grafik / Lisans Programı / EA

Program Tanımı ve Amacı

Grafik Tasarımı Programının amacı; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Hedeflenen mezun profili iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, araştıran, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Eğitim süresince öğrenciler; Görsel Tasarıma Giriş, Görsel Algı, İletişim ve Çalışma Becerileri, Bilgisayarın Temelleri, Temel Desen Teknikleri, Fotoğraf Teknikleri, Görsel Kültür Tarihi, Sibernetik ve Görsel Dünyaya Giriş, Bilgisayar Destekli Resimleme, Çoklu Ortam (multi medya), Video Üretimi, Dünya ve sanat tasarımı gibi dersler alırlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Dünyadaki gelişmeler, iletişim teknolojisinin gelişmesi, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır. Bu gelişmeler tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha artırmıştır. Grafik Bölümü, hazırladığı çağdaş eğitim programı; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla öğrencilerini, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve internetin yoğun şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Tasarım Bölümü piyasa ile kurduğu yakın ilişki sayesinde, öğrencilerin gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelmesini sağlayıp, hayata aktarılabilecek kurum destekli projeler yapmasına ortam hazırlamaktadır. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışında bu alanda yetişmiş, kültürlü, teknolojiyi kullanabilen grafikerlere ihtiyaç son derece fazladır. Programdan mezun olanlar “Grafiker-Grafik tasarımcı” unvanı alırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Grafik tasarımcılık; reklamcılıktan, televizyon yayımcılığına, basından Internet tasarımcılığına kadar çok sayıda iş alanında talep edilen bir meslek olarak öne çıkmaktadır. Mezun olan öğrenciler; reklam ajanslarında, matbaalarda, TV’lere bağlı tanıtım ve tasarım birimlerinde, bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, bakanlıklarda grafiker ve sanat danışmanı olarak istihdam edilebilmektedir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 88 - - -
Yerleşen 88 - - -
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı % 100.00 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 88 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 227,553 - - -
En Düşük Sırası 545.644 - - -
En Yüksek Puanı 238,579 - - -
En Yüksek Sırası 464.920 - - -
Ortalama Puanı 233,066 - - -
Ortalama Sırası 505.282 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -