Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Endüstri Mühendisliği / Lisans Programı / SAY

Program Tanımı ve Amacı

Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır. Temel amacı üretim ve yönetim sistemlerinde verimliliği ve etkinliği arttırmaktır. Bu çerçevede program; daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha karlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Dört yıl sürecek olan temel eğitimleri boyunca öğrencilere; Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Sayısal Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Fizibilite( Uygunluk) Raporları derslerinden oluşan bir program sunulur.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Endüstri Mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, analitik düşünebilen, fikirlerini başkalarına aktarabilen, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, ikna gücü yüksek, çok yönlü karar alabilen, çalışanları motive edebilme yeteneğine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, ileriyi görebilen, yüksek başarma güdüsüne sahip yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Endüstri Mühendisleri, mal veya hizmet üreten bir organizasyonda insan, makine, malzeme, bilgi ve enerji gibi faktörlerin en etkin biçimde kullanımını belirlerler. Yönetimin amaçları ve üretim performansı arasında köprü oluştururlar.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi süreç ve ürünle çalışmaktan çok, insan yönetimi ve teknoloji gibi araçları kullanarak verimin (üretkenliğin) artması konularında çalışırlar. Endüstri Mühendisliği mezunları eğitimleri sırasında aldıkları analitik ve teknolojik bilgileri sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurarak; çalışma alanlarını yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine; turizmden, sağlık sektörüne kadar genişletmeyi başarmıştır. Endüstri Mühendisleri Planlama-Bütçeleme, Kalite Planlama, Sistem Organizasyon, İnsan Kaynakları, Üretim Planlama, Araştırma-Geliştirme, İmalat Planlama, Yatırım Planlama, Sistem Analizi, Yazılım Geliştirme, Mali Analizler, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Planlama ve Kontrol, Eğitim Planlama alanlarında çalışırlar. Genç bir bölüm olmasına rağmen, iş dünyasında imalat ve üretimden başlayan ve hizmet sektörüne uzanan iş serüvenini yaygın olarak üst düzey yöneticiliğe taşımıştır.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var 51 48 4 -
Öğrenci Alan Program Sayısı 64 109 8 -

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan 4129 2764 70 -
Yerleşen 3921 2466 51 -
Boş Kalan 208 298 19 -
Doluluk Oranı % 94.96 % 89.22 % 72.86 -

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri 3525 604 - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - 530 - 1863 - 371
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - 23 - 34 - 13
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - ₺29.728,12 - ₺66.041,43
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - ₺21.032,13 - ₺42.064,25
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı 247,850 247,850 247,850 -
En Düşük Sırası 299.982 299.982 299.982 -
En Yüksek Puanı 497,560 510,567 372,916 -
En Yüksek Sırası 1.617 757 67.742 -
Ortalama Puanı 327,185 324,071 269,435 -
Ortalama Sırası 153.755 157.455 252.442 -

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - ₺0,00 ₺0,00 -
Maksimum Ücreti - ₺136.500,00 ₺45.100,00 -
Ortalama Ücreti - ₺21.028,20 ₺15.774,09 -