Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, gemilerde bulunan ana sevk sistemi ve yardımcı sistemlerin işletmeciliği ile ilgili özel bir mühendislik dalıdır. Program; öğrencilerine, makine mühendisliği öğretiminin ana konularını oluşturan dersler ve elektrik mühendisliği, kontrol mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği gibi alanlarda yetişmelerini sağlayıp denizde görev yapmanın gerektirdiği çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretimin ilk iki yılında temel fen dersleri yanında temel mühendislik bilimlerine ait dersler okutulmaktadır. Öğrenciler öğretim süresince staj yapmak zorundadırlar.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneği olan, sayısal düşünebilen, göz-el koordinasyonuna sahip, bir işi planlayıp yürütebilen, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen, fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili kimseler olmaları gerekir. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programını bitirenlere "Gemi Makineleri İşletme Mühendisi" unvanı verilir. Gemi Makineleri İşletme Mühendisi, gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen, dişli mekanizmasının, pompaların, diğer mekanik ve elektrik teçhizatın projelerini yapar, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlar ve yürütülmesini denetler.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlardan TC. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nca düzenlenen Gemi Adamı Yeterlilik Sınavını başarıyla geçenlere “Uzak Yol Vardiya Mühendisi” Gemi Adamı Yeterlilik Belgesi verilir. Bu belge ile mezunlar ticari gemilerde 4. mühendis veya 3. mühendis olarak çalışabilmektedirler. Uzak Yol Vardiya Mühendisleri belirli bir denizde çalışma süresi sonrası Gemi Adamları Yeterliklerini yükseltip önce Uzak Yol İkinci Mühendisi sonrada Uzak Yol Baş Mühendisi olurlar. Bununla beraber bölüm mezunları, denizcilik şirketlerinde genel müdürlük, işletme müdürlüğü, teknik müdürlük, makine enspektörlüğü gibi görevler üstlenebilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 4 2 2 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 4 5 4 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 237 98 61 -
Yerleşen 237 79 29 -
Boş Kalan - 19 32 -
Doluluk Oranı % 100.00 % 80.61 % 47.54 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 237 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 13 - 58 - 27
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 21 - 30 - 10
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺19.700,00 - ₺39.400,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺18.375,00 - ₺36.750,00
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 302,638 247,850 247,850 -
En Düşük Sırası 158.839 299.982 299.982 -
En Yüksek Puanı 370,531 349,359 316,731 -
En Yüksek Sırası 70.086 92.675 135.463 -
Ortalama Puanı 342,018 291,179 265,070 -
Ortalama Sırası 104.716 207.299 258.852 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺64.800,00 ₺36.750,00 -
Ortalama Ücreti - ₺23.640,00 ₺13.781,25 -