Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Ergoterapi / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Ergoterapi Programının temel amacı; hastalıklar, kazalar, gelişim bozuklukları nedeniyle, günlük yaşamdaki yetenekleri kısıtlanmış veya kısıtlanabilecek insanların önceden var olan ve herhangi bir nedenle yitirilen zihinsel, sosyal ve fiziksel yeteneklerini yeniden kazandırmayı sağlayacak ergoterapistler yetiştirmektir. Bir hastalık sonrasında olası yitimlerin daha da artmasının önüne geçilmesi, ana hedeflerden biridir. Ergoterapi kompleks bir sağlık dalıdır. Ergoterapistin tedavideki amacı, hastanın günlük hayata tam olarak iştirak edebilmesini sağlamaktır. Bu amacı hastanın hayata iştirak yeteneklerini artırmak ve bunun için gerekli çevresel düzenlemeleri yapmak suretiyle başarır.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Lisans eğitimi boyunca; temel bilimler, klinik bilimler, ergoterapi ile ilgili teoriler ve modeller, günlük yaşam aktiviteleri, aktivite ve analizi, ergoterapide değerlendirme yöntemleri, farklı hastalıklarda ergoterapi müdahaleleri, araştırma yöntemleri, ergoterapide sanatsal yaklaşımlar, klinik çalışma ve tez çalışmasını kapsayacak şekilde bir eğitim programı sunulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Ergoterapist olmak isteyenlerin; sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü, insanlara yardım etmeyi seven, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, düzenli bireyler olmaları gerekir. Ergoterapi, ev, okul, işyeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu, özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. Bunlar; • Yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı fonksiyonlarını kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine bakım, mobilite ve yemek yeme gibi becerileri mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesi • Aynı amaçla kendine yardım araçları ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması • Çalışma kapasitesini geliştirici iş adaptasyonları programları ve özürlü kişilerin mesleki rehabilitasyon çalışmaları ve iş koçluğu programları • Koruyucu ve erken müdahale programları ile toplum sağlığının gelişmesi ve yaşam kalitesi programları • Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri • Görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel ergoterapi eğitimlerinin verilmesi ve çevresel düzenlemelerin yapılması. • Otizm, Serebral paralizi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalar gibi çeşitli bozukluklarda, fonksiyonel aktivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi ile fonksiyonel gelişim ve toplumsal katılımın artırılması, • Nörolojik bozukluklarda bilişsel ve fiziksel fonksiyonlar için özel tedavi yaklaşımlarının uygulanması, • Psikiyatrik bozukluklarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirici, toplumsal katılımı sağlayıcı iş ve uğraşı aktiviteleri, • Romatizmal hastalıklarda eklem koruma eğitimleri, ev, iş ve sosyal yaşamda ergonomik düzenlemeleri ve bağımsız hareket tekniklerinin öğretilmesi, • Engelli, yaşlı ve diğer toplum dışına itilmiş kişiler ve gruplar için aktivite eğitim modellerinin kullanımı

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Ergoterapistler; Hastaneler, Sağlık merkezleri, Geriatri merkezleri, Rehabilitasyon merkezleri, Özel kurumlar, Sosyal aktivite merkezleri, Hastanın kendi evi ve iş yeri, Halk sağlığı ve iş sağlığı, Özel okullar ve Şirketlerde ergonomi bölümünde görev yaparlar.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 4 10 2 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 5 20 5 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 298 430 68 -
Yerleşen 298 122 4 -
Boş Kalan - 308 64 -
Doluluk Oranı % 100.00 % 28.37 % 5.88 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 298 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 67 - 329 - 34
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 45 - 17 - 6
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺23.373,81 - ₺36.800,00
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺16.905,00 - ₺28.350,00
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 244,481 195,000 195,000 -
En Düşük Sırası 312.580 390.132 390.132 -
En Yüksek Puanı 317,471 310,921 195,000 -
En Yüksek Sırası 134.297 144.634 390.132 -
Ortalama Puanı 271,443 238,598 195,000 -
Ortalama Sırası 236.837 298.401 390.132 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺36.800,00 ₺28.350,00 -
Ortalama Ücreti - ₺12.358,22 ₺12.432,00 -