Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi Üniversite Tercih Merkezi

Meslek Rehberi Detay

Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) / Lisans Programı / DİL

Program Tanımı ve Amacı

Çin Dili ve Edebiyatı Programının amacı, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip Çin uygarlığını, dilini, kültürünü, dünü ve bugünüyle araştıran bilim adamları yetiştirmektir.

Öğrenim Süresi ve Okutulan Dersler

Programın öğretim süresi dört yıldır. Çin Dili ve Edebiyatı programı erken dönem Türk tarihinin araştırılması için eski Çince kaynakları birinci elden kullanır ve İç Asya Türklerinin tarihini, onların komşuları olan Çinlilerin tuttuğu kayıtlarda bulmaya çalışır. Çin Dili ve Edebiyatı programında Çin Dili ve Çin Uygarlığı, Çin ve Japon dilleri,edebiyatları arasındaki ortak noktalar hakkında eğitim yapılmaktadır. Bu programda ayrıca; Çin Dili’nin gramer yapısı, özellikleri, kelimelerin kökenleri, diğer dillerle ilişkileri ve Çin Edebiyatı konusunda dersler verilir. Çin kültürü çeşitli kültürlerin birleşmesinden meydana gelmiştir ve bu kültürlerin arasında Türk kültürü en mühimlerinden biridir. Bu suretle Sinoloji araştırmaları, yalnız Çin kültürünün kuruluşunu değil aynı zamanda en eski Türk kültürünü de tetkik eder.

Programın Eğitimi ve Çalışma Sahası İçin Gereken Nitelikler

Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin; sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli, farklı kültürlere, dil ve edebiyata ilgili ve bu alanlarda başarılı bireyler olmaları gerekir. Çin Dili ve Edebiyatı Programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası İş ve İstihdam Olanakları

Mezunlar genellikle mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği yapmaktadırlar. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı gibi devlet sektörlerinde, Çin ile ticari işbirliği yapan özel şirketlerde ve turizm alanında çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Üniversite Türüne Göre Program Sayısı Dağılımı

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kaç Üniversitede Var - - - 1
Öğrenci Alan Program Sayısı - - - 1

Üniversite Türüne Göre Kontenjan ve Yerleşme Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Kontenjan - - - 10
Yerleşen - - - 10
Boş Kalan - - - -
Doluluk Oranı - - - % 100.00

Öğrenim Şekline Göre Kontenjan Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler 10 - - - - - - - -

Öğrenim Şekline Göre Ortalama Ücret Bilgileri

Örgün İkinci Öğretim Uzaktan Öğretim Açık Öğretim Burslu %75 İndirimli %50 İndirimli %25 İndirimli Ücretli
Devlet Üviversiteleri - - - - - - - - -
Vakıf Üviversiteleri - - - - - - - - -
Kıbrıs Üviversiteleri - - - - - - - - -
Yabancı Üviversiteler - - - - - - - - -

Puan ve Sıralama Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
En Düşük Puanı - - - 264,212
En Düşük Sırası - - - 55.551
En Yüksek Puanı - - - 264,212
En Yüksek Sırası - - - 55.551
Ortalama Puanı - - - 264,212
Ortalama Sırası - - - 55.551

Ücret Özet Bilgileri

Devlet Vakıf Kıbrıs Yabancı
Minimum Ücreti - - - ₺0,00
Maksimum Ücreti - - - ₺0,00
Ortalama Ücreti - - - ₺0,00