Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / Lisans Programı / DİL

Program Tanımı ve Amacı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programı; Amerikan İngilizcesini hem yazılı hem de sözlü olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, Amerikan Kültürü, Tarihi, Edebiyatı, Sanatı ve özellikle Sinemasına dair birikimi ile entelektüel ve özgür düşünme normlarına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Bu süreçte: Dil dersleri(bu dersler İngilizce dilbilgisi, kompozisyon, çeviri gibi, okuma yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir); Tür dersleri (Roman-öykü, şiir, tiyatro ve düzyazı türündeki yapıtların değerlendirme yöntemleri öğretilir); Amerikan kültürünü tanıtan dersler( Toplumsal tarih, kültür tarihi, ırklar arası ilişkiler gibi başlıklar altında verilir) ve Edebiyat Derslerinden (Başlangıcından bugüne kadar Amerika’da üretilen belli başlı roman, şiir, tiyatro ve düzyazı yapıtlarının ait oldukları dönem ya da akımların özellikleri göz önünde tutularak incelenir) oluşan bir program uygulanır

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Programında okumak isteyen öğrencilerin; İyi bir İngilizce düzeyi veya İngilizceyi öğrenme hırs ve çalışkanlığı olan, sanat ve edebiyata yatkın, soyuttan yola çıkarak olayları kavrayıp ifade edebilme yeteneğine sahip bireyler olması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Filolog" unvanı alırlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar; öğretmenlik, mütercimlik yapabilir, bankalarda, otel ve turizm işletmelerinde, ihracat ve ithalat yapan şirketlerde, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarında, elçiliklerde, yayın kuruluşlarında çalışabilirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 6 3 1 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 6 7 3 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 411 143 25 -
Yerleşen 411 143 12 -
Boş Kalan - - 13 -
Doluluk Oranı % 100.00 % 100.00 % 48.00 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 411 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 21 - 120 - 2
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 12 - 5 - 8
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺27.470,00 - ₺55.200,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺15.750,00 - ₺31.500,00
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 283,517 221,688 195,000 -
En Düşük Sırası 48.780 70.000 70.842 -
En Yüksek Puanı 410,017 453,401 228,821 -
En Yüksek Sırası 10.242 3.646 68.498 -
Ortalama Puanı 377,309 335,084 206,274 -
Ortalama Sırası 19.577 34.132 70.061 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺55.200,00 ₺31.500,00 -
Ortalama Ücreti - ₺19.658,57 ₺15.750,00 -