Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK) / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı, enerji kaynaklarının her çeşidinin; tespiti, üretimi, işletilmesi, iletimi ve dağıtımının modüler (Konvansiyonel enerji, yenilenebilir enerji, Hidrojen enerji, Bio-enerji, Nükleer enerji, Enerji planlama ve yönetimi) olarak verilmesini amaçlamaktadır. Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması, ekonomik dengeler ve kalkınma için olmazsa olmazlardandır. Enerjide dışa bağımlılığının en aza çekilmesi, ulusal ve çevre dostu enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak enerji stratejilerinin belirlenmesi ve devlet politikası haline getirilmesinde, enerji sistemleri mühendislerine büyük görevler düşmektedir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programda lisans eğitimi süresince; bilgisayar, nükleer enerji, hidrolik enerji, mühendislik ekonomisi, teknik elektrik gibi dersler okutulmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde; yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu, analizi ve tasarımı, enerji sistemlerinin optimizasyonu, enerji depolama yöntemleri hakkında eğitim alınabilmektedir.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin; akademik yeteneğe sahip, sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan, temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili, bir işi planlama ve uygulama yeteneği olan, ileri görüşlü, yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere katkıda bulunabilen, sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş, yaratıcı, bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın kişiler olmaları gerekir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunlar, iş alanı enerji olan pek çok kamu kuruluşunda çalışabilirler. Bunun dışında birçok özel sektör kuruluşunun enerji açığını kapatmak için, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yaptığı düşünüldüğünde, bölüm mezunlarının iş alanın oldukça geniş olduğu söylenebilir.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 2 - - -
Öğrenci Alan Program Sayısı 2 - - -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 24 - - -
Yerleşen 13 - - -
Boş Kalan 11 - - -
Doluluk Oranı % 54.17 - - -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 24 - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 - - -
En Düşük Sırası 299.982 - - -
En Yüksek Puanı 247,933 - - -
En Yüksek Sırası 299.692 - - -
Ortalama Puanı 247,892 - - -
Ortalama Sırası 299.837 - - -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - -
Maksimum Ücreti - - - -
Ortalama Ücreti - - - -